48e NTG bijeenkomst (najaar 2011)

Hierbij nodigen wij u uit voor de 48e bijeenkomst van de Nederlandstalige TeX Gebruikersgroep:

donderdag 6 oktober 10:00-16:30 uur

Locatie: InspirID, Petrus Driessenstraat 44/46, 9714 CC Groningen

Programma:

De dag zal beginnen om 10:00. De hele dag staat in het teken van het typesetten van Wiskunde. Gezien de ontwikkelingen is dit voor allen die met het typesetten van wiskunde te maken hebben de gelegenheid om op te hoogte gebracht te worden van de stand van zaken en we krijgen de kans om mee te discussiëren over de verdere ontwikkeling. We zullen in een tweede sectie ook terugkomen op het onderwerp TeX-live 2011.

Aanmelden: bij de secretaris