57e NTG bijeenkomst (voorjaar 2018)

Hierbij nodigen wij u uit voor de 57e bijeenkomst van de Nederlandstalige TeX Gebruikersgroep:

maandag 28 mei 2018 10.00 uur

Locatie:Centrum Wiskunde & Informatica, Science Park 123, 1098 XG Amsterdam
webstek :CWI

Programma

10.00-11.00-ontvangst en koffie
11:00-12:30-ledenvergadering
12:30-13.30-lunch
13:30-...-tijd voor diverse bespiegelingen / ontwikkelingen, zoals de nieuwe TeX Gyre fonts update
15:00- -einde, huiswaarts

Het programma gaan we nog nader bepalen. Onderdelen van de ledenvergadering zullen de jaarcijfers van vorig jaar zijn en de begroting voor dit jaar, alsmede het afscheid van Frans Absil als NTG bestuurslid en het voorstel om Piet van Oostrum toe te voegen aan het bestuur.

Aanmelden

Graag zo snel mogelijk, maar minimaal een week tevoren, aanmelden bij de secretaris.