Gebruik maken van Metapost vanuit (Con)TeX(t)

Tijdens de NTG-dag van 22-05-2002 werd ingegaan op het onderwerp integreren van applicaties vanuit de TeX-omgeving.

Als men b.v. de diensten van MetaPost wil gaan gebruiken vanuit TeX dan dient men het \write18 commando aan te zetten. Dit commando wordt geactiveerd door in het configuratie bestand 'texmf.cnf' de variabele 'shell_escape' op t (true) te zetten.

ConTeXt maakt veelvuldig gebruik van Metapost. Aan het voorbeeld van de stroomdiagram-module liet Willi Egger als gebruiker enkele voorbeelden zien, wat met die module zo al mogelijk is. Aangesneden onderwerpen:

  1. Stroomdiagrammas met verschillende types symbolen en meervoudige verbindingen tussen onderdelen.
  2. Gebruik van kleuren in symbool-kaders en verbindingslijntjes.
  3. Groeperen van symbolen om een bepaalde opmaak in te stellen.
  4. Gebruik van het blok-mechanisme, om in een stroomdiagram niet alle onderdelen te laten zien.
  5. Interactie.
De tijdens de lezing gebruikte voorbeelden zijn vrij beschikbaar: Om de voobeeld bestanden te kunnen compileren wordt een werkende versie van ConTeXt verondersteld. Fonts spelen geen rol, het CMSS-font is ingesteld. Elk bestand bevat enkele uitleg over het stroomdiagram.

Willi Egger
Last modified 2016-03-28 11:43:41 CEST