TEX-NL archief december 1988

Inhoudsopgave

Mon, 12 Dec 88 11:17:00 GMT:  TUGboat, jaargang 1984
Wed, 14 Dec 88 13:04:00 N:  LaTeX lijst nummering
Thu, 22 Dec 88 14:24:00 B:  PC-PLOT leverancier?, terminal
Thu, 22 Dec 88 17:26:00 N:  SBTex & DosTeX


Date:Mon, 12 Dec 88 11:17:00 GMT
Sender:    TEX-NL
From:    Nico Poppelier
Subject:    TUGboat, jaargang 1984

Collega TeX-gebruikers,

Wie zou mij kunnen helpen aan (een overdruk uit) jaargang 1984 van
TUGboat? Om precies te zijn: het gaat om het artikel in

        TUGboat 5 (1984) p. 119-136

Met vriendelijke groet,

        Nico PoppelierDate:Wed, 14 Dec 88 13:04:00 N
Sender:    TEX-NL
From:    Evert Jan Evers
Subject:    LaTeX lijst nummering


%
% Antwoord op de via TeX-NL verzonden vraag over lijst nummering.
%
% Daar de vraag bij mij als losse netwerk file aankwam met als
% afzender LISTSERV@HEARN (en niet als mail met een 'echte'
% afzender) en ook niet zelf een afzender bevatte, stuur ik dit
% antwoord ook maar via TeX-NL.
%
% Evert Jan Evers (Evers@HUTRUU53 of RUUMFU::Evers)
%
\documentstyle{article}
\begin{document}
%
% het onderstaande produceert de lijst:
%       a. aapje
%       b. nootje
%
\renewcommand{\labelenumi}{\alph{enumi}.}
%
\begin{enumerate}
\item aapje
\item nootje
\end{enumerate}
%
% deze \renewcommand geldt alleen voor het buitenste nivo van
% lijsten: voor geneste lijsten zijn er analoog:
% labelenumii, labelenumiii, en labelenumiv
% (zie bijvoorbeeld ARTICLE.DOC onder het hoofdje LISTS)
%
\end{document}Date:Thu, 22 Dec 88 14:24:00 B
Sender:    TEX-NL
From:    CGL@HGRRUG5
Subject:    PC-PLOT leverancier?, terminal

Abstract: PC-PLOT distributeur c.q. goed (PD) grafische terminal emulator

Geachte collega's
Met dit bericht wil ik bereiken dat wij in Groningen de beschikking
krijgen over een goede terminal-emulator zodat wij o.a. TeX mooi
en snel kunnen previewen.
De situatie is dat wij beschikken over PC-PLOT, maar helaas is de
leverancier ons onbekend en derhalve kunnen wij het niet voor algemeen
gebruik ter beschikking stellen. Daarnaast vind ik de kwaliteit
redelijk maar niet om over naar huis te schrijven.
Als ik weet wie de leverancier is en als de prijs aanvaardbaar is
dan kan men hier op afstand op de VAX8600 werken.

Mijn diepere wens is een goede grafische PD emulator te hebben.

Bij voorbaat dank.    Kees van der Laan (cgl@hgrrug5)Date:Thu, 22 Dec 88 17:26:00 N
Sender:    TEX-NL
From:    "Johannes L. Braams"
Subject:    SBTex & DosTeX


    Hallo,

        Voor belangstellenden:
        Ik heb de files SBTeX.arc en DosTeXn.arc opgehaald van
        SIMTEL-20.arpa. SBTeX is een Turbo-PASCAL implementatie
        van TeX 2.93 (of 2.92 weet ik zo niet zeker). Meegeleverd
        worden alleen een kleine hoeveelheid tfm-files, intex.exe,
        tex.exe, plain.tex, niet veel meer.
        Mijn eerste indruk is dat SBTeX sneller is dan DosTeX (ook
        TeX 2.93), maar NIET met preloaded formats werkt. (dus
        altijd: > TeX &lplain file). Bovendien had ik een LaTeX
        file waarmee SBTeX en DosTeX verschillende dingen deden
        (DosTeX gaf foutmeldingen, SBTeX niet ???)

        Johannes Braams

    PS
        Prettige feestdagen.