TEX-NL archief januari 1989

Inhoudsopgave

Fri, 6 Jan 89 18:25:00 N:  TeXhax
Tue, 17 Jan 89 17:10:00 B:  vraag i.v.m. afdrukken waarde counters
Wed, 18 Jan 89 17:59:00 GMT:  Antwoord op recente vraag
Fri, 27 Jan 89 16:50:00 N:  SliTex voor Atari ST?


Date:Fri, 6 Jan 89 18:25:00 N
Sender:    TEX-NL
From:    Johannes
Subject:    TeXhax


    Hallo allemaal,

        Weet iemand wat er nu weer met TeXhax aan de hand is?
        Ik heb er een aantal rechtstreeks uit Washington gekregen,
        totdat TeX-l claimde weer te gaan werken. Sindsdien heb ik niets
        meer ontvangen. De laatste die ik heb is TeXhax107.88 en ik
        heb het idee dat TeXhax110 ook al moet bestaan (!)

        Ik zou het haas al weer vergeten, maar ik wens iedereen
        het allerbeste voor 1989.

    met vriendelijke groeten,

        Johannes Braams

PTT Research Neher Laboratorium,    EARN/BITnet : BRAAMS@HLSDNL50
P.O. box 421,                       SURFnet     : DNLTS::BRAAMS
2260 AK Leidschendam,               UUCP        : mcvax!dnlunx!johannes
The Netherlands.                    INTERnet    : BRAAMS%HLSDNL5 AT CUNVM.cuny.edu
Phone    : +31 70 435051         PSS (DATAnet1) : +204 1170358::BRAAMS
Date:Tue, 17 Jan 89 17:10:00 B
Sender:    TEX-NL
From:    CGL@HGRRUG5
Subject:    vraag i.v.m. afdrukken waarde counters


Hallo,
Ik heb een lijst van genummerde items beginnend bij 0.
Om de telling niet kwijt te raken definieer ik een counter
die de verstekwaarde 0 krijgt binnen LaTeX. (Niet relevant overigens.)
Vervolgens gebruik ik de counter via \the. De counter wordt na gebruik opgehoogd
Het merkwaardige is dat de 0 waarde niet afgedrukt wordt.
Wie begrijpt dit?
C.G. van der Laan (cgl@hgrrug5)
Date:Wed, 18 Jan 89 17:59:00 GMT
Sender:    TEX-NL
From:    Nico Poppelier
Subject:    Antwoord op recente vraag


Van  : Nico Poppelier (Poppelier AT Hutruu51.Bitnet, Ruunsc::Poppelier)
Datum: 18 januari 1989


Uit latex.tex (LaTeX 2.09, 19 april 1986) haalden wij het volgende:

\def\arabic#1{\@arabic{\@nameuse{c@#1}}}
\def\roman#1{\@roman{\@nameuse{c@#1}}}
\def\Roman#1{\@Roman{\@nameuse{c@#1}}}
\def\alph#1{\@alph{\@nameuse{c@#1}}}
\def\Alph#1{\@Alph{\@nameuse{c@#1}}}
\def\fnsymbol#1{\@fnsymbol{\@nameuse{c@#1}}}

\def\@arabic#1{\number #1}                     %% changed 29 Apr 86
\def\@roman#1{\romannumeral #1}
\def\@Roman#1{\expandafter\uppercase\expandafter{\romannumeral #1}}
\def\@alph#1{\ifcase#1\or a\or b\or c\or d\else\@ialph{#1}\fi}
\def\@ialph#1{\ifcase#1\or \or \or \or \or e\or f\or g\or h\or i\or
  j\or k\or l\or m\or n\or o\or p\or q\or r\or s\or t\or u\or v\or
  w\or x\or y\or z\else\@ctrerr\fi}
\def\@Alph#1{\ifcase#1\or A\or B\or C\or D\else\@Ialph{#1}\fi}
\def\@Ialph#1{\ifcase#1\or \or \or \or \or E\or F\or G\or H\or I\or
  J\or K\or L\or M\or N\or O\or P\or Q\or R\or S\or T\or U\or V\or
  W\or X\or Y\or Z\else\@ctrerr\fi}
\def\@fnsymbol#1{\ifcase#1\or *\or \dagger\or \ddagger\or
   \mathchar "278\or \mathchar "27B\or \|\or **\or \dagger\dagger
   \or \ddagger\ddagger \else\@ctrerr\fi\relax}


De ware TeX-knutselaar leest hier ogenblikkelijk uit af dat het
afdrukken van counters als \arabic of als \roman geheel en al wordt
verzorgd door primitieven van TeX, namelijk \number en \romannumeral,
die beschreven zijn in het TeX-boek (p. 40-41).
Een kleine test leert dat \number als argument alle getallen in Z
accepteert, maar \romannumeral uitsluitend getallen in N (dus 0 niet
meegerekend -- geen haarkloverijen over definities van N en N+
alstublieft). Argument x, x gelijk aan of kleiner dan nul, resulteert
in niks, oftewel lege ruimte. Het TeX-boek is hier niet expliciet
over, tenzij ik een stuk tekst heb gemist (*).

De overige gevallen worden afgehandeld door een door Leslie Lamport
geschreven macro, die voor #1 = 0 geen instructie bevat, namelijk
'\ifcase#1 \or A \or B...'. Opnieuw lege ruimte.
Een andere kleine test -- interactief met TeX werken, in het bijzonder
met de primitieve \showthe, zie TeX-boek, p. 215 -- toont aan dat \the
normaal werkt voor 'integer registers' met negatieve waarde.

Omdat je uitleg nogal summier is, een copieus antwoord. Misschien zit
de oplossing van jouw probleem er wel in bevat!


Met vriendelijke groet,

        Nico Poppelier
        Theoretische Kernfysica
        Rijksuniversiteit te Utrecht


(*) Weet iemand hier iets van of moet ik dat eens in TeXhax vragen?Date:Fri, 27 Jan 89 16:50:00 N
Sender:    TEX-NL
From:    "Chris Evelo, Toxicologie, tel 517184"
Subject:    SliTex voor Atari ST?


Hallo,

weet iemand van het bestaan van SliTeX format en bijbehorende fonts
voor de atari ST? Ik heb geprobeerd slitex.tex door initex te halen,
maar dat levert veel problemen op met ontbrekende fonts. Als iemand
het complete pakket heeft zou me dat een hoop werk sparen.

                        Groeten, Chris Evelo
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

                             Chris Evelo

                             TOXI_CE@HNYKUN51 (BITNET/EARN)
                                 |
                                 an underscore _ not -.

                Mail adress: Department of Toxicology
                             University of Nijmegen
                             Kapittelweg 54
                             6525 EP Nijmegen
                             The Netherlands
                             tel. 080-517184/514206

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++