TEX-NL archief april 1989

Inhoudsopgave

Mon, 3 Apr 89 17:18:39 -0200:  Schaakfonts versie 0.9
Wed, 5 Apr 89 13:09:00 N:  Larger circles in LaTeX
Thu, 6 Apr 89 10:55:00 B:  style file
Fri, 7 Apr 89 09:17:00 GMT:  RE: Larger circles in LaTeX
Thu, 13 Apr 89 15:10:00 B:  cirkels van `willekeurige' grootte; taartdiagram
Fri, 14 Apr 89 12:05:00 GMT:  Nederlandse \patterns (`the best there are')
Fri, 14 Apr 89 13:46:00 MET:  RE: Nederlandse \patterns (`the best there are')
Mon, 24 Apr 89 13:12:00 B:  German TeX users group
Tue, 25 Apr 89 15:38:00 N:  Hamiltoniaan
Tue, 25 Apr 89 15:43:00 GMT:  RE: Hamiltoniaan
Fri, 28 Apr 89 09:51:00 MET:  TeXhax distributie
Thu, 27 Apr 89 14:45:13 MET:  Celex patronenlijst.
Thu, 27 Apr 89 16:37:00 MET:  RE: Celex patronenlijst.
Fri, 28 Apr 89 15:14:00 MET:  3e NTG bijeenkomst 11 mei 1989 te Nieuwegein
Mon, 1 May 89 09:25:00 MET:  RE: 3e NTG bijeenkomst 11 mei 1989 te Nieuwegein


Date:Mon, 3 Apr 89 17:18:39 -0200
Sender:    TEX-NL
From:    Piet Tutelaers <rcpt AT EUTRC4.UUCP>
Subject:    Schaakfonts versie 0.9


Beste TeXneuten,

Hier zijn de schaakfonts die ik een tijdje terug heb gefabriceerd. Alle
benodigde file's bevinden zich in een zogenaamde shell-archive (shar-file).
Dit is onder UNIX een veel gebruikte manier om elkaar sources te
sturen. Met het programma `unshar' kun je de sources weer tevoorschijn
toveren, even aannemend dat je dit bericht hebt bewaard in de file
chess.shar, met: `unshar chess.shar'. In de current directory wordt dan een
directory chess aangemaakt met een chess/README met verdere instrukties.

Veel schaak/TeX plezier!

uucp:   rcpt AT eutrc4.UUCP      | Piet Tutelaers        Room  RC 1.90
bitnet: rcpt AT heithe5.BITNET   | Eindhoven University of  Technology
phone:  +31 (0)40 474541      | P.O. Box 513, 5600 MB Eindhoven, NL

#! /bin/sh
# This is a shell archive.  Remove anything before this line, then unpack
# it by saving it into a file and typing "sh file".  To overwrite existing
# files, type "sh file -c".  You can also feed this as standard input via
# unshar, or by typing "sh <file", e.g..  If this archive is complete, you
# will see the following message at the end:
#               "End of shell archive."
# Contents:  chess chess/CopyRight chess/README chess/MF
#   chess/MF/chess10.mf chess/MF/chess20.mf chess/MF/chess30.mf
#   chess/MF/chessbase.mf chess/MF/chessdiag.mf chess/MF/chessfig10.mf
#   chess/MF/chesspieces.mf chess/MF/makefont chess/TeX
#   chess/TeX/a4.sty chess/TeX/a4wide.sty chess/TeX/beginboard.tex
#   chess/TeX/chess.ltx chess/TeX/chess.sty chess/TeX/chess.tex
#   chess/TeX/emptyboard.tex chess/TeX/play_chess.ltx
# Wrapped by rcpt@eutrc4 on Wed Mar 29 11:02:41 1989

..................... (zie file chess.shar) ............................
Date:Wed, 5 Apr 89 13:09:00 N
Sender:    TEX-NL
From:    KOPER@HLERUL58
Subject:    Larger circles in LaTeX


Beste mede-TeXers,

Iemand vroeg mij hoe je in LaTeX grotere cirkels kon maken, dan het
bestaande font toelaat. In mijn onschuld dacht ik, dat je gewoon het
CIRCLE10 font vergroot kon laden, maar dat bleek toch een probleem.
Uiteindelijk heb ik een commando gemaakt, dat in een .sty file moet
worden opgenomen:

\def\newcircle#1{
 \font \tencirc = circle10 scaled \magstep#1
 \let \@circlefnt \tencirc}

In de tekst kun je dan de standaard cirkelgrootten met de bekende
magstep-factoren veranderen:
  \newcircle0 : 1000
  \newcircle1 : 1200
              :
  \newcircle5 : 2488.
Let er wel op, dat de dikte van de lijn meeverandert.
Het werkt naar bevrediging, maar ik vind het weinig elegant. Heeft
iemand een beter idee?
                                        Ger Koper
                                        Instituut Lorentz, Leiden
Date:Thu, 6 Apr 89 10:55:00 B
Sender:    TEX-NL
From:    VENS@HGRRUG5
Subject:    style file


Hallo TeX-NL'ers,

omdat er bij ons twee A5jes op 'e'en A4 geprint moesten worden in LaTeX,
heb ik een DINA5 stylefile geschreven. Dit product leunt zwaar op
Knuth's double-column format uit the TeXbook, p. 257. Voor iedereen die
een printer heeft die landscapemode ondersteunt, dwz. het 90 graden naar
rechts draaien van de uitvoer, hierbij de file.
Pas dit aan je eigen printer aan door de laatste regel van de file, dwz.
\special{print3812 orient=1} te wijzigen.

Met vriendelijke groeten,
Erik-Jan Vens
Earn/Bitnet: VENS@HGRRUG5
UUCP: {...!mcvax!}guvaxin!guicce!erikjan

-----8<--  cut cut  ----------------------------8<---  snipe snipe  ----------
   ___                                              | Erik-Jan Vens
  /        /       / _     \    / _       __        | ICCE / COWOG
 /--  _ . /_ --   / __) _   \  / (_   _  (__        | POBox 800
/___ / ( /\    (_/ (_/ / )   \/  (_  / )  __)       | 9700 AV Groningen, NL.
------------------------------------------------------------------------------

Mit gelben Birnen haenget        | Weh mir, wo nehm ich, wenn
Und voll mit wilden Rosen        | Es Winter ist, die Blumen, und wo
Das Land in den See,             | Den Sonnenschein,
Ihr holden Schwaene,             | Und Schatten der Erde?
Und trunken von Kuessen          | Die Mauern stehn
Tunkt ihr das Haupt              | Sprachlos und kalt, im Winde
Ins heilignuechterne Wasser.     | Klirren die Fahne.

                        (Haelfte des Lebens, Friedrich Hoelderlin)
-----8<--  cut cut  ----------------------------8<---  snipe snipe  ----------
%This is documentsubstyle DINA5 for DIN A4 pagesize. EJV ICCE  06.04.89
\typeout{ Two pages of DIN A5 output on one DIN A 4 paper}
\typeout{ ICCE, RUG, Erik-Jan Vens. 6 april 1989}
\newdimen\fullhsize \fullhsize=246mm
\def\fullline{\hbox to\fullhsize} \def\leftline#1{\hbox to\hsize{#1\hfill}}
\let\lr=L \newbox\leftcolumn
\catcode`\@=11
\def\@outputpage{\if L\lr
  \begingroup\catcode`\ =10 \if@specialpage
  \global\@specialpagefalse\@nameuse{ps@\@specialstyle}\fi
    \global\setbox\leftcolumn=\vbox{\normalsize \baselineskip\z@ \lineskip\z@
      \vskip \topmargin \moveright\@themargin
      \vbox{\setbox\@tempboxa
        \vbox to\headheight{\vfil \hbox to\textwidth{\@thehead}}
          \dp\@tempboxa\z@
          \box\@tempboxa
          \vskip \headsep
          \box\@outputbox
          \baselineskip\footskip
          \hbox to\textwidth{\@thefoot}}}\global\@colht\textheight
  \endgroup\stepcounter{page}\let\firstmark\botmark \global\let\lr=R
  \else \@doubleformat \global\let\lr=L\fi
  \ifnum\outputpenalty>-20000 \else\dosupereject\fi}
\def\columnbox{\leftline{\pagebody}}
\def\@doubleformat{\begingroup\catcode`\ =10 \if@specialpage
  \global\@specialpagefalse\@nameuse{ps@\@specialstyle}\fi
  \shipout\fullline{\box\leftcolumn\hfil
    \vbox{\normalsize \baselineskip\z@ \lineskip\z@
      \vskip \topmargin \moveright\@themargin
      \vbox{\setbox\@tempboxa
        \vbox to\headheight{\vfil \hbox to\textwidth{\@thehead}}
          \dp\@tempboxa\z@
          \box\@tempboxa
          \vskip \headsep
          \box\@outputbox
          \baselineskip\footskip
          \hbox to\textwidth{\@thefoot}}}}\global\@colht\textheight
  \endgroup\stepcounter{page}\let\firstmark\botmark}
\catcode`\@=12
\oddsidemargin 0mm
\marginparwidth 0mm
\marginparsep 0mm
\topmargin -15mm
\textwidth 113mm
\textheight 159mm
\special{print3812 orient=1}
Date:Fri, 7 Apr 89 09:17:00 GMT
Sender:    TEX-NL
From:    Nico Poppelier
Subject:    RE: Larger circles in LaTeX


Grotere cirkels krijg je door de circle-fonts van LaTeX te voorzien
van meer characters -- voorzover dat mogelijk is! Dat is de officiele
methode, zij het dat je er METAFONT voor moet gebruiken.

        NicoDate:Thu, 13 Apr 89 15:10:00 B
Sender:    TEX-NL
From:    CGL@HGRRUG5
Subject:    cirkels van `willekeurige' grootte; taartdiagram

Hallo Ger,
In een ander kader - het maken van transparanten -
heb ik een aantal voorbeeld transparanten in LaTeX in voorbereiding
m.n. tekening, staafdiagram, TAARTDIAGRAM en een aantal items met
wiskunde en zo.
Een idee voor grotere circles is: met Bezier-sty en de uiterste Bezierpunten
op de hoekpunten van een regelmatige veelhoek en de middelste Bezierpunten
zodanig dat de bogen in de uiterste Bezierpunten C1 iaansluiten.
Deze aaneengeregen Bezierspline vormt een aardige benadering van een cirkel.
Binnen de picture-omgeving kun je dan automatisch schalen en dus
elke grootte verkrijgen. Het is wel geheugentechnisch duur: elk punt van
de cirkel is een character!
Het RC-RUG-rapportje over maken van transparanten:
met de hand, met wordperfect, met (Sli/La)TeX, met Slidewrite plus,
verschijnt volgende maand.
Voor LaTeX bevat het ook de invoer.
In de bijlage geef ik de (werk)source alvast voor een taartdiagram.
Deze is eenvoudig aan te passen voor een cirkel.
Kees van der laan

Bijlage: LaTeX invoer taartdiagram
%
\documentstyle[bezier]{article}%Note that the Bezier style option is used
%
%\setlength{\textwidth}{7in}
\setlength{\textheight}{9.5in}
%\setlength{\oddsidemargin}{-.4in}
\setlength{\topmargin}{-.25in}
\renewcommand{\topfraction}{.9}
\renewcommand{\bottomfraction}{.9}
\renewcommand{\textfraction}{.1}
\begin{document}
%\centerline{Taartdiagram}
\begin{center}
\setlength{\unitlength}{1cm}
\begin{picture}(6, 8)(-3, -3)
    \put(0, -2.5){\makebox(0, 0){\xtxt}}
    \put(0, 3){\makebox(0, 0){\subtxt}}
    \put(0, 3.5){\makebox(0, 0){\hfdtxt}}
%eerste kwadrant
%\bezier{50}(2, 0)(2, .54)(1.79, .89)     % 0  - `30' 2:1-lijn
\bezier{50}(1.79, 1)(1.46, 1.46)(1, 1.73) % `30' - 60
\bezier{50}(1, 1.73)(.54, 2)(0, 2)        % 60 - 90
%tweede kwadrant
\bezier{50}(0, 2)(-.54, 2)(-1, 1.73)      % 90 - 120
\bezier{50}(-1, 1.73)(-1.46, 1.46)(-1.73, 1)%120 - 150
\bezier{50}(-1.73, 1)(-2, .54)(-2, 0)     %150 - 180
%derde kwadrant
\bezier{50}(-2, 0)(-2, -.54)(-1.73, -1)   %180 - 210
\bezier{50}(-1.73, -1)(-1.46, -1.46)(-1, -1.73)%210 -240
\bezier{50}(-1, -1.73)(-.54, -2)(0, -2)   %240 - 270
%vierde kwadrant
\bezier{50}(0, -2)(.54, -2)(1, -1.73)     %270 - 300
\bezier{50}(1, -1.73)(1.46, -1.46)(1.73, -1)%300 - 330
\bezier{50}(1.73, -1)(2, -.54)(2, 0)      %330 - 360
%verdelingslijnen
\put(0, 0){\line(1, 0){2}}
\put(0, 0){\line(2, 1){1.79}} %1.79 = 2 cos arctg .5
\put(0, 0){\line(-2, 1){1.79}}
\put(0, 0){\line(-1, -2){.89}}% .89 = 2 sin arctg .5
%taartpunt
\bezier{50}(2.5, 0.1)(2.5, .64)(2.29, .99) % shift .5, .1
\put(0.5, 0.1){\line(1, 0){2}}
\put(0.5, 0.1){\line(2, 1){1.73}}
%percentages
\put(0, 2.2){\makebox(0, 0){\strut 30}}
\put(-2.3, -.5){\makebox(0, 0){\strut 25}}
\put(1.7, -1.7){\makebox(0, 0){\strut 35}}
\put(2.75, .5){\makebox(0, 0){\strut 10}}
%teksten
\put(0, 1.5){\makebox(0, 0){\strut groen}}
\put(-1, -.5){\makebox(0, 0){\strut blauw}}
\put(.5, -1){\makebox(0, 0){\strut zwart}}
\put(1.75, .35){\makebox(0, 0){\strut rood}}
\end{picture}
\end{center}
%
\vfil
\end{document}
Date:Fri, 14 Apr 89 12:05:00 GMT
Sender:    TEX-NL
From:    Nico Poppelier
Subject:    Nederlandse \patterns (`the best there are')

Collega (La)TeX-ers,

Voor iedereen is nu kosteloos beschikbaar een set afbreek-patronen voor
den Neederlandschen taal: te verkrijgen bij Gerard van Nes.

Ik heb tevens een verzoek aan iedereen die deze patronen gaat gebruiken:
kom je woorden tegen die slecht afgebroken worden, geef deze dan
door aan Gerard. Uit de inzendingen wordt dan een `hyphenation exception'
of afbreek-uitzonderingen-lijst samengesteld, zoals er ook een voor
de Engelse taal -- om precies te zijn: Amerikaans Engels -- regelmatig
te vinden is in TUGboat. De werkgroep `Neerlandica' neemt die lijst,
die nu nog 0 woorden bevat, onder zijn/haar hoede.

De afbreekpatronen zijn ontstaan op de officiele wijze, dat wil zeggen
door het programma PATGEN los te laten op een lijst van afgebroken woorden.
Henk Penning (vakgroep Informatica, RU Utrecht) heeft dat gedaan, uitgaande
van een lijst met, ik dacht, 350.000 woorden. De percentages gemiste
en foutieve afbreekplaatsen zijn 0.1-0.5% en tot nu toe hebben Henk en
zijn collega's nog geen fout afgebroken woorden ontdekt.


        Nico

P.S.: dit stelt hopelijk de lezers van het recente NRC-artikel over
      de afbreek-problematiek gerust. Ik zou zeggen: installeer de
      patronen in een `format' en produceer smetteloos afgebro-
      ken Nederlands!
Date:Fri, 14 Apr 89 13:46:00 MET
Sender:    TEX-NL
From:    "Johannes L. Braams"
Subject:    RE: Nederlandse \patterns (`the best there are')

    Hallo

        Voor wat betreft die nederlands patronen: het installeren ervan
        in een .FMT file (of LaTeX.exe) is niet triviaal ! Ik heb het
        geprobeerd, maar liep tegen een foutmelding van iniTeX op,
        de default instelling van de ruimte voor afbreekpatronen is
        onvoldoende groot (8000):-). Dit houdt in dat WEB.CH aangepast
        moet worden (!) om ze te kunnen gebruiken. Ik weet nog niet
        hoe groot de ruimte dan wel moet zijn, de nederlandse HYPHEN.TEX
        is ongeveer twee maal zo groot als de engelse.
        Weet iemand hoe de instelling wel moet zijn? Als ik er zelf aan
        toe kom om het uit te zoeken zal ik dat melden, maar als iemand
        dat al gedaan heeft zou het mij tijd besparen als die persoon
        de Nederlandse TeX wereld op de hoogt zou willen stellen.

    Met vriendelijke groeten (en tot ziens in Leidschendam),

        Johannes Braams

PTT Research Neher Laboratorium,    EARN/BITnet : BRAAMS@HLSDNL50
P.O. box 421,                       SURFnet     : DNLTS::BRAAMS
2260 AK Leidschendam,               UUCP        : mcvax!dnlunx!johannes
The Netherlands.                    INTERnet    : BRAAMS%HLSDNL5 AT CUNVM.cuny.edu
Phone    : +31 70 435051         PSS (DATAnet1) : +204 1170358::BRAAMS
Date:Mon, 24 Apr 89 13:12:00 B
Sender:    TEX-NL
From:    CGL@HGRRUG5
Subject:    German TeX users groupFrom:   RUGR86::CGL          24-APR-1989 12:51
To:     Jnet%"RZ92@DHDURZ1",CGL
Subj:   RE: DANTE

Dear Joachim,
Congratulations with the foundation of DANTE.
I hope that the NTG ( Dutch Users Group ) and DANTE will fruitfully
cooperate in future.
I am looking for the GUTenberg meeting and hope I will meet you there.
Once again, best wishes and hope to see you soon
Kees van der laan, chair NTGDate:Tue, 25 Apr 89 15:38:00 N
Sender:    TEX-NL
From:    KOPER@HLERUL58
Subject:    Hamiltoniaan


Beste TeXers,

In de natuurkunde gebruikt men script letters voor bijvoorbeeld de Hamil-
ton operator en de Lagrange operator. Heeft iemand al eens de moeite genomen
deze met behulp van METAFONT te maken? Zoja, dan heb ik er wel belangstel-
ling voor.
                                        Groetjes, Ger Koper
Date:Tue, 25 Apr 89 15:43:00 GMT
Sender:    TEX-NL
From:    Nico Poppelier
Subject:    RE: Hamiltoniaan


Zo maar een vraag uit interesse. Wat is er mis met $\cal ... $?

        Nico
Date:Fri, 28 Apr 89 09:51:00 MET
Sender:    TEX-NL
From:    "Johannes L. Braams"
Subject:    TeXhax distributie


    Hallo allemaal,

        Ik heb in de afgelopen tijd wat met Pierre Mackay gecommuniceerd
        over de BITNet distributie van TeXhax. Hij schijnt het nu enigszins
        onder de knie te hebben want zoals eenieder waarschijnlijk gemerkt
        heeft druppelt TeXhax weer binnen, zij het met een flinke achterstand.
        Ik heb Pierre gevraagd wanneer hij denkt de afleveringen die ons
        nooit bereikt hebben te versturen. Daarop kwam het volgende antwoord:

> From: IN%"mackay AT june.cs.washington.edu" 27-APR-1989 20:20
> To:   BRAAMS%HLSDNL5.BITNET AT UWAVM.ACS.WASHINGTON.EDU
> Subj: TeXhax & BITNet

> In-Reply-To: "Johannes L. Braams"'s message of Wed, 26 Apr 89 21:48 MET
>  <8904261950.AA10740 AT june.cs.washington.edu>
>
> What I really want to do is to set up a couple of repositories for
> LISTSERV access.  But I will get around to resending.  I have a
> serious backlog here, and I want to get up to about #40 before I
> start crowding the communications channels with the back issues.
> It seems to me that after the long silence, the more current stuff
> should be sent out first.

        Ik denk dat we daar wel mee zullen kunnen leven.
        Ik meende dat dit bericht voor iedereen wel interessant zou zijn.

    Met vriendelijke groeten,

        Johannes Braams

PTT Research Neher Laboratorium,    EARN/BITnet : BRAAMS@HLSDNL50
P.O. box 421,                       SURFnet     : DNLTS::BRAAMS
2260 AK Leidschendam,               UUCP        : hp4nl!dnlunx!johannes
The Netherlands.                    INTERnet    : BRAAMS%HLSDNL5 AT CUNVM.cuny.edu
Phone    : +31 70 435051         PSS (DATAnet1) : +204 1170358::BRAAMS
Date:Thu, 27 Apr 89 14:45:13 MET
Sender:    TEX-NL
From:    Victor Eijkhout
Subject:    Celex patronenlijst.


Hallo,

wie is er al in geslaagd om de Celex lijst met afbreekpatronen
voor het Nederlands in een format te krijgen?

Mijn ervaringen zijn als volgt:
1/ IniTeX klaagde over een te kleine 'triesize',
2/ Met een iets opgerekte IniTeX heb ik een format kunnen
  genereren, echter
3/ TeX kan het format niet inladen, wegens een te kleine 'triesize'
4/ Met een iets opgerekte TeX valt het format te laden.

Dit laatste punt is vervelend. Als dit op alle computers (ik heb
een Atari) zo is, betekent dat dat het niet voldoende is dat
een persoon een nieuw format maakt, maar dat iedereen een
nieuwe versie van TeX zelf moet krijgen. Harumpf!

Wie bevestigt mijn ervaringen of becommentarieert ze?

Welke parameters in TeX kunnen wat ruimte afstaan? Toch niet
de 'poolsize'! Die geeft soms nu al problemen.

groetjes,

Victor Eijkhout                     Department of Mathematics
                                    University of Nijmegen
                                    Toernooiveld 5
  "Far out in the uncharted         6525 ED Nijmegen, the Netherlands
   backwaters of the unfash-
   ionable end of the               080-613169
   western spiral arm
   of the galaxy"                   u641000 AT HNYKUN11.BITNET
Date:Thu, 27 Apr 89 16:37:00 MET
Sender:    TEX-NL
From:    "Johannes L. Braams"
Subject:    RE: Celex patronenlijst.


    Hallo,

        Mijn ervaringen zijn dezelfde. Ik heb de lijst op de VAX in gebruik
        en moest de trie_size vergroten. Die was 8000, is nu 14000; dat is wat
        aan de ruime kant, na het draaien van iniTeX bleek iets minder
        dan 11000 nodig te zijn (de engelse lijst heeft ong. 6000 nodig).
        Nu is dit voor de VAX geen probleem (web sources en .CH-files
        aanwezig, voldoende geheugen) maar ik kan me voorstellen dat het
        voor micro's een probleem vormt (aanrader(?): gebruik Public-TeX
        dat is een implementatie voor de PC, gebaseerd op TeX.web,
        verkrijgbaar bij DHDURZ1, schijnt alleen wat traag te zijn)
        Het vergroten van de trie-size moest inderdaad zowel in iniTeX.CH
        als in TeX.CH gebeuren.

    m.vr.gr

        Johannes Braams

PTT Research Neher Laboratorium,    EARN/BITnet : BRAAMS@HLSDNL50
P.O. box 421,                       SURFnet     : DNLTS::BRAAMS
2260 AK Leidschendam,               UUCP        : hp4nl!dnlunx!johannes
The Netherlands.                    INTERnet    : BRAAMS%HLSDNL5 AT CUNVM.cuny.edu
Phone    : +31 70 435051         PSS (DATAnet1) : +204 1170358::BRAAMS
Date:Fri, 28 Apr 89 15:14:00 MET
Sender:    TEX-NL
From:    "Gerard van Nes, ENR-Petten"
Subject:    3e NTG bijeenkomst 11 mei 1989 te Nieuwegein


        ====================================================
        ====  3e Nederlandse TeX Gebruikersbijeenkomst  ====
        ====               11 mei 1989                  ====
        ====================================================Beste TeX-NL lezers,

De uitnodiging voor de komende 11 mei bijeenkomst is inmiddels gepost
en ligt hoogstwaarschijnlijk nu op uw bureau. Wij hopen een ieder op
deze bijeenkomst te kunnen begroeten en verwachten door de inbreng van
alle aanwezigen op een vruchtvolle dag.

Voor de zekerheid nog het volgende:
--> Mocht u maandag a.s. met de post nog niets ontvangen hebben, danwel
    twijfelt u nu reeds of er een uitnodiging aan u verstuurd is, laat
    het dan mij even weten.
--> Werkgroepcoordinatoren en werkgroep leden:
    Zoals u weet hangt veel van het succes van de NTG van U af!
    Is er reeds informatie bekend, contacten geweest, ideeen uitgebroed?
    Neem dan deze informatie mee op 11 mei (gaarne voor elke aanwezige een
    A4 (tje of meer mag ook)) mee. Er is reeds enige activiteiten bij
    sommige werkgroepen gesignaleerd!
--> Denk u ook aan de local guides etc? Gaarne een exemplaar naar
    ondergetekende opsturen (een exemplaar naar alle bestuursleden mag
    ook!).
--> Heeft u iets te tonen of wilt u iets meenemen op 11 mei ter informatie
    aan de aanwezigen? (een zeer goede aanzet was er al op de vorige
    bijeenkomst) U wordt met open armen ontvangen!

Van de voorzitter ben ik vernomen dat er een goede respons is op de NTG
activiteiten zowel nationaal als internationaal.

Al met al veel nieuws op de komende (3e) Nederlanndse Tex
Gebruikersbijeenkomst.


Tot horens,ziens,e-mail,

Gerard van NesP.S. Gaarne het aanmeldingsformulier voor de NTG bijeenkomst per omgaande
     post retourneren.
Date:Mon, 1 May 89 09:25:00 MET
Sender:    TEX-NL
From:    "Johannes L. Braams"
Subject:    RE: 3e NTG bijeenkomst 11 mei 1989 te Nieuwegein        ====================================================
        ====  3e Nederlandse TeX Gebruikersbijeenkomst  ====
        ====               11 mei 1989                  ====
        ====================================================

Gerard van Nes schrijft:

> Beste TeX-NL lezers,
>
> De uitnodiging voor de komende 11 mei bijeenkomst is inmiddels gepost
> en ligt hoogstwaarschijnlijk nu op uw bureau. Wij hopen een ieder op
> deze bijeenkomst te kunnen begroeten en verwachten door de inbreng van
> alle aanwezigen op een vruchtvolle dag.
>
        In dit verband zou ik er graag op willen wijzen dat de plaats van
        de bijeenkomst **LEIDSCHENDAM** is en ***NIET*** Nieuwegein zoals
        vermeld in het subject van het bericht van Gerard....

        Johannes Braams