TEX-NL archief mei 1989

Inhoudsopgave

Fri, 12 May 89 12:47:25 MET:  vrijwilligers gezocht
Tue, 16 May 89 13:07:31.59 MET: (no subject)
Tue, 16 May 89 14:02:00 MET:  communicatie, TeXhax
Tue, 16 May 89 17:21:00 MET:  RE: Installatie Ned-Latex
Wed, 17 May 89 09:05:00 GMT:  RE: Installatie Ned-Latex
Thu, 18 May 89 01:18:00 MET:  Vragen van NTG leden; een nasleep van de NTG vergadering
Thu, 18 May 89 09:03:02 MET:  Re: Vragen van NTG leden; een nasleep van de NTG vergadering
Thu, 18 May 89 09:35:00 GMT:  Vraaaguh? Geen vraaaguh! ("Majoor Kees", Paul van Vliet)
Thu, 18 May 89 15:17:00 N:  Re : vragen NTG leden
Mon, 22 May 89 10:23:45 MET:  LaTeX op Macintosh
Tue, 23 May 89 09:15:00 GMT:  Uitbreiding verzendlijst TeX-NL
Tue, 23 May 89 10:26:43 MET:  Re: Uitbreiding verzendlijst TeX-NL
Fri 26 May 89 01:59:58.42 N: (no subject)
Fri, 26 May 89 08:29:00 N:  RE: Wie kent LaTeX op zijn Turks?
Mon, 29 May 89 15:18:16 CET:  Macintosh Textures
Mon, 29 May 89 16:13:00 N:  METAFONT V1.5


Date:Fri, 12 May 89 12:47:25 MET
Sender:    TEX-NL
From:    Victor Eijkhout
Subject:    vrijwilligers gezocht


Hallo,
in het kader van het vernederlandsen van TeX ben ik bezig
met de ontwikkeling van documentstijlen die op
commando-nivo compatibel moeten zijn met article/report/book,
maar die een andere opmaak leveren. Twee article-compatibele
stijlen naderen hun voltooiing.

Nu zoek ik mensen die
1/ article gebruikt hebben
2/ bereid zijn die documenten met mijn stijlen nog eens uit te draaien
3/ op het resultaat commentaar te leveren, en mij te wijzen
  op eventuele moeilijkheden.

Vrijwilligers?

Nb. alleen reageren als je bereid bent activiteit ten toon te
   spreiden. De stijlen zullen openbaar gemaakt worden als ze
   klaar zijn. Streefdatum: de TeX-dagen 29/30 juni in Utrecht.

groetjes,

Victor Eijkhout                     Department of Mathematics
                                    University of Nijmegen
                                    Toernooiveld 5
  "Far out in the uncharted         6525 ED Nijmegen, the Netherlands
   backwaters of the unfash-
   ionable end of the               080-613169
   western spiral arm
   of the galaxy"                   u641000 AT HNYKUN11.BITNET
Date:Tue, 16 May 89 13:07:31.59 MET
Sender:    TEX-NL
Sender:    TEX-NL
Sender:    TEX-NL


Hallo allemaal,

Onlangs hebben wij de Nederlandse afbreekpatronen file van
Peter Vanroose geinstalleerd. Tekst wordt eindelijk redelijk
goed afgebroken, echter:
  -->  de tekstpagina zelf is verschoven  <--
en wel ongeveer (?) 2.54 cm naar boven en 2.54 cm (1 inch?)
naar links.

Moet hiervoor een correctie in LATEX.TEX aangebracht worden
m.b.t. de parameter \rightmargin en \topmargin (en vervoplgens
opnieuw LPLAIN.FMT aanmaken) of heeft deze verschuiven een andere
oorzaak?

Wie heeft een oplossing?

Gerard van Nes
Date:Tue, 16 May 89 14:02:00 MET
Sender:    TEX-NL
From:    "Johannes L. Braams"
Subject:    communicatie, TeXhax


    Hallo,

        Een bericht van het communicatie front.
        In een mail aan Pierr Mackay schreef ik (oa.) het volgende:
>
>       I still have two subscriptions to TeXhax (one at TeX-L@HEARN, the
>       other at TeXhax AT cs.washington.edu, via CUNYVM) The route via CUNYVM
>       seems to be faster (most of the time I received those copies before
>       the TeX-L distribution) *BUT* I would like to discourage you in telling
>       the BITNetters to get a direct internet subscription.
>       True, it's possible (I have one myself) but if everyone does that, the
>       network will come to a grinding halt I think... ( I believe I told
>       you once how many BITNet subscribers there are, a couple of hundreds)
>       The difference between the TeX-L subscription and the direct
>       subscription in Washington is that via the TeX-L route only **ONE**
>       copy of TeXhax is sent to the various Peers of TeX-L. Then the file
>       gets "cloned" and is sent to the individual subscribers. If everyone
>       does what you suggest them to you will have to send out as maby copies
>       of TeXhax as there are subscribers. I foresee that it will have two
>       effects, both of which you won't like. First your computer will do
>       nothing but sending out files for a LONG time and then the internet
>       will get stuck with all those file traveling over the network.
>
        In zijn antwoord schrijft Pierre:

>
> The intention is not to allow individual subscriptions, but to direct
> people to their local remailers.  A lot of the excess bitnet traffic
> in this country is caused by people who have perfectly good internet
> redistribution nodes already working in their own institutions.
>
> As for Europe, I am toying with the idea of suggesting that the
> TeX-L@MARIST------EBOUB011 link be broken altogether, and that
> ASTON in UK drop a copy into the BITNET tree.  The fault is
> not in the translatlantic link itself (Even though CUNYVM has
> announced a horrendous backlog) but in the transmission from
> here to TEX-L@MARIST.  Some of the short-hop sites are archiving
> just about everything onto tape, and then, since the traffic
> keeps growing, they never manage to find time to put it back on
> again.
>
> For Europe, the actual cause is of less interest.  Whether the
> transatlantic BITNET lines or the North-American Pony Express
> is failing, the result is always the same.  The mail does not
> get through.
>
        Hiermee is eenieder op de hoogte van de huidige stand van zaken.

    Met vriendelijke groeten,

        Johannes Braams

PTT Research Neher Laboratorium,    EARN/BITnet : BRAAMS@HLSDNL50
P.O. box 421,                       SURFnet     : DNLTS::BRAAMS
2260 AK Leidschendam,               UUCP        : hp4nl!dnlunx!johannes
The Netherlands.                    INTERnet    : BRAAMS%HLSDNL5 AT CUNVM.cuny.edu
Phone    : +31 70 435051         PSS (DATAnet1) : +204 1170358::BRAAMS
Date:Tue, 16 May 89 17:21:00 MET
Sender:    TEX-NL
From:    "Johannes L. Braams"
Subject:    RE: Installatie Ned-Latex

    Gerard van Nes schrijft,
>
> Onlangs hebben wij de Nederlandse afbreekpatronen file van
> Peter Vanroose geinstalleerd. Tekst wordt eindelijk redelijk
> goed afgebroken, echter:
>   -->  de tekstpagina zelf is verschoven  <--
> en wel ongeveer (?) 2.54 cm naar boven en 2.54 cm (1 inch?)
> naar links.
>
> Moet hiervoor een correctie in LATEX.TEX aangebracht worden
> m.b.t. de parameter \rightmargin en \topmargin (en vervoplgens
> opnieuw LPLAIN.FMT aanmaken) of heeft deze verschuiven een andere
> oorzaak?
>
> Wie heeft een oplossing?
>
> Gerard van Nes
>
        Alleen het installeren van een nieuwe hyphen.tex *KAN* niet de oorzaak
        zijn van het genoemde fenomeen. Ik vermoed dat degeen die de vorige
        LPLAIN.FMT heeft gemaakt enige locale modificaties heeft aangebracht
        nadat iniTeX de standaard files als LaTeX.TeX, Lplain.TeX, Lfonts.TeX
        en hyphen.TeX verteerd had. De vraag is nu wat waren die locale mods?
        Als je even pech hebt heeft hij ze achter zijn terminal ingetypt...
        en moet je ze in zijn geheugen opvissen. Als je iets minder pech
        hebt staan ze in een file in [TeX.LaTeX] of TeX_inputs of zoiets.
        Vraag me alleen niet hoe die file heet (local.TeX? meestal de local
        guide)
        Conclusie: zoek de persoon die de vorige FMT's gemaakt heeft of een
        file die eventueel voor het \dump commando geladen zou kunnen zijn.

    met vriendelijke groeten,

        Johannes Braams

PTT Research Neher Laboratorium,    EARN/BITnet : BRAAMS@HLSDNL50
P.O. box 421,                       SURFnet     : DNLTS::BRAAMS
2260 AK Leidschendam,               UUCP        : hp4nl!dnlunx!johannes
The Netherlands.                    INTERnet    : BRAAMS%HLSDNL5 AT CUNVM.cuny.edu
Phone    : +31 70 435051         PSS (DATAnet1) : +204 1170358::BRAAMS
Date:Wed, 17 May 89 09:05:00 GMT
Sender:    TEX-NL
From:    Nico Poppelier
Subject:    RE: Installatie Ned-Latex


Ik. (als antwoord op de vraag 'Wie heeft een oplossing?')

Formats bevatten meestal \hoffset=0 \voffset=0, hetgeen overeenkomt
met (1in, 1in) vanuit de linkerbovenhoek van het papier. Waarom
dit ooit is bedacht weet ik niet, maar het is een STOMME afspraak!
Wat doen sommige format-bakkers dus: ze veranderen in de .tex-file
eerst de \hoffset en \voffset en maken dan met iniTeX een .fmt-file.
Voor Europeanen waarschijnlijk een stuk prettiger, hoewel niet
conform met het gangbare gebruik. Beter is, terwille van de
standaardisatie, de waarden 0 en 0 te hanteren en eventuele
verschuivingen te regelen in de nationale documentstijlen.

Iets dergelijks zal het wel zijn -- je ziet dat ik mijn antwoord
een beetje afzwak.

        Nico
Date:Thu, 18 May 89 01:18:00 MET
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.bitnet>
From:    VANNES AT HPEENR51.bitnet
Subject:    Vragen van NTG leden; een nasleep van de NTG vergadering


Onderwerp TeX-NL voor niet TeX-NLers

Hallo allemaal,

Op de vorige NTG bijeenkomst zijn we helaas niet toegekomen aan het
agendapunt "vragen van gebruikers".
De meeste vragen bleken afkomstig te zijn van >>niet<< TeX-NLers
(uit ondermeer bedrijf en uitgeverij wereld).

Zodoende het volgende voorstel:
Hieronder zijn de binnenkomende vragen vermeld. Ik zou graag een ieder
willen uitnodigen om via >>dit<< medium, een kort dan wel uitvoerige reactie
op deze vragen te willen geven. Vervolgens worden al deze TeX-NL mails
verzameld en opgenomen in het verslag van afgelopen vergadering.

--> Dit is dan de manier om niet TeX-NLers toch gebruik te laten maken
    van het TeX-NL medium!

Namens de vragenstellers alvast bedankt!

O ja, gaarne een reactie binnen 2 weken. Ik hoop het verslag in de eerste
helft van juni dan te versturen.


-------------------------------------------------------------------------

Software algemeen
-------- --------
--->  Hoe kan men afdrukken maken in drie kolommen, met opschrift over
      de volle breedte? (*) (Theo en Henk, wat is jullie ervaring?)
--->  Is er een (public domain) multilingual TeX voor VAX/VMS?
      Eventueel via samenwerking met Duitse gebruikersgroep te maken?
      (Zij hebben reeds een GERMAN.STY voor gebruik met verschillende
      talen).
--->  Hoe kan men toetsen of een regel de eerste van een pagina is (ter
      voorkoming van duplicatie van running head en een daaraan identiek
      hoofdstuk kopje)?
--->  Welke definities van plain TeX worden gewijzigd door AMSTEX?
--->  Overzicht TeX voor PC.
--->  Het veranderen van de briefstijl (letter.sty).
      Style files voor briefhoofden (*)
--->  Invoeren PostScript figuren van bijv. Ventura Publ. in TeX.
--->  Indexprogrammatuur.
--->  Wie kent het programma HPPLOT?

Fonts
-----
--->  Is er een Public Domain METAFONT?
--->  Wie heeft de AMS Euler of BBB fonts?
--->  Gebruik PostScript fonts op HP.
--->  Fonts op Macintosh.
--->  Verwerking Hebreeuws en Grieks.


Nederlandse
-----------
---> Nederlandse afbreekpatronen (idem Duits en Frans) (**)
     ===> Antwoord is er al: beschikbaar voor wat betreft Nederlands en
          Duits!

Drivers en output devices
-------------------------
---> Previewen op VAX. (*)
---> Mogelijkheden tot fotozetteruitvoer


Communicatie
------------
---> Openen van een TeX -notes conferentie


(*) bij meerdere gebruikers

------------------------------------------------------------------------

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

P.S. Heeft iemand andere informatie die een grotere verspreiding waard
     is dan bij de auteur zelf, stuur het dan direct naar mijn
     mail-adres (gaarne in LaTeX) ter opneming in een bijlage van het
     verslag.
Date:Thu, 18 May 89 09:03:02 MET
Sender:    TEX-NL
From:    Victor Eijkhout
Subject:    Re: Vragen van NTG leden; een nasleep van de NTG vergadering


>Software algemeen
>-------- --------
>--->  Hoe kan men toetsen of een regel de eerste van een pagina is (ter
>      voorkoming van duplicatie van running head en een daaraan identiek
>      hoofdstuk kopje)?

Vraag is verkeerd gesteld. Testen of iets de eerste regel is, is
practisch onmogelijk. Laat de hoofdstukmacro direct achter elkaar
         „markŇ1Ő„markŇ0Ő
zetten, en laat de de kopregel dan zetten met
         „headline=Ň„ifx„topmark1„legekop„else„lopendekop„fiŐ

>--->  Invoeren PostScript figuren van bijv. Ventura Publ. in TeX.
Hangt van je drijverprogramma af. Lees de handleiding.

>--->  Wie kent het programma HPPLOT?
Ik. Volgt uitputtende opsomming van mijn kennis omtrent HPPlot:
is een programma om HPGL plotbestanden op laserprinters af te drukken.
Bel uw vriendelijke HP-leverancier.

>--->  Is er een Public Domain METAFONT?
Welke computer? (ach ach die arme MSdomoren toch.)

>--->  Wie heeft de AMS Euler of BBB fonts?
De AMS!   Metafont-broncode niet openbaar, pxl-bestanden tegen gering
bedrag verkrijgbaar.

>--->  Gebruik PostScript fonts op HP.
Lijkt me van niet. HP heeft zijn eigen printertalen.

>--->  Fonts op Macintosh.
Goede vraag. Ik heb wel eens een antwoord gezien, maar dat bracht
verschillende Mac utiliteitsprogramma's met zich mee.

>--->  Verwerking Hebreeuws en Grieks.
Griek: Tugboat vol 9 nr 1
Hebreeuw: ene Goldberg in Israel, gerapporteerd in Tugboat, en
          ene Jaffe in Leiden. (Nico, heb jij het adres?)

>---> Openen van een TeX -notes conferentie
Wat is dat anders dan TeX-nl?

Graag gedaan (geen hulde, geef maar gulde, zoals de kindertjes
bij mij in de buurt zeggen),

Victor Eijkhout                     Department of Mathematics
                                    University of Nijmegen
                                    Toernooiveld 5
  "Far out in the uncharted         6525 ED Nijmegen, the Netherlands
   backwaters of the unfash-
   ionable end of the               080-613169
   western spiral arm
   of the galaxy"                   u641000 AT HNYKUN11.BITNET
Date:Thu, 18 May 89 09:35:00 GMT
Sender:    TEX-NL
From:    Nico Poppelier
Subject:    Vraaaguh? Geen vraaaguh! ("Majoor Kees", Paul van Vliet)Software algemeen
-------- --------
--->  Hoe kan men afdrukken maken in drie kolommen, met opschrift over
      de volle breedte? (*) (Theo en Henk, wat is jullie ervaring?)
     ===> Antwoord: voor plain TeX is dit een opgave in het TeX-boek,
          waarvan eerlijk gezegd het antwoord al lang en
          breed door Knuth is ingefluisterd.
--->  Is er een (public domain) multilingual TeX voor VAX/VMS?
      Eventueel via samenwerking met Duitse gebruikersgroep te maken?
      (Zij hebben reeds een GERMAN.STY voor gebruik met verschillende
      talen).
--->  Hoe kan men toetsen of een regel de eerste van een pagina is (ter
      voorkoming van duplicatie van running head en een daaraan identiek
      hoofdstuk kopje)?
     ===> Antwoord: onmogelijk, zeker in LaTeX, waar de output-routine
          vele malen gecompliceerder is dan in plain TeX.
--->  Welke definities van plain TeX worden gewijzigd door AMSTEX?
--->  Overzicht TeX voor PC.
--->  Het veranderen van de briefstijl (letter.sty).
      Style files voor briefhoofden (*)
     ===> Antwoord: is dit een vraag? Anyway: de benodigde expertise
          berust onder andere bij werkgroep 13. Zie ook de workshop
          op de eerste Nederlandse TeX-dag op 29 juni.
--->  Invoeren PostScript figuren van bijv. Ventura Publ. in TeX.
--->  Indexprogrammatuur.
     ===> Antwoord: kent de vragensteller MAKEINDEX? Dit programma is
          een normale LaTeX-tool en kan verkregen worden uit de
          erfenis van Matthias Moritz.
--->  Wie kent het programma HPPLOT?

Fonts
-----
--->  Is er een Public Domain METAFONT?
--->  Wie heeft de AMS Euler of BBB fonts?
--->  Gebruik PostScript fonts op HP.
--->  Fonts op Macintosh.
--->  Verwerking Hebreeuws en Grieks.
     ===> Antwoord: opnieuw een vraag die geen vraag is. In TUGboat
          van vorig jaar staat waar de fonts verkrijgbaar zijn. De
          allerbeste Hebreeuwse fonts komen van de in Leiden werkzame
          Walter Jaffe. Implementatie-zaken zijn al diverse malen
          behandeld in TUGboat.

Nederlandse
-----------
---> Nederlandse afbreekpatronen (idem Duits en Frans) (**)
     ===> Antwoord is er al: beschikbaar voor wat betreft Nederlands en
          Duits!

Drivers en output devices
-------------------------
---> Previewen op VAX. (*)
---> Mogelijkheden tot fotozetteruitvoer


Communicatie
------------
---> Openen van een TeX -notes conferentieDate:Thu, 18 May 89 15:17:00 N
Sender:    TEX-NL
From:    S172HMUL@HTIKUB5
Subject:    Re : vragen NTG leden


Software algemeen
=================
* Hoe kan men afdrukken maken in drie kolommen, met opschrift over
  de volle breedte? (*)
  --> antwoord:
         LaTeX  voor LaTeX heb ik een macro \ncolumn gemaakt. De macro
                heeft evenals \twocolumn twee parameters, een optionele
                parameter ( tekst over de volle breedte van de pagina ) en
                een parameter voor opgeven van het aantal kolommen.
                Hier voor is wel een deel van de LaTeX output macro
                herschreven. In principe werkt deze macro
                hetzelfde als de macro \twocolumn van LaTeX.
                Wil de macro eventueel via NTG beschikbaar stellen.
         TeX    Zie TeXbook opgave 23.4
* Is er een (public domain) multilingual TeX voor VAX/VMS?
* Hoe kan men toetsen of een regel de eerste van een pagina is (ter
  voorkoming van duplicatie van running head en een daaraan identiek
  hoofdstuk kopje)?
  --> antwoord: onmogelijk.
                Er is in TeX een variabele \pagetotal die na een
                \par ( een lege regel ) aangeeft hoever TeX op de
                pagina is. In TeX weet men dat na de aanroep van de macro
                \output op een nieuwe pagina wordt gegeen,
                dus in \output kan wat geregeld worden.
* Welke definities van plain TeX worden gewijzigd door AMSTEX?
* Overzicht TeX voor PC.
* Het veranderen van de briefstijl (letter.sty).
  Style files voor briefhoofden (*)
* Invoeren PostScript figuren van bijv. Ventura Publ. in TeX.
  --> antwoord : driver afhankelijk.
                 Voor de driver DVIALW ( uit de Beebe collectie ) staat in de
                 handleiding hoe dat moet.
* Indexprogrammatuur.
  --> antwoord:
         programma   naam maker     naam .sty    opmerkingen
         -----------------------------------------------------------------------
         IdxTeX      R.L.Aurbach                 VAX/VMS ( TUG V8N2 blz 201 )
                                                 kan normale LaTeX.idx
                                                 files verwerken.
                                                 o.a. op decus-tape
         TeXIDX      N.H.F. Beebe   gnuindex.sty VAX/VMS, UNIX, MS-DOS
                                                 o.a. op decus-tape
         MAKEINDEX   Pehong Chen    idxmac.tex   VAX/VMS, UNIX, MS-DOS, Atari ST
                                                 o.a. op decus-tape en
                                                 unix-TeX-tape
         TeXindex    Charley Karney texindex.sty VAX/VMS
         LaTeXindex                              UNIX ( TUG V7N3 blz 186 )
                                                 o.a. op unix-TeX-tape
         indTeX      M Zocchi


* Wie kent het programma HPPLOT?

Fonts
=====

* Is er een Public Domain METAFONT?
* Wie heeft de AMS Euler of BBB fonts?
* Gebruik PostScript fonts op HP.
* Fonts op Macintosh.
* Verwerking Hebreeuws en Grieks.

Nederlandse
===========
* Nederlandse afbreekpatronen (idem Duits en Frans) (**)

Drivers en output devices
=========================
* Previewen op VAX. (*)
  --> antwoord:  DVITOVDU voor o.a Regis b.v VT240 ( TUG V7N1 blz 25,
                            TUG V8N1 blz 42 en TUG V9N3 blz 261 )
                            ( o.a. op de Decus-tape en unix-TeX-tape )
                 DVIDIS   voor VAXstations, niet onder x11 windows
                                               ( o.a. op de Decus-tape )
                 TeXX     voor VAXstations onder x11 windows
* Mogelijkheden tot fotozetteruitvoer


Communicatie
============
* Openen van een TeX -notes conferentieDate:Mon, 22 May 89 10:23:45 MET
Sender:    TEX-NL
From:    Victor Eijkhout
Subject:    LaTeX op Macintosh


Hallo,
wie heeft er ervaring met LaTeX op een Macintosh met een
luttele 1M geheugen (een Plus of een SE, dus)?

Mijn enige ervaring is dat het niet mogelijk is er zelfs
een bescheiden artikel doorheen te krijgen zonder in
geheugenproblemen te raken.

Help!!!!!!!!!!!

(Ik gebruik TeXtures.)


Victor Eijkhout                     Department of Mathematics
                                    University of Nijmegen
                                    Toernooiveld 5
  "Far out in the uncharted         6525 ED Nijmegen, the Netherlands
   backwaters of the unfash-
   ionable end of the               080-613169
   western spiral arm
   of the galaxy"                   u641000 AT HNYKUN11.BITNET
Date:Tue, 23 May 89 09:15:00 GMT
Sender:    TEX-NL
From:    Nico Poppelier
Subject:    Uitbreiding verzendlijst TeX-NL


Ik weet dat dit bericht eigenlijk niet aan TeX-NL gestuurd dient te
worden, maar aan de beheerder daarvan. Helaas weet ik niet wie
deze lijst nu beheert, vandaar deze ad-hoc oplossing.

Barbara Beeton (TUG, TUGboat) zou graag op de lijst TeX-NL geplaatst
worden. Haar netwerkadres is "BNB AT Seed.Ams.Com".
Wil de voor TeX-NL verantwoordelijke persoon dit voor haar regelen?

        NicoDate:Tue, 23 May 89 10:26:43 MET
Sender:    TEX-NL
From:    Willem Jan Karman
Subject:    Re: Uitbreiding verzendlijst TeX-NL

Hallo,
Waarom is/wordt TEX-NL niet gewoon een 'open lijst', waarop
iedereen zich kan abonneren?
Date:Fri 26 May 89 01:59:58.42 N
Sender:    TEX-NL
Sender:    TEX-NL
Subj:    Wie kent LaTeX op zijn Turks?


 Wie is bekend, of kent iemand, die ervaring heeft
 met LaTeX voor de >>Turkse<< taal?

 Bij voorkeur software op VAX systeem, doch informatie
 m.b.t. andere systemen is ook welkom.

 Alvast namens een van onze gebruikers bedankt,
                                 Gerard van Nes
Date:Fri, 26 May 89 08:29:00 N
Sender:    TEX-NL
From:    "Frans Sporrel, KVI, Groningen, NL."
Subject:    RE: Wie kent LaTeX op zijn Turks?


Ik neem aan dat je TRICKLE servers (niet voor TeX/LaTeX maar voor MSDOS)
niet kent. De initiator hiervan is dhr. Turgut uit Turkije, die op mij zeer
vriendelijk en behulpzaam over komt. Wellicht dat hij je helpen kan.

Ik denk dat hij bereikbaar is als TURGUT@TREARN en anders via een abonnement
op de TRICKLE servers.

Hopelijk heb je er iets aan.
Groeten,

Frans Sporrel.Date:Mon, 29 May 89 15:18:16 CET
Sender:    TEX-NL
From:    R Veldhuyzen van Zanten
Subject:    Macintosh Textures


Naar aanleiding van Victor Eijkhout 's brief van 89-5-22:

1.
Textures 1.01 staat toe vanuit het log window naar invoer window te gaan om het
bestand te verbeteren. Wanneer dan TYPESET wordt opgedragen komt er een
memory probleem. (In oudere Textures kan dat niet.)  Gebruik
Typeset dus niet genest! Er zal geen geheugen voor twee uitvoeringen zijn.
Als het beeld gaat trillen, zo snel mogelijk Mac uitschakelen en opnieuw
beginnen. Als dubbelklikken van bestand niet
lukt, eerst Textures zelf openen. Eventueel dupliceren, als een bestand niet
goed is, en de kopie openen.
Ik heb deze catastrofale fout nergens vermeld gezien.

2.
Zorg dat Control Panel - RAM Cache  OFF staat.
Bijvoorbeeld zes bladen met LaTeX gingen goed.

3.
Textures 1.01 eist meer geheugen dan 1.00.
Plain Textures 1.00 draait gemakkelijk op een Macintosh 512:
een diskette met oud klein systeem en eigen tex-teksten, tweede
diskette met Textures.
Date:Mon, 29 May 89 16:13:00 N
Sender:    TEX-NL
From:    "A. Ezendam, MARIN-Wageningen"
Subject:    METAFONT V1.5


Beste TEX-NL'ers,

Wie van jullie heeft dusdanige ervaring met METAFONT om mij met onderstaand
probleem te kunnen helpen.

Ik heb medio december '88 via T. de Klerk de 'laatste' versie van de
Stanford-distribute voor VAX/VMS-TEX gekregen waarop TEX V2.93 en
METAFONT V1.5.  Met METAFONT heb ik een paar probleempjes. MF.EXE
meldt zich  met "This is METAFONT..... (INIMF)".  Deze kreet verwacht
ik echter van INIMF. Indien ik INIMF draai krijg ik de melding dat deze
moeilijkheden heeft met de versie van MF.POO (Als ik op [tex.formats]
INIMF.POO rename naar MF.POO diet INIMF het wel maar MF weer niet).
Kortom het gedistribueerde werkt zo 1-2-3 niet (zoals u wellicht
gewend bent).  Heeft iemand soortgelijke ervaringen opgedaan en wellicht
opgelost ?. Gaarne reacties dan naar:

                 Ton Ezendam
                 Maritiem Research Instituut Nederland
                 Postbus 28
                 6700 AA  Wageningen
                 PTTelefoon: 08370-93251
                 Surfnet:    ENRMR1::APME
                 Earn:       ESU0202@HPEENR51