TEX-NL archief juni 1989

Inhoudsopgave

Thu, 1 Jun 89 15:02:00 B:  Aanhalingstekens in het Nederlands
Thu, 1 Jun 89 17:35:45 MET:  Re: Aanhalingstekens in het Nederlands
Fri, 2 Jun 89 10:00:00 GMT:  Aanhalingstekens in het Nederlands
Tue, 6 Jun 89 09:44:00 GMT:  Eerste Nederlandse TeX-dagen
Tue, 6 Jun 89 13:16:12 MET+0100:  Inschrijvingen TeX-dagen
Thu, 8 Jun 89 12:49:42 MET:  Muziek en TeX
Tue, 20 Jun 89 14:41:00 B:  Anonymous Ftp
Tue, 20 Jun 89 17:35:00 MET:  RE: Anonymous Ftp
Fri, 23 Jun 89 12:54:42 MET+0100:  Inschrijvingen TeX-dagen
Tue, 27 Jun 89 12:30:49 MET:  Belangrijk Nieuws!
Wed, 28 Jun 89 16:22:00 MET:  Chiwrite and LaTeX


Date:Thu, 1 Jun 89 15:02:00 B
Sender:    TEX-NL
From:    CGL@HGRRUG5
Subject:    Aanhalingstekens in het Nederlands


Hallo,
Ik ben weer eens op een detail gestoten met LaTeX: aanhalingstekens
in het Nederlands. Wie weet een echt goede oplossing?
1. Twee komma's met kerning dichter op elkaar.
   De aanhalingstekens sluiten via " zijn anders. Dus deze aanpak voldoet niet.
2. \def\ao{\setbox0{I}\lower\ht0\hbox{"}}, werkt niet omdat de afstand tot
   de volgende regel te groot wordt.
3. Twee komma's en deze herhallen verhoogd aan het eind? Zal wel niet
   werken om dezelfde reden als bij 2.
4. ...
Graag maak ik gebruik van de goede oplossing.
Groeten, Kees
Date:Thu, 1 Jun 89 17:35:45 MET
Sender:    TEX-NL
From:    Victor Eijkhout
Subject:    Re: Aanhalingstekens in het Nederlands


Dit probleem is al eens aangevallen, zij het niet volledig
opgelost, in de German stijl van Hubert Partl.
Je kunt daar in ieder geval leentjebuur spelen,
maar wat ik me meen te herinneren uit hun verslag in
Tugboat, waren ze over hun oplossing niet geheel
tevreden, en wilden ze Metafont er tegenaan gooien.

Maar begin maar met jatten bij onze oosterburen
(die fiets krijg je toch niet meer terug, dan
maar de aanhalingstekens. :-)


Victor Eijkhout                     Department of Mathematics
                                    University of Nijmegen
                                    Toernooiveld 5
  "Far out in the uncharted         6525 ED Nijmegen, the Netherlands
   backwaters of the unfash-
   ionable end of the               080-613169
   western spiral arm
   of the galaxy"                   u641000 AT HNYKUN11.BITNET
Date:Fri, 2 Jun 89 10:00:00 GMT
Sender:    TEX-NL
From:    Nico Poppelier
Subject:    Aanhalingstekens in het Nederlands


Even een aanvulling op het antwoord dat Victor gaf op de vraag van
Kees van der Laan.

1. De goede oplossing is gebruik te maken van de gangbare conventie
   ` citaat ' of `` citaat '', die precies de aanhalingstekens oplevert
   die in Nederlandse typografie vaak voorkomen -- zie `Tekstwijzer'
   van Karel Treebus (SDU, 1986).
   Ook sommige Nederlandse kranten gebruiken de conventie van `hoge'
   aanhalingstekens, dat wil zeggen een aanhalingsteken sluiten en een
   zogenaamde `omgekeerde komma'.
   Waarom zou je dus zo nodig jezelf in bochten wringen om het anders
   te doen?
2. De oplossing van German.sty is acceptabel, zoals Victor al opmerkte.
   Victor, Johannes of ik kunnen die file aan je sturen, maar je
   kunt hem natuurlijk ook zelf opvragen bij de Duitse file-server.
3. Werkgroep 13, de inmiddels beruchte werkgroep `Neerlandica', zal
   zich over dit probleem buigen en in een toekomstige versie van
   Dutch.sty beide versies van Nederlandse aanhalingstekens bieden.
   Let wel: werkgroep 13 gaat in verreweg de meeste gevallen uit van
   de aanwijzingen in `Tekstwijzer'.

        NicoDate:Tue, 6 Jun 89 09:44:00 GMT
Sender:    TEX-NL
From:    Nico Poppelier
Subject:    Eerste Nederlandse TeX-dagen


Collega (La)TeX-ers,

Wellicht ten overvloede, maar toch nog even een bericht over de eerste
dag van de Eerste Nederlandse TeX-dagen. Diverse mensen hebben telefonisch
contact gehad met Andre de Meijer of met mij teneinde zich op te geven
voor de cursus 'Macros voor gevorderden'.
Ik wil hier graag benadrukken dat

1. donderdag 29 juni GEEN cursus TeX-macros biedt
2. de METAFONT-cursus vervalt bij gebrek aan docent
3. er in plaats van een cursus TeX-macros een cursus Documentstijl-
   ontwikkeling zal worden gegeven.

De diepere reden achter 1. en 3. is de verhouding LaTeX-gebruikers/
Tex-gebruikers en de vele vragen op het gebied van LaTeX's documentstijlen
die op TeX-nl of bij andere gelegenheden zijn gesteld de afgelopen tijd.

Dus nogmaals: op donderdag 29 juni UITSLUITEND een cursus 'LaTeX voor
beginners' en een cursus 'LaTeX voor gevorderden',  de laatste onder
de titel 'Documentstijlontwikkeling'.

Knoopt het in de oren en zegt het voort...


        NicoDate:Tue, 6 Jun 89 13:16:12 MET+0100
Sender:    TEX-NL
From:    WWBMEIA@HUTRUU0
Subject:    Inschrijvingen TeX-dagen


                                                Utrecht, 6 juni 1989

Geachte TeX-NL'ers,


Hierbij een overzicht van het aantal inschrijvingen voor de Nationale
TeX-dagen.


                        Stand van 6 juni 1989 9.30 uur
                        ------------------------------
Donderdag 29 juni:

cursus  Introductie LaTeX               Documentstyleontwikkeling

aantal          5                                   7
inschr.


Vrijdag 30 juni:

Tex-dag         17 inschrijvingen.


We kunnen veel meer inschrijvingen gebruiken. Heeft u zich nog niet
aangemeld doe het dan onmiddellijk d.m.v. het inschrijvingsformulier
ingevuld op te sturen aan:

                ACCU
                TeX-organisatiecomite
                postbus 80.011
                3508 TA  Utrecht

                Telefoon: 030-531436
                Telefax : 030-531633

Mocht u nog niet in het bezit zijn van het inschrijvingsformulier dan
kunt u dat op bovenstaand adres aanvragen of via onderstaand E-mail
adres


Met vriendelijke groet,Andre de Meijer
vakgroep Wiskunde
Rijksuniversiteit Utrecht
Postbus 80.010
3508 TA  Utrecht

Telefoon: 030-531461
Telefax : 030-531633

Bitnet  : WWBMEIA @ HUTRUU0 (laatste character is nul)
Date:Thu, 8 Jun 89 12:49:42 MET
Sender:    TEX-NL
From:    Victor Eijkhout
Subject:    Muziek en TeX


Hallo,
er is onlangs in Duitsland een pakket voor muziek zetten
in TeX openbaar gemaakt.
Geinteresseerden kunnen het halen in Heidelberg:
  tell listserv at dhdurz1 get mftools filelist
en daar staan de namen van de (20) bestanden (TeX en Metafont)
in. Ik heb ze al in huis maar zal de eerste weken
waarschijnlijk geen tijd hebben er naar te kijken.

Iets voor de werkgroep fonts om hier een inventaris van te
maken, en er een inleidinkje over te schrijven?
Voorlopig kan ik niet inschatten wat het kan, en hoe
bewerkelijk het is (ik vrees echter het ergste).

Zie hier een stukje uit de demo:
\composer{Johann Sebastian Bach}
\parindent 20pt
\beginsong\alto\F\meter3/4%
\rchord \h5\h7\h9\endchord\v{10}\%
\two{\group{\\{\a{10}}\\{\a9}\\{\a{10}}\\{\a8}}{\\{10}\\{9}\\{10}\\{8}}%
\ubeam14\uslur12\go}{\rchord \a4\a6\endchord}%
\v9\\rchord\v3\v5\endchord\v8%
\group{\\{\a7}\\{\a6}}{\\{7}\\{6}}\lbeam12\go\%
\two{\group{\\{\a7}\\{\a6}\\{\a5}\\{\x4\a4}\\{\n3\a3}\\{\a2}}
{\\{7}\\{6}\\{5}\\{4}\\{3}\\{2}}\ubeam16\uslur13\go}%
{\a2}\\rchord \h5\h7\h9\endchord\v{10}\%
\two{\group{\\{\a{10}}\\{\a9}\\{\tenuto\a{10}}\\{\tenuto\a8\noaccent}}

Dus. Reeds.


Victor Eijkhout                     Department of Mathematics
                                    University of Nijmegen
                                    Toernooiveld 5
  "Far out in the uncharted         6525 ED Nijmegen, the Netherlands
   backwaters of the unfash-
   ionable end of the               080-613169
   western spiral arm
   of the galaxy"                   u641000 AT HNYKUN11.BITNET
Date:Tue, 20 Jun 89 14:41:00 B
Sender:    TEX-NL
From:    VELTHUIS@HGRRUG5
Subject:    Anonymous Ftp


Is er iemand in TeX-NL-land die op de een of andere manier een Anonymous FTP
kan doen op een Internet-site? Er worden regelmatig lekkere hapjes aangeboden
die BITNET/EARN mensen knarsetandend aan zich voorbij moeten laten gaan.
Als er zo iemand is zou die de software op kunnen halen en eventueel op de
EARN-server zetten.

Frans Velthuis.Date:Tue, 20 Jun 89 17:35:00 MET
Sender:    TEX-NL
From:    "Johannes L. Braams"
Subject:    RE: Anonymous Ftp


        Frans Velthuis schrijft:
>
> Is er iemand in TeX-NL-land die op de een of andere manier een Anonymous FTP
> kan doen op een Internet-site? Er worden regelmatig lekkere hapjes aangeboden
> die BITNET/EARN mensen knarsetandend aan zich voorbij moeten laten gaan.

        Het probleem met die Anonymous FTP is dat het een van de onderdelen
        is van een TCP/IP verbinding. Machines die TCP/IP draaien hebben
        in principe ook de mogelijkheid FTP te installeren. Om het te kunnen
        gebruiken zullen ze zich echter als een Internet node bekend moeten
        maken. Omdat bovendien de meeste machines met TCP/IP ook een versie
        van UNIX als operating system hebben ontstaat daardoor een niet
        gering veiligheidsrisico. (internet-worms etc.... :-)) Wij hebben
        dan ook vanuit veiligheidsoogpunt besloten van de onze TCP/IP machine
        niet op het internet aan te sluiten.

> Als er zo iemand is zou die de software op kunnen halen en eventueel op de
> EARN-server zetten.
>
        Dat zou natuurlijk heel aardig zijn. Nu is het wel zo dat een aantal
        anonymous FTP-sites ook mail-servers hebben geinstalleerd.
        Dit soort servers kun je besturen met commando's in een mail-bericht;
        meestal moet je dan zelf in dat bericht ook een pad opgeven om van
        de server weer terug bij jou te komen.
        Een goed voorbeeld is de file-server in Engeland in Aston. Daar wordt
        FTP geboden (niet toegangkelijk voor ons BITNeters) maar dezelfde
        files zijn ook via de mail-server op te vragen. Een ander misschien
        bekend voorbeeld zijn de TRICKLE-servers die de files van SIMTEL20.ARPA
        (sorry, oude naam heet nu geloof ik anders) beschikbaar maken voor
        non-internet sites.

> Frans Velthuis.

        Johannes BraamsDate:Fri, 23 Jun 89 12:54:42 MET+0100
Sender:    TEX-NL
From:    WWBMEIA@HUTRUU0
Subject:    Inschrijvingen TeX-dagen


                                                Utrecht, 23 juni 1989

Geachte TeX-NL'ers,


Hierbij een overzicht van het aantal inschrijvingen voor de Nationale
TeX-dagen.


                        Stand van 23 juni 1989 9.30 uur
                        ------------------------------
Donderdag 29 juni:

cursus  Introductie LaTeX               Documentstyleontwikkeling

aantal         21                                  12
inschr.


Vrijdag 30 juni:

Tex-dag         37 inschrijvingen.


We kunnen veel meer inschrijvingen gebruiken. Voor de cursussen op
donderdag 29 juni maximaal 24 cursisten per cursus. Heeft u zich nog
niet aangemeld doe het dan onmiddellijk d.m.v. het
inschrijvingsformulier ingevuld op te sturen aan:

                ACCU
                TeX-organisatiecomite
                postbus 80.011
                3508 TA  Utrecht

                Telefoon: 030-531436
                Telefax : 030-531633

Mocht u nog niet in het bezit zijn van het inschrijvingsformulier dan
kunt u dat op bovenstaand adres aanvragen of via onderstaand E-mail
adres


Met vriendelijke groet,Andre de Meijer
vakgroep Wiskunde
Rijksuniversiteit Utrecht
Postbus 80.010
3508 TA  Utrecht

Telefoon: 030-531461
Telefax : 030-531633

Bitnet  : WWBMEIA @ HUTRUU0 (laatste character is nul)Date:Tue, 27 Jun 89 12:30:49 MET
Sender:    TEX-NL
From:    Victor Eijkhout
Subject:    Belangrijk Nieuws!


Hallo iedereen!

Zoals de mensen die op de vorige vergadering aanwezig waren
zich nog wel kunnen herinneren, staat er een fileserver
voor TeX-nl aan te komen op de Hearn knoop. Welnu, hij is er!

Nieuwe horizonten openen zich voor de electronische
gemeenschap!

Nadere mededelingen zullen vrijdag op de nationale TeX-dag
gedaan worden. Komt dus allen!


(Overigens: een tip voor IBM-pc TeXers: op de listserver in Heidelberg,
waar ik laatst al over berichtte, lijkt een boel pd-spul voor
dat masjien te staan.)


Dit was een boodschap van uw vriendelijke TeXneut,

Victor Eijkhout                     Department of Mathematics
                                    University of Nijmegen
                                    Toernooiveld 5
  "Far out in the uncharted         6525 ED Nijmegen, the Netherlands
   backwaters of the unfash-
   ionable end of the               080-613169
   western spiral arm
   of the galaxy"                   u641000 AT HNYKUN11.BITNET
Date:Wed, 28 Jun 89 16:22:00 MET
Sender:    TEX-NL
From:    "Johannes L. Braams"
Subject:    Chiwrite and LaTeX    Hi

        I've sent the following message to TeXhax, but I'm also
        posting it to TeX-NL and TeX_D-L as I might get response sooner
        that way. So sorry about the english, but everybody understands
        it I hope.


>    Hi all,
>
>       I don't remember seeing anything on this, so here's a question.
>
>       Does anybody now of a conversion between Chiwrite and LaTeX?
>       A collegue of mine has a thesis with lots of mathematics formulas,
>       written using Chiwrite (not by him, but a secretary). Now he
>       wants to have it in LaTeX and he would rather not have to do it all
>       again....
>
>       Please respond directly to me, I'll summarize to the list af anything
>       useful turns up.

    Regards,

        Johannes Braams

PTT Research Neher Laboratorium,    EARN/BITnet : BRAAMS@HLSDNL50
P.O. box 421,                       SURFnet     : DNLTS::BRAAMS
2260 AK Leidschendam,               UUCP        : hp4nl!dnlunx!johannes
The Netherlands.                    INTERnet    : BRAAMS%HLSDNL5 AT CUNYVM.cuny.edu
Phone    : +31 70 435051         PSS (DATAnet1) : +204 1170358::BRAAMS