TEX-NL archief juli 1989

Inhoudsopgave

Mon, 10 Jul 89 15:42:20 CET:  info over tex
Mon, 10 Jul 89 16:49:00 MET:  RE: info over tex
Tue, 11 Jul 89 09:07:00 GMT:  Antwoord op vragen van Johannes van Veen
Wed, 12 Jul 89 11:53:  PiCTeX
Wed, 12 Jul 89 20:20:01 CET:  Re: Antwoord op vragen van Johannes van Veen
Mon, 31 Jul 89 13:28:00 B:  Prerelease TRSPAR.STY; gaarne commentaar
Mon, 31 Jul 89 14:10:00 N:  TRSPAR.STY


Date:Mon, 10 Jul 89 15:42:20 CET
Sender:    TEX-NL
From:    "Johannes M. van Veen"
Subject:    info over tex


     Dag, ik lees veel belovende verhalen over TeX en LaTeX. Zou iemand mij
kunnen vertellen waar ik meer informatie kan vinden over hoe ik er aan kom, wat
er zoal mogelijk is, welke hardware er nodig is, etc.  Bij voorbaat dank,
Johannes van Veen.
Date:Mon, 10 Jul 89 16:49:00 MET
Sender:    TEX-NL
From:    "Johannes L. Braams"
Subject:    RE: info over tex


> From: "Johannes M. van Veen" <V73UVEEN AT HASARA11.BITNET>
>
>      Dag, ik lees veel belovende verhalen over TeX en LaTeX. Zou iemand mij
> kunnen vertellen waar ik meer informatie kan vinden over hoe ik er aan kom, wa
   t
> er zoal mogelijk is, welke hardware er nodig is, etc.  Bij voorbaat dank,
> Johannes van Veen.

        Hoe je er aan komt is afhankelijk van de computer waarop je het wilt
        gaan gebruiken, dus voordat ik daar iets over kan zeggen zul je meer
        info moeten geven. TeX (en dus ook LaTeX) kan in principe alles.
        (niet direkt gaan roepen  AUB). TeX draait op vrijwel elke denkbare
        computer.
        De benodigde hardware is dus: een computer, (van PC to Cyber en alles
        daartussen in) een (evt. grafische) terminal en een printer. Die
        printer kan varieren van een Epson FX80 tot een Linotronics
        photozetter. De kwaliteit van de uitvoer is uiteraard evenredig met
        de kwaliteit van die printer.
        TeX is zoals je misschien weet Public Domain, zodat je voor de meeste
        implementaties alleen de media-kosten betaalt (evt. een kleine bijdrage
        in de kosten van het porteren van TeX naar die computer).
        Als je een Un*x-systeem in gedachten hebt, er is een Unix-distributie
        vanuit Washington, verzorgd door Pierre Mackay. Voor VMS zijn er
        twee verschillende bronnen (beide in Amerika). Voor de IBM-PC zijn
        er vele implementaties (niet alle even goed, ook niet alle PD, zeker
        niet alle dezelfde prijs)

        Als je nadere info nodig hebt, neem dan graag buiten de lijst om
        even kontakt op.

    Met vriendelijke groeten

        Johannes Braams

PTT Research Neher Laboratorium,    EARN/BITnet : BRAAMS@HLSDNL50
P.O. box 421,                       SURFnet     : DNLTS::BRAAMS
2260 AK Leidschendam,               UUCP        : hp4nl!dnlunx!johannes
The Netherlands.                    INTERnet    : BRAAMS%HLSDNL5 AT CUNYVM.cuny.edu
Phone    : +31 70 435051         PSS (DATAnet1) : +204 1170358::BRAAMS
Date:Tue, 11 Jul 89 09:07:00 GMT
Sender:    TEX-NL
From:    Nico Poppelier
Subject:    Antwoord op vragen van Johannes van Veen


In antwoord op de vragen van Johannes van Veen:

1. Waar lees jij veelbelovende verhalen over TeX en LaTeX? Ik ben zeer
benieuwd, vooral als het buiten de academische wereld is.

2. Informatie over TeX en LaTeX:

  a. 'The TeX book', Donald Knuth
     (Addison-Wesley); te koop bij de betere boekhandel
  b. 'LaTeX, a document preparation system', Leslie Lamport
     (Addison-Wesley); te koop bij de betere boekhandel
  c. TUGboat, het blad van de TeX Users Group -- zodra je TeX gaat
     gebruiken: meteen lid worden!
  d. CWI-uitgave 'Publiceren met LaTeX';
     te bestellen bij CWI
  e. ACCU-rapport 'Tekstproductie met LaTeX';
     te verkrijgen bij ACCU (Utrecht)
  f. TeXhax, de internationale netwerklijst over TeX en dergelijke
  g. TeX-nl, de Nederlandse lijst -- maar die ken je reeds
  h. de Nederlandse TeX Gebruikersgroep -- meteen lid worden!

3. Het onder (2e) genoemde rapport geeft adressen van de Nederlandse
en internationale gebruikersgroepen. Tevens vind je daarin tabellen
met computer- en printer-types die je kunt gebruiken voor
TeX-doeleinden.
Eerste ingredient voor TeX: een computer. Voor DOS-pc's is PC-TeX te
koop, voor Atari ST's is ST-TeX te koop -- tussen de 350 en 370 DM
slechts. Voor grotere machines: zie antwoord van Johannes Braams.

4. Wat er mogelijk is:

  a. gewone tekst in willekeurig welke taal en met willekeurig
     welk letterschrift. Naast `normaal' -- wat is normaal -- Latijns
     schrift ook Grieks, Japans, Tamil, Hebreeuws,
     om maar even wat te noemen
  b. wiskundige formules
  c. tabellen
  d. chemische formules -- het enige probleem hiermee is dat de
     eigendomsrechten van het pakket hiervoor berusten bij een
     Amerikaanse universiteit die niet genegen is dit pakket
     vrij te geven.
  e. automatisch afbreken van woorden

LaTeX biedt als extra's onder andere -- dit is slechts een greep

  a. automatische nummering van allerlei elementen in de tekst,zoals
     formules, tabellen, figuren en hofdstukken
  b. verwijzingen naar genummerde elementen door middel van
     symbolische sleutels
  c. diverse hulpmiddelen voor literatuurlijst en trefwoordenregister
  d. automatische inhoudsopgave en registers van figuren en tabellen
Date:Wed, 12 Jul 89 11:53
Subject:    Antwoord op vragen van Johannes van Veen
From:    kantgs@hheouh51
Subject:    PiCTeX


Heeft iemand een manual van PiCTeX?

Graag zou ik een kopie ontvangen.

Met vriendelijke groeten

Ad Gerards

Open universiteit
Date:Wed, 12 Jul 89 20:20:01 CET
Sender:    TEX-NL
From:    "Johannes M. van Veen"
Subject:    Re: Antwoord op vragen van Johannes van Veen


     Dank voor alle reacties. Ik ben ondertussen wat wijzer. Iemand van mijn
'local site' heeft gemeld dat er een versie voor de IBM 3090 bij SARA in aan
tocht is.
Op de vraag van Nico Poppelier:
Ik ben verwijzingen naar TeX de laatste maanden tegengekomen in de verschillend
e discussie lijsten waar ik aan deel neem. Het gaat vooral om lijsten die via
COMSERV lopen. De laatste maal dat ik een verwijzing tegen kwam was in de
Methods-list rond 21 april door ene George Greenwade die bepaald lyrisch was, m
et name over de mogelijkheden om bibliografische databases te bouwen.
Bij vorige verwijzingen was me al opgevallen dat men erg positief was over TeX.

Johannes van Veen.
Date:Mon, 31 Jul 89 13:28:00 B
Sender:    TEX-NL
From:    CGL@HGRRUG5
Subject:    Prerelease TRSPAR.STY; gaarne commentaar


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%  PRERELEASE: COMMENTS are welcomed
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%
% TRSPAR.STY adapted from report.sty july 89
%
\typeout{Documentstyle TRSPAR.STY, modified from report.
C.G. van der laan, july 1989}
% Purpose: To prepare transparencies via LaTeX style
% Example of use: latex filename
%                 % where filename is a file with the following latex copy
%                 \documentstyle{trspar}
%                 \begin{document}
%                 \LARGE % size selection
%                 \title
%                  etc.
%                 \maketitle % this or \titletrspar={...}
%                              is necessary for filling title variables
%                 % etc.
%                 %
%                 % copy proper
%                 %
%                 \end{document}
% Can be used with dutch.sty option for other language `words'.
% Elaborate documentation is available in
% Preparing Transparencies via LaTeX, RC-RUG report 25
% Landleven 1, 9700 AV, Groningen, The Netherlands.
% Copyright: C.G. van der laan, RC-RUG, e-mail CGL@HGRRUG5
%            It may be used for nonprofit purposes
%            giving credits to the author.
%            Modifications have to be mentioned explicitly.
%
%
....
....
....
....
Date:Mon, 31 Jul 89 14:10:00 N
Sender:    TEX-NL
From:    "Chris Evelo, AMT, Univ of Limburg,
From:    "Chris Evelo, AMT, Univ of Limburg,
Subject:    TRSPAR.STY


Hallo,

Als ik het goed begrijp is TRSPAR.STY bedoeld voor het maken van overheads.
Wat is dan het verschil, voordeel tov SliTeX?

                                      Chris Evelo