TEX-NL archief augustus 1989

Inhoudsopgave

Tue, 1 Aug 89 12:19:38 MET:  bestrijd de komkommertijd!
Tue, 1 Aug 89 13:55:00 GMT:  RE: bestrijd de komkommertijd!
Tue, 1 Aug 89 14:04:00 MET:  RE: bestrijd de komkommertijd!
Tue, 1 Aug 89 15:42:29 MET:  RE: bestrijd de komkommertijd!
Wed, 2 Aug 89 10:08:00 B:  TUG 10 Year participatie; afwezigheid en waarnemend voorz. NTG
Wed, 2 Aug 89 09:42:00 MET:  Artikel van Knuth
Thu, 3 Aug 89 11:18:55 MET:  Ik kwam, ik kwam, ik sloeg!
Tue, 8 Aug 89 10:08:00 MET:  TeXhax nummer 67
Tue, 8 Aug 89 11:42:00 B:  RE: TeXhax nummer 67
Wed, 9 Aug 89 09:22:00 MET:  TeXhax #67
Wed, 9 Aug 89 11:38:00 N:  RE: TeXhax #67
Wed, 9 Aug 89 13:54:26 MET:  something else
Wed, 9 Aug 89 16:47:00 MET:  Hier is-t-ie dan: TeXhax Digest Volume 89 #67
Wed, 9 Aug 89 17:38:00 B:  Georgia Tobin's nieuwste font uit de TUGboat V10N2
Thu, 10 Aug 89 09:22:00 GMT:  Artikel in TUGboat #2.
Thu, 10 Aug 89 10:01:00 B:  Font Forum
Thu, 10 Aug 89 10:10:00 GMT:  RE: Font Forum
Mon, 14 Aug 89 00:28:34 MET:  TeX dagen, TeX verslagen
Fri, 18 Aug 89 14:31:00 UT+1:  RE: TeXhax #67
Mon, 21 Aug 89 09:30:00 MET:  RE: TeXhax #67


Date:Tue, 1 Aug 89 12:19:38 MET
Sender:    TEX-NL
From:    Victor Eijkhout
Subject:    bestrijd de komkommertijd!


% Voor iemand die is opgegroeid met Algol68 is het vrij normaal
% om te zeggen:  IF iets THEN a ELSE b FI := 5;
% wat in Pascal  IF iets THEN a:=5 ELSE b:=5;
% zou zijn. Nou eens zien wat TeX doet.

\def\vet#1{{\bf #1}}
\def\schuin#1{{\sl #1}}
\ifnum1>0 \vet \else \schuin \fi {aap}
\bye

% Dit gaat goed, maar wat doet die opmerking in mijn .LOG bestand?
% Wat zou er gebeuren als de test anders uitvalt?

\ifnum1<0 \vet \else \schuin \fi {aap}

% Bestrijd de komkommertijd!


Victor Eijkhout                     Department of Mathematics
                                    University of Nijmegen
                                    Toernooiveld 5
  "Far out in the uncharted         6525 ED Nijmegen, the Netherlands
   backwaters of the unfash-
   ionable end of the               080-613169
   western spiral arm
   of the galaxy"                   u641000 AT HNYKUN11.BITNET
Date:Tue, 1 Aug 89 13:55:00 GMT
Sender:    TEX-NL
From:    Nico Poppelier
Subject:    RE: bestrijd de komkommertijd!


Heb jij niets zinnigers te doen, Victor?
Date:Tue, 1 Aug 89 14:04:00 MET
Sender:    TEX-NL
From:    "Johannes L. Braams"
Subject:    RE: bestrijd de komkommertijd!


Victor Eijkhout schrijft:
>
> % Voor iemand die is opgegroeid met Algol68 is het vrij normaal
> % om te zeggen:  IF iets THEN a ELSE b FI := 5;
> % wat in Pascal  IF iets THEN a:=5 ELSE b:=5;
> % zou zijn. Nou eens zien wat TeX doet.
>
> \def\vet#1{{\bf #1}}
> \def\schuin#1{{\sl #1}}
> \ifnum1>0 \vet \else \schuin \fi {aap}
> \bye
>
> % Dit gaat goed, maar wat doet die opmerking in mijn .LOG bestand?
Hoe bedoel je goed?
"End occured inside a group at level one"
Bekijk de resulterende .dvi file maar eens en ziet: aap is gewoon
in cmr gezet...
> % Wat zou er gebeuren als de test anders uitvalt?
>
> \ifnum1<0 \vet \else \schuin \fi {aap}
Idem...
>
> % Bestrijd de komkommertijd!
>
Dat vindt ik prima

        Johannes Braams

PTT Research Neher Laboratorium,    EARN/BITnet : BRAAMS@HLSDNL50
P.O. box 421,                       SURFnet     : DNLTS::BRAAMS
2260 AK Leidschendam,               UUCP        : hp4nl!dnlunx!johannes
The Netherlands.                    INTERnet    : BRAAMS%HLSDNL5 AT CUNYVM.cuny.edu
Phone    : +31 70 435051         PSS (DATAnet1) : +204 1170358::BRAAMS
Date:Tue, 1 Aug 89 15:42:29 MET
Sender:    TEX-NL
From:    Victor Eijkhout
Subject:    RE: bestrijd de komkommertijd!


Johannes Braams schrijft:
>Victor Eijkhout schrijft:
>> \def\vet#1{{\bf #1}}
>> \def\schuin#1{{\sl #1}}
>> \ifnum1>0 \vet \else \schuin \fi {aap}
>> \bye
>"End occured inside a group at level one"
Ja, welke groep zou dat zijn? En waarom?

>Bekijk de resulterende .dvi file maar eens en ziet: aap is gewoon
>in cmr gezet...
Nee hoor Johannes, (terzijde aan de rest van Nederland: J.B. wil
gewoon niet dat jullie door experimenteren er iets bij leren!),
bij mij staat hij in cmbx10.

De moraal is iets wat we allang wisten: TeX werkt incrementeel.
Vind zelf uit hoezeer dit waar is door even met deze voorbeelden
te spelen.


Victor Eijkhout                     Department of Mathematics
                                    University of Nijmegen
                                    Toernooiveld 5
  "Far out in the uncharted         6525 ED Nijmegen, the Netherlands
   backwaters of the unfash-
   ionable end of the               080-613169
   western spiral arm
   of the galaxy"                   u641000 AT HNYKUN11.BITNET

Date:Wed, 2 Aug 89 10:08:00 B
Sender:    TEX-NL
From:    CGL@HGRRUG5
Subject:    TUG 10 Year participatie; afwezigheid en waarnemend voorz. NTG


Hallo,
Goed nieuws, ik ga ook naar Stanford, de 10 year's TUG meeting.
Dit is mogelijk omdat ik uigenodigd ben als NTG voorzitter
en ten tweede doordat ik gevraagd ben de introductie cursus
SGML te verzorgen.
Ik vind dit allemaal heel leuk en het is ook belangrijk voor NTG
omdat allerlei zaken over de relatie van de nationale groepen met
met TUG besproken zullen worden.
Bovendien is het altijd goed in het `hol van de leeuw'
op bezoek geweest te zijn.
Dit betekent dat ik afwezig ben van 13 aug tm 2 sept.
Johannes Braams neemt het voorzitterschap dan waar,
wat dat ook precies moge betekenen.
Natuurlijk ging ik al naar EuroTeX in Karlsruhe, van 11 tm 13 september.
Daar ik nog geen vakantie had genomen blijf ik een week langer in het
zwarte woud, dit moet letterlijk opgevat worden.

Groeten, Kees

Date:Wed, 2 Aug 89 09:42:00 MET
Sender:    TEX-NL
From:    "Johannes L. Braams"
Subject:    Artikel van Knuth


    Hallo,

        Ik kreeg gisteren een artikel van Donald Knuth in "Software
        practice & experience" van een collega toegestuurd, getiteld:
        "The errors of TeX". Zeer lezenswaardig, geeft een interessant
        overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling van TeX vanaf het
        allereerste begin (TeX78) tot medio vorig jaar.
        Ik kan het eenieder aanraden.

        Referentie:
        "Software practice & experience"", Volume 19 No. 7, July 1988
        The errors of TeX by Donald E. Knuth.
        ISSN 0038-0644

    Met vriendelijke groeten,

        Johannes Braams

PTT Research Neher Laboratorium,    EARN/BITnet : BRAAMS@HLSDNL50
P.O. box 421,                       SURFnet     : DNLTS::BRAAMS
2260 AK Leidschendam,               UUCP        : hp4nl!dnlunx!johannes
The Netherlands.                    INTERnet    : BRAAMS%HLSDNL5 AT CUNYVM.cuny.edu
Phone    : +31 70 435051         PSS (DATAnet1) : +204 1170358::BRAAMS
Date:Thu, 3 Aug 89 11:18:55 MET
Sender:    TEX-NL
From:    Victor Eijkhout
Subject:    Ik kwam, ik kwam, ik sloeg!


Voor wie echt iets over TeX wil leren, zijn hier enkele
didactisch gerangschikte voorbeelden van merkwaardig
gebruik van ăif. Probeer het rustig uit. En formuleer
voor jezelf een paradigma. Ik heb overigens geen flauw idee
waarom het nu volgende in het Engels gesteld is.


Use these definitions for all examples:
\def\bold#1{{\bf #1}}
\def\slant#1{{\sl #1}}
\def\kill#1{}

% ex1
\ifnum1>0 \bold \fi {word} \bye
% word appears in roman type
% use \tracingmacros=2 to see what the argument of \bold was

% ex2
\ifnum1>0 \bold \else \slant \fi {word} \bye
% word is bold but end occured in group at level 1
% which closing brace got lost? and where did it do so?

% ex3
\ifnum1<0 \bold \else \kill \fi {word} text \bye
% end occured before \ifnum was complete.
% this should be understandable by now

% ex4a
\ifnum1>0 \expandafter \bold \else \expandafter \kill \fi {word} text \par
\ifnum1<0 \expandafter \bold \else \expandafter \kill \fi {word} text \bye
% this works

% ex4b
\ifnum1>0 \let\next=\bold \else \let\next=\kill \fi \next {word} text \par
\ifnum1<0 \let\next=\bold \else \let\next=\kill \fi \next {word} text \bye
% perhaps the simplest solution

% ex5
\ifnum1>0 \expandafter \bold \else {word} \fi text \bye
% by ex1,2 the lexical expansion of \else and \fi is empty,
% so why isn't 'word' printed?


% ex6
\ifnum1>0 \expandafter \message{hello} \else \message{goodbye} \bye
% at what time exactly is the <false text> skipped?
% and why wasn't the missing \fi in ex3 as deadly as this one?


Victor Eijkhout                     Department of Mathematics
                                    University of Nijmegen
                                    Toernooiveld 5
  "Far out in the uncharted         6525 ED Nijmegen, the Netherlands
   backwaters of the unfash-
   ionable end of the               080-613169
   western spiral arm
   of the galaxy"                   u641000 AT HNYKUN11.BITNET

Date:Tue, 8 Aug 89 10:08:00 MET
Sender:    TEX-NL
From:    "Johannes L. Braams"
Subject:    TeXhax nummer 67


    Hallo,

        Wie kan mij helpen aan TeXhax nummer 67? Het is de enige die ik
        mis van dit jaar, ik heb hem om de een of andere reden niet
        ontvangen (of per ongeluk weggegooid uit mail :-))

    Bij voorbaatr dank,

        Johannes Braams
Date:Tue, 8 Aug 89 11:42:00 B
Sender:    TEX-NL
From:    "Erik-Jan Vens, ICCE, PoBox 800, 9700 AV Groningen, NL,
From:    "Erik-Jan Vens, ICCE, PoBox 800, 9700 AV Groningen, NL,
Subject:    RE: TeXhax nummer 67


Ook ik heb TeXhax nr. 67 niet ontvangen,
dus ook ik zou deze graag ontvangen.

Bij voorbaat dank,
Erik-Jan Vens.
Date:Wed, 9 Aug 89 09:22:00 MET
Sender:    TEX-NL
From:    "Johannes L. Braams"
Subject:    TeXhax #67


    Hallo allemaal,

        Gisteren vroeg ik om TeXhax 67, het blijkt dat met dat nummer meer
        problemen zijn geweest. (zie het bericht van Barbara Beeton onderaan)
        Barbara Beeton heeft mijn vraag ook gezien en mij het ontbrekende
        numer toegezonden, zodat ik hem nu in de aanbieding heb.
        Nu is mijn vraag de volgende: Stuur ik hem naar TeX-NL of alleen
        naar diegenen die mij er naar vragen? (Als het er veel zijn stuur ik
        hem sowieso naar de lijst)

    Roept U maar!

        Johannes Braams

        Hieronder het bericht van Barbara
--------------------------------------------------------------------------------
attached is texhax #67.  i actually think the problems with this issue
were more widespread than with just the bitnet, because i never received
my "personal" copy, but picked it up from our in-house bulletin board.
in any case, this should take care of your part of the world, and i will
mention to the texhax moderators that the problem was apparently more
serious than i thought.
                                                -- bb
Date:Wed, 9 Aug 89 11:38:00 N
Sender:    TEX-NL
From:    "Frans Sporrel, KVI, Groningen, NL." <SPORREL AT KVI.NL>
Subject:    RE: TeXhax #67


Ik zou ook graag een copy van TeXHaX V89 #67 ontvangen

Bij voorbaat dank,

Frans Sporrel

Email: sporrel AT kvi.nl

PS
Heb je nog vorderingen gemaakt mbt ChiWriter <> TeX ?
FS
Date:Wed, 9 Aug 89 13:54:26 MET
Sender:    TEX-NL
From:    Victor Eijkhout
Subject:    something else


Hallo,
mijn rij voorbeeldjes van conditionals vorige week eindigde
met een ietwat bedrieglijk exemplaar.
Hier is een betere. Let op: de conclusie is nu anders!

>>>>>>>>>>>
\def\hello{\message{hello}}
\ifnum1>0 \expandafter \hello
    \else \message{goodbye} \bye
% wanneer wordt de 'false text' geskipt?
>>>>>>>>>>>>>>>>


Victor Eijkhout                     Department of Mathematics
                                    University of Nijmegen
                                    Toernooiveld 5
  "Far out in the uncharted         6525 ED Nijmegen, the Netherlands
   backwaters of the unfash-
   ionable end of the               080-613169
   western spiral arm
   of the galaxy"                   u641000 AT HNYKUN11.BITNET

Date:Wed, 9 Aug 89 16:47:00 MET
Sender:    TEX-NL
From:    "Johannes L. Braams"
Subject:    Hier is-t-ie dan: TeXhax Digest Volume 89 #67


TeXhax Digest    Friday,  July 14, 1989  Volume 89 : Issue 67

Moderators: Tiina Modisett and Pierre MacKay

%%% The TeXhax digest is brought to you as a service of the TeX Users Group %%%
%%%       in cooperation with the UnixTeX distribution service at the       %%%
%%%                      University of Washington                           %%%

Today's Topics:

              Fixing the response of TeX to end-of-file conditions
                         Fax output from TeX (FaX?)
                      Syntax diagrams in LaTeX or TeX
                          Re: underlining in LaTeX
                        Horizontally truncated text
                  8th Annual Meeting of German TeX Users
               Re: Mf shell script to generate standard fonts
                               Weekday macro

-----------------------------------------------------------------------------
....
....
....
....
Date:Wed, 9 Aug 89 17:38:00 B
Sender:    TEX-NL
From:    "Erik-Jan Vens, ICCE, POBox 800, 9700 AV Gr..."
Subject:    Georgia Tobin's nieuwste font uit de TUGboat V10N2


% quill.mf TUGboat, Volume 10 (1989), No. 2
% Font designed by Georgia K.M. Tobin
mode_setup;
font_size 60pt#;
em# := 60pt#; cap# := .95em#; desc# := .025em#; w# := 16/7em#;
overshoot# := .025em#; penWidth# := em#/60; quillWidth# := em#/20;
define_pixels ( em , cap , desc , w , overshoot );
define_blacker_pixels ( penWidth , quillWidth );
%
def HandWithQuill =
% define points for hand
x1 = 10.75/16w; y1 = 3/8h; x2 = 8.5/16w; y2 = 2.35/8h;
x3 = x9 = 10/16w; y3 = 1.75/8h; y9 = 0.35/8h;
x4 = 11.75/16w; y4 = 2/8h; x5 = 12.65/16w; y5 = 2/8h;
x6 = 12.95/16w; y6 = 2.25/8h; x7 = 12.125/16w; y7 = 1/8h;
x8 = 11/16w; y8 = 0.65/8h; x10 = 8.125/16w; y10 = 0.25/8h;
x20 = 9.25/16w; y20 = 2.95/8h; x13 = 8.5/16w; y13 = 4.35/8h;
x14 = 11/16w; y14 = 4/8h;
% two points on the wrist that touch the cuff, and the cuff
x11 = x12 = x15 = x18 = 5.35/16w;
y11 = 0.5/8h; y12 = 3/8h; y15 = 0; y18 = 3.25/8h;
x16 = x17 = 3/16w; y16 = y15; y17 = y18;
% define the button
x19 = x23 = good.x 4.25/16w; y19 = good.y 0.25/8h; y23 = y19 + 0.5/8h;
x19 = 1/2[ x21 , x22 ];
x21 = x22 - ( y23 - y19 ); y21 = y22 = 1/2[ y19 , y23 ];
x25 = 15.5/16w; y25 = 0; x26 = 14.5/16w; y26 = 0.25/8h;
penpos27 ( quillWidth , 50 ); penpos28 ( quillWidth , 50 );
penpos29 ( quillWidth , 50 ); penpos41 ( quillWidth , 50 );
z28 = z4; x29 = x20; x27 = 13.5/16w;
z29 = whatever[ z25 , z28 ]; z27 = whatever[ z25 , z28 ];
x30 = 0.5/16w; y30 = h; x39 = 4/16w; y39 = 3.75/8h;
x41 = 7.75/16w; z41 = whatever[ z29 , z27 ];
% draw the hand
pickup pencircle scaled penWidth;
draw z1 -- z20{left} .. z2 .. tension 1.6 .. z3 .. z4 & z4{left}
  .. tension 1.6 .. z1;
draw z12 .. tension 1.6 .. z13 .. tension 1.8 .. z14 .. tension 1.6 .. z6
  .. z5 .. {left}z4;
draw z4{right} .. z7 .. z8 .. tension 1.3 .. z9 .. tension 1.4 .. z10
  .. tension 1.4 .. {up}z11;
draw z5{(1,-1)} .. {(-1,1)}z7;
draw z8{down} .. {up}z9;
% draw the cuff
draw z18 -- z17 -- z16 -- z15 -- cycle;
% draw the button
draw z19 .. z21 .. z23 .. z22 .. cycle;
% draw the quill
filldraw z27r -- z25 & z25{z28r - z27r} .. tension 2 .. {(-1,-1)}z26
       & z26 .. {z28l - z27l}z27l & z27l -- cycle;
penstroke z29e -- z27e;
fill z29r --- z41r .. z30 & z30{z29 - z30} .. z39 .. tension 1.4 .. z29l
   & z29l -- cycle;
enddef;
%
beginchar ( "A" , w# , cap# , desc# );
HandWithQuill;
endchar;
%
beginchar ( "B" , w# , cap# , desc# );
HandWithQuill;
currentpicture := currentpicture reflectedabout ( ( 0 , 0 ) , ( 0 , h ) )
                                 shifted ( w , 0 );
endchar;
%
beginchar ( "C" , w# , cap# , desc# );
HandWithQuill;
cullit;
picture savecurrent;
savecurrent = currentpicture;
clearit;
% blacken the whole character box
fill ( 0 , -desc ) -- ( w , -desc ) -- ( w , cap + overshoot )
  -- ( 0 , cap + overshoot ) -- cycle;
currentpicture := currentpicture - savecurrent;
endchar;
%
beginchar ( "D" , w# , cap# , desc# );
HandWithQuill;
% Flip the image first
currentpicture := currentpicture reflectedabout ( ( 0 , 0 ) , ( 0 , h ) )
                                 shifted ( w , 0 );
cullit;
% Save the flipped image
picture savecurrent;
savecurrent = currentpicture;
clearit;
% Blacken the character box
fill ( 0 , -desc ) -- ( w , -desc ) -- ( w , cap + overshoot )
  -- ( 0 , cap + overshoot ) -- cycle;
currentpicture := currentpicture - savecurrent;
endchar;
end
Date:Thu, 10 Aug 89 09:22:00 GMT
Sender:    TEX-NL
From:    "Nico (Poppelier AT Hutruu51.Bitnet)"
Subject:    Artikel in TUGboat #2.


Collega LaTeX-ers en Tex-ers,

ik hoop dat de meesten van jullie TUGboat ontvangen, zodat jullie weten
waar ik het over heb. Bart Childs, president van TUG en cursus-coordinator,
schreef een artikel over cursussen TeX, LaTeX en METAFONT. In het artikel
geeft hij een stroomschema voor de diverse cursussen, een gedetailleerde
inhoud van de cursussen en  -- heel interessant -- `proefwerken' waarmee
belangstellenden kunnen nagaan of ze de voor een bepaalde cursus benodigde
voorkennis bezitten.

Toevallig was ik, maar dan speciaal voor LaTeX-cursussen, met hetzelfde bezig.
Dat idee van `proefwerken
is voor echter nieuw, maar wel zeer de moeite waard. Ik heb Bart Childs
beloofd er naar te kijken en het van commentaar te voorzien; als alles
goed gaat kan ik volgend jaar twee LaTeX-cursussen volgens het schema
van Bart Childs geven -- dat is mijn bedoeling tenminste. Het gaat
dan om een cursus `intermediate level' en een cursus `documentstijlen'.

Ik sta open voor suggesties, kritiek, adviezen ...

        Nico
Date:Thu, 10 Aug 89 10:01:00 B
Sender:    TEX-NL
From:    "Erik-Jan Vens, ICCE, POBox 800, 9700 AV Gr..."
Subject:    Font Forum


Hallo iedereen, gisteren heb ik het nieuwste font van Georgia Tobin
aan het net doorgegeven. Tenslotte is het zonde van de tijd (\pm 1/2 uur)
als iedereen dat voor zichzelf ook nog eens gaat intypen.
Mocht er belangstelling voor bestaan, dan heb ik ook het handjes-font
, uit de vorige TUGboat. Mijn versie staat ook in de Un*xTeX archieven van
Pierre MacKay, maar dichter bij huis gevraagd is vaak sneller gekregen
in netland.
Zijn er overigens verslagen e.d. van de Nederlandse TeXdagen in Utrecht? Ik
was vanwege een ongeluk niet in staat te komen, maar ik ben wel
nieuwsgierig naar wat er besproken is.

Met vriendelijke groeten,

Erik-Jan Vens
EARN/Bitnet: VENS@HGRRUG5
UUCP: {...!hp4nl!}guvaxin!guicce!erikjan
Date:Thu, 10 Aug 89 10:10:00 GMT
Sender:    TEX-NL
From:    "Nico (Poppelier AT Hutruu51.Bitnet)"
Subject:    RE: Font Forum


TUGboat (1989) #3 zal een in (Brits-)Engels geschreven verslag bevatten
van de Nederlandse TeX-dagen. Auteurs: Victor Eijkhout en `yours truly'.
Malcolm Clark heeft ook verslag gedaan -- op zijn eigen manier -- in
TeXline, zijn eigen, zeer lezenswaardige magazine.

        Sore-dewa mata,

        Nico
Date:Mon, 14 Aug 89 00:28:34 MET
Sender:    TEX-NL
From:    Victor Eijkhout
Subject:    TeX dagen, TeX verslagen


Hallo luitjes,
Zoals Nico laatst al zei, zijn er twee officiele verslagen
van het Nederlandse TeX-gebeuren eind juni. Hieronder volgt
het verslag door Malcolm Clark uit zijn blad TeXline,
en wie onze eigenste listserver nog niet geprobeerd heeft,
kan dit nu doen om daar het verslag van Nico en mij (te verschijnen
in Tugboat) vandaan te halen.

Op de server staan nog veel meer leuke dingen, dus doen!

De listserver: op CMS systemen
         tell listserv at hearn get tex-nl filelist
en als je daar gezien hebt wat je wil hebben, vervang je
'tex-nl filelist' door de naam van dat bestand.
Op VMS schijnt de syntax te zijn:
          send listserv@hearn get tex-nl filelist
maar ik hoor het wel als ik het mis heb (moeten er misschien
aanhalingstekens om de ''get tex-nl filelist''?)

Hier Malcolm Clark's verslag van de Nederlandse TeX
dagen. [Commentaar van mij. Victor]. Malcolm verstaat
Nederlands duidelijk nog niet perfect, maar zijn
impressie van het geheel is zeer lezenswaard. Tikko's
(freudiaans of anderszins) voor mijn rekening.The Dutch TeX group (NTG) organised a two day meeting
at the University of Utrecht on June 29th--80th. The
first day of the meeting was given over to courses:
one 'an Introduction to LaTeX' given by JR Luyten &
Kees van der Laan (Groningen): the other was on 'LaTeX
style files' and was presented by Nico Poppelier
(Utrecht). I did not attend this preliminary day,
partly because of time constraints, partly to maintain
solidarity with BR's employees [Brit Rail. on strike],
and partly because I couldn't face a day of LaTeX in
Dutch. Perhaps in 1992 I will speak all EC languages
(and LaTeX) fluently.

The Dutch have a very laid back approach to meetings,
and this was a very relaxed program. 12 presentations
were given in the day, between 10.00am and 4.00pm,
with a gap of two hours at lunchtime. How do you
achieve this, and still have some time to give the
talks?--parallel sessions (did I mentions the two
coffee breaks as well?). This did ensure that everyone
had a chance to chatter informally, and the early
finish allowed the participants to be home before
dark. (As the Dutch keep telling your 'ours is only a
small country...'). As usual with parallel sessions,
the most interesting looking talks are always
scheduled together.

The very first session was a general one, not held in
parallel, but contained two talks: the first was from
Kees van der Laan, who is the current NTG chairman. He
outlined the last year's activities of NTG, covering
its formation, its achievements and its plans for the
future. Perhaps the most interesting parts for me,
because it fits in with other 'European' trends are
the cooperation with otehr groups (like SGML users),
the listserver/fileserver which has been established,
the 'customisation' of LaTeX style files for Dutch
requirements, and the desire to share information with
others. Added to this the group has started to
evaluate TeX-relevant software.

The second talk was me in my TUG European
coordinator's role. This is the usual polemic/harangue
of 'what is out there', 'join TUG', 'contribute to
TUGboat', 'participate', 'wonderful to be here',
followed by a quick foray into 'standard'. [zie 2
artikelen in Tugboat].

After coffee the first parallel session began, with a
choice between 'DTP versus TeX' (Ad Emmen, SARA),
'From SGML to TeX and back again' (Jos Warner, Vrije
Universiteit, Amsterdam), and 'a Demonstration of
AmigaTeX together with Arexx' (Lex Fransen, Utrecht).
I went to Jos Warner's presentation on SGML/TeX, since
I already knew a little of the VU's work on an SGML
parser. An article on this will be published sometime
in EP-odd. One of the suggestions made in the course
of the presentation was that the LaTeX style files
are, in a sense, Document Type Definitions (DTDs).
While this is not wholly true, it could be, and it
might be a useful path to pursue, one which would make
SGML much more approachable. Essentially TeX means
LaTeX in this context. Trying to massage raw TeX into
SGML would indeed be a challenge. Even then I am no
too sanguine about the LaTeX->SGML routeway, although
clearly this could be a most useful path for data
capture.

Lunch was an opportunity to talk TeX to TeXies. Have
you noticed how apparently  normal people become
illuminated when they start babbling TeX? [Hm. Ik zat
naast hem. Wat zou hij bedoelen?]

The first of the afternoon sessions were
'Transparencies using LaTeX' (Kees van der Laan), 'TeX
for manuals' (AJ van der Groot, Groningen) and 'TeX's
hyphenation algorithm and the problems with Dutch'
(FDC Kuiken). I attended the hyphenation talk. This
was an exposition of how TeX's hyphenation works,
drawn partly from the existing literature - it was
however useful do draw this together into one place
and to bring in the various TeX parameters which are
available for adjustment. I admit I had forgotten that
there may only be 307 entries in \hyphenation. Some
macros were introduced to allow for the way Dutch
words divide (requiring the use of \discretionary, and
a neat dodge which allows an already accented word to
be hyphenated after the accent. Normally TeX will not
hyphenate words after an accent, but it can be coerced
into doing so, by pretending the the part after the
diacritical is a word in its own right. Clearly this
is not perfect, but it helps. Kuiken has actually
written his own hyphenation scheme, which improves
over the technique employed by Liang in TeX, but he
was unable to say much about this.

The next session was a choice between 'a short
introduction to Metafont (Walter Jaffe, Leiden) and
'SimpelTeX (Andries Lenstra, Nijmegen). Walter Jaffe
has produced a Hebrew character set. But I went to
hear Andries Lenstra: partly because he was talking
TeX, not LaTeX. In essence he has a set of
straightforward macros which are reasonably modular
and yet powerful enough for many tasks, with the
prospect of development without the need to tread very
carefully.

The last session was a choice between 'Pie charts'
(Kees van der Laan) and 'WorkGroup 13' (Victor
Eijkhout). WorkGroup 13 (or WG13) is NTG's working
group tackling specifically Dutch problems. This
covers hyphenation, through to the customisation of
LaTeX style files, and also the creation of new
appropriate style files. This is the one I attended.

Victor noted that a dictionary of 50,000 words had
generated 4,5000 patterns for TeX, and gave a claimed
89% 'accuracy' - for US-English; in the Netherlands, a
disctionary of 350,000 words had generated 8,000
patterns and gave a remarkable 99.5% 'accuracy'
[Malcolm heeft hier duidelijk mijn voetnoot niet
gehoord: accuratesse op de genererende verzameling.]
On the other hand, 8,000 patterns is too large for
standard IniTeX [en ook TeX].

WG13 had paid heed to Lamport's oft-repeated maxim
that styles need designers, and have worked
extensively with a designer on the modification and
creation of LaTeX styles. One modification of 'table
of contents', to eliminate the line of dots and have
the page number reference follow the chapter/section
title, leaving about a quad of space, met with a mixed
response.

Victor also noted that 'designers' and typographers
seldom agree on just what the line measure should be:
for example

         guru         measure
         Morison      10--12 words
         Treebus      10--12 words / 60--70 letters
         Miles        60--65 characters
         Lamport      <75 tokens
         Linotype     7--10 words / 50--65 letters
                      [deze heeft ie niet van mij.]


Of course some of the variability is due to factors
like typeface and leading.

Naturally the A4 paper size was part of the
'Euro-style'. LaTeX customisation was necessary too.
But perhaps the most interesting feature was the
creation of new styles to reflect regional typographic
expectations.

To summarise - a meeting worth attending, since it
demonstrated the vigour and determination of yet
another group of TeXies. There was no overall theme to
the meeting, perhaps a reflection in part of its
youth. Nevertheless the many active work groups should
soon provide much potential for more specialist
meetings, if that is what the NTG desire. A general
meeting like this ensures that there is something for
everyone. Agina the pre-emminence of LaTeX is
noticeable, and the European themes of hyphenation and
style file customisation. The national character
problems of groups to the north, east and south are
less acute here [ik weet er een: de 'lange ij' moet
dichter gekernd worden]. A good, smooth meeting, with
great promise for the future. Much of the credit for
the success of the meeting must go to the NTG's board,
and in particular to the irrepresible Kees van der
Laan [zet dat maar in je .signature, Kees!].


Victor Eijkhout                     Department of Mathematics
                                    University of Nijmegen
                                    Toernooiveld 5
  "Far out in the uncharted         6525 ED Nijmegen, the Netherlands
   backwaters of the unfash-
   ionable end of the               080-613169
   western spiral arm
   of the galaxy"                   u641000 AT HNYKUN11.BITNET

Date:Fri, 18 Aug 89 14:31:00 UT+1
Sender:    TEX-NL
From:    WBWEAHA AT TUDRVA.TUDELFT.NL
Subject:    RE: TeXhax #67


Ook ik heb deze niet ontvangen.
Kan ik hem nog van je krijgen ?

Bij voorbaat dank.
Date:Mon, 21 Aug 89 09:30:00 MET
Sender:    TEX-NL
From:    "Johannes L. Braams"
Subject:    RE: TeXhax #67


>
> Ook ik heb deze niet ontvangen.
> Kan ik hem nog van je krijgen ?

        Ik had hem al via TeX-NL gepost, maar hier komt-ie
>
> Bij voorbaat dank.

        Johannes
--------------------------------------------------------------------------------

TeXhax Digest    Friday,  July 14, 1989  Volume 89 : Issue 67

Moderators: Tiina Modisett and Pierre MacKay

%%% The TeXhax digest is brought to you as a service of the TeX Users Group %%%
%%%       in cooperation with the UnixTeX distribution service at the       %%%
%%%                      University of Washington                           %%%

....
....
....
....