TEX-NL archief augustus 1990

Inhoudsopgave

Wed, 1 Aug 90 09:14:00 UT+2: Re: NRC-Handelsblad. W&O, 30-7-90.
Wed, 1 Aug 90 14:37:24 MET: (no subject)
Wed, 1 Aug 90 14:35:19 MET: (no subject)
Wed, 1 Aug 90 16:28:00 N: Muziekschrift
Wed, 1 Aug 90 17:11:00 N: LaTeX bug bij \footnote uit caption in minipage?
Thu, 2 Aug 90 03:27:00 MET: SGML-TeX seminar 31 Aug.
Thu, 2 Aug 90 10:36:00 MET: RE: Muziekschrift
Thu, 2 Aug 90 11:10:00 MET: RE: Muziekschrift
Thu, 2 Aug 90 11:11:00 UT+2: Re: LaTeX bug bij \footnote uit caption in minipage?
Thu, 2 Aug 90 12:23:00 N: Re: LaTeX bug bij \footnote uit caption in minipage?
Thu, 2 Aug 90 12:41:01 CET: Re: NRC-Handelsblad
Thu, 2 Aug 90 15:12:00 GMT: Looking for a cheap laserprinter
Thu, 2 Aug 90 16:05:00 UT+2: Re: NRC-Handelsblad
Thu, 2 Aug 90 16:53:00 MET: Re: NRC-Handelsblad
Thu, 2 Aug 90 17:11:00 MET: AMSfonts
Thu, 2 Aug 90 17:43:16 MET: Re: Muziekschrift
Fri, 3 Aug 90 09:18:00 MET: RE: AMSfonts
Fri, 3 Aug 90 10:13:00 MET: Re: AMSfonts
Fri, 3 Aug 90 11:03:10 MET: (no subject)
Fri, 3 Aug 90 11:21:45 MET: Re: Muziekschrift
Fri, 3 Aug 90 12:49:00 MET: Toegang tot sol.cs.ruu.nl
Fri, 3 Aug 90 18:04:00 N: Waarom gaat dit fout??????
Sat, 4 Aug 90 10:44:19 CET: Re: Waarom gaat dit fout??????
Mon, 6 Aug 90 10:23:00 UT+2: een bug is alleen een bug als er 'BUG' bij staat
Mon, 6 Aug 90 13:23:00 MET: font cmssbxsl?
Mon, 6 Aug 90 13:36:00 UT+2: Re: font cmssbxsl?
Mon, 6 Aug 90 14:37:53 MET: (no subject)
Mon, 6 Aug 90 22:14:00 MET: Program SGML-TeX seminar, how to get there.
Tue, 7 Aug 90 12:31:00 N: Een bug is ook een bug als het een 'UNDOCUMENTED FEATURE' is.
Wed, 8 Aug 90 17:57:10 MET: (no subject)
Thu, 9 Aug 90 23:45:00 MET: voor wie van metafont houdt...
Tue, 14 Aug 90 21:18:00 MET: cmssbxsl font
Tue, 14 Aug 90 22:09:00 MET: RE: cmssbxsl font
Wed, 15 Aug 90 09:00:00 UT+2: Re: cmssbxsl font
Wed, 15 Aug 90 09:39:00 MET: Bibtex with plain tex now! Kees
Wed, 15 Aug 90 11:54:00 UT+2: Re: Bibtex with plain tex now! Kees
Wed, 15 Aug 90 12:01:00 MET: Re: Bibtex with plain tex now! Kees
Wed, 15 Aug 90 17:03:00 MET: btxmac.tex now available
Wed, 15 Aug 90 22:19:00 MET: For those interested in Web, Kees
Thu, 16 Aug 90 14:47:14 met: Probleem met de Aston server
Tue, 21 Aug 90 00:27:02 MET: Vooraankondiging bezoek Knuth
Fri, 24 Aug 90 14:18:00 GMT: Tex optie Chiwrite & DEMO versie van TeX
Sat, 25 Aug 90 10:18:00 MET: Belangrijk nieuws, i.v.m. archive organisatiess elders. Kees
Mon, 27 Aug 90 09:34:00 CET: MacMF
Tue, 28 Aug 90 11:24:25 +0200: RE: Engelse dokumentatie emTeX
Tue, 28 Aug 90 18:54:00 MET: TUGboat.com and .sty
Wed, 29 Aug 90 12:35:00 GMT: RE: Engelse dokumentatie emTeX
Wed, 29 Aug 90 18:18:00 MET: new version of ltugboat.sty
Wed, 29 Aug 90 19:18:10 MET: Ont-abonnematie
Thu, 30 Aug 90 11:58:28 +0200: Previewer voor een 3B1
Thu, 30 Aug 90 13:20:10 met: RE: Muziekschrift
Fri, 31 Aug 90 12:14:06 met: Nummeren vergelijkingen met LaTeX
Thu, 9 Aug 90 23:45:00 MET: voor wie van metafont houdt...
Mon, 27 Aug 90 09:34:00 CET: MacMF
Tue, 28 Aug 90 11:24:25 +0200: RE: Engelse dokumentatie emTeX
Tue, 28 Aug 90 18:54:00 MET: TUGboat.com and .sty
Wed, 29 Aug 90 12:35:00 GMT: RE: Engelse dokumentatie emTeX
Wed, 29 Aug 90 18:18:00 MET: new version of ltugboat.sty
Wed, 29 Aug 90 19:18:10 MET: Ont-abonnematie
Thu, 30 Aug 90 11:58:28 +0200: Previewer voor een 3B1
Thu, 30 Aug 90 13:20:10 met: RE: Muziekschrift
Fri, 31 Aug 90 12:14:06 met: Nummeren vergelijkingen met LaTeX


Date:Wed, 1 Aug 90 09:14:00 UT+2
From:    POPPELIER AT HUTRUU53.BITNET
Subject:   Re: NRC-Handelsblad. W&O, 30-7-90.
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

Wagenaar en die 'geniale vogel' zijn hier een keer op bezoek
geweest, om te praten over TeX en aanverwante zaken. Inderdaad: gerelateerd
aan hun Hindi-project. Ik denk, maar weet het niet zeker, dat ze
Velthuis' Devanagri-font gebruiken. Het woord 'programmatuur' moet je
ruim interpreteren: macro's of zoiets iets beter.

Nico Poppelier
Elsevier Science Publishers, Amsterdam
Email: n.poppelier AT elsevier.nl
       poppelier AT med.ruu.nl
Date:Wed, 1 Aug 90 14:37:24 MET
From:    JIAN AT HDETUD11.BITNET
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

Hello,
  I'm trying to use PiCTeX to draw some figures.  As there are many
repetitive smaller drawings in a larger one, I would like to use the
`\multiput' feature in PiCTeX, by making use of the subPiCTeXure's.
But now and then I run into problems of \multiputting the subPiCTeXures's
into the right coodinates (e.g. shifted by some distance).
  Here below I append an example.  The left bottom corners of the two large
boxes should be at the positions pointed by the arrows, but they shift
some distance to the right (at least I get this result by previewing and
final printing a hard copy).  How should this be explained?  What did I
do wrong?  I need your help.  Thank you in advance.

Jian AT Hdetud11.Bitnet / JLuo AT Duteca2.TuDelft.NL

%%%%% An example %%%%%
%%%%%         The PiCTeX file `TeGek.TeX' begins here        %%%%%
\beginpicture
  \setcoordinatesystem units <1cm,1cm> point at 0 0
  \setplotarea x from 0 to 15, y from 0 to 3
  \grid 1 1
  \axis bottom ticks numbered from 0 to 15 by 1 / % for easy to look
  \arrow <10pt> [.1, .4] from  .5 1.5 to 1 0
  \arrow <10pt> [.1, .4] from 8.5 1.5 to 9 0
  \multiput {
    \beginpicture
      \linethickness=.8pt
      \putrectangle corners at 0 0 and 5 3 % the outside frame
      \linethickness=.5pt
      \putrectangle corners at 1.0 1.7 and 4.0 2.6 % the ABOVE rectangle
      \putrectangle corners at 1.5 0.4 and 3.5 1.3 % the BOTTOM rectangle
      \linethickness=2pt
      \putrule from 2.5 1.3 to 2.5 1.7 % the DATA line between two boxes
      \put {Something Above} at 2.50 2.15
      \put {SMILE !}          at 2.50 0.85
    \endpicture } [lb] at 1 0    9 0 /
\endpicture
%%%%%         The PiCTeX file `TeGek.TeX' ENDs here         %%%%%
Date:Wed, 1 Aug 90 14:35:19 MET
From:    Undetermined origin c/o Postmaster <POSTMASTER AT HEARN.BITNET>
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

Hi,

I'm a new subscriber to NTG.  How can I join NTG?

Thanks for your answer in davance.

Jian
Date:Wed, 1 Aug 90 16:28:00 N
From:    ESU0203 AT ECN.NL
Subject:   Muziekschrift
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>


Geachte luisteraars,

Kan iemand informatie verstrekken t.a.v. het maken van

   Muziekschrift

met behulp van Metafont en TeX?

Ook het verstrekken van kansrijke adressen wordt ten
zeerste op prijs gesteld

Groeten,

Gerard Draaijer/Marin
Date:Wed, 1 Aug 90 17:11:00 N
From:    "P.Stoop, KVI, Zernikeln 25, 9747 AA Groningen, NL"
Subject:   LaTeX bug bij \footnote uit caption in minipage?
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

Beste Netvriend(inn)en,

Deze keer een bijdrage van mij met een wat lastiger probleem (denk ik). Het is
me duidelijk geworden dat de LaTeX \footnotetext- en \footnotemark commando's
in een minipage niet werken. Wanneer je \footnote gebruikt krijg je als
footnotemarks a, b, c, ... in een minipage, terwijl dit op de normale
bladspiegel 1, 2, 3 is. Het \footnotemark commando in een minipage gebruikt
echter 1, 2, 3, omdat het met de verkeerde counters bezig is. Daar heb ik iets
op gevonden (zie bijdrage).
Wat ik niet mooi vind is dat de caption text, wanneer je de caption BOVEN de
tabel zet (zie bijdrage) met zijn letters de tabel raakt. Misschien heeft
iemand daat een elegante oplossing voor (een botte kan ik zelf ook wel
verzinnen).
Ik kwam echter een vervelender bug tegen die ook in de bijdrage (tweede tabel)
verschijnt. Wanneer de caption een beetje lang wordt (dit is het enige
verschil tussen de twee tabellen) word er bij een \footnote vanuit de caption
TWEE footnotetext-en geproduceerd (a en b). De mark a is niet zichtbaar. Het
heeft niets met mijn vondst (\mpxfoot) te maken en verandert ook niet als je
al dan niet een optional argument aan \caption meegeeft.
Ik hoop dat dit reproduceerbaar is. Wie weet wat dit is, waarom het zo is en
hoe het te voorkomen?

Groeten,
Paul.
=================cut here==================
\documentstyle[dina4]{article}

\newcommand{\mpxfoot}{\hbox{$^\thempfn$}} %produces an extra footnotemark
                                          %in a minipage

\begin{document}

This is a table test document.

\begin{table}
\begin{minipage}{\textwidth} \center
\caption[]{Table caption\footnote{Footnote from caption.}.}
\begin{tabular}{|c|}                            \hline\hline
  this\footnote{Footnote from inside table.} \\
  is\footnote{Also from table.}              \\
    \addtocounter{mpfootnote}{-1}
  the\mpxfoot                                \\
    \addtocounter{mpfootnote}{+1}
  table\mpxfoot                              \\ \hline\hline
\end{tabular}
\end{minipage}
\end{table}

\begin{table}
\begin{minipage}{\textwidth} \center
\caption[]{Table caption\footnote{Footnote from caption.}.
           This time it is a rather long caption. To prevent \LaTeX\ from
           complaining a dummy optional argument is given.}
\begin{tabular}{|c|}                            \hline\hline
  this\footnote{Footnote from inside table.} \\
  is\footnote{Also from table.}              \\
    \addtocounter{mpfootnote}{-1}
  the\mpxfoot                                \\
    \addtocounter{mpfootnote}{+1}
  table\mpxfoot                              \\ \hline\hline
\end{tabular}
\end{minipage}
\end{table}

\end{document}
=================cut here==================
Date:Thu, 2 Aug 90 03:27:00 MET
From:    CGL AT RUG.NL
Subject:   SGML-TeX seminar 31 Aug.
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

Hallo,
Nog even een reminder m.b.t. SGML-TeX seminar op 31 Aug en de cursussen omtoe.

Vanuit NTG leden zijn er nog weinig deelenemers. Info te vroeg gekregen?
Niet langer laten liggen en even opgeven. (Voor formulieren zie
bijlagen vorige verslag)
Voor de cursussen is er nog plaats bij de TeX (advanced en intermediate)
en de SGML cursussen (intro (1dag) passief (2dagen) hands-on (2dagen).

Hoe naar Groningen (en Paddepoel) te komen zal ik binnenkort op het net zetten,
Groeten, Kees
Date:Thu, 2 Aug 90 10:36:00 MET
From:    Rob Hooft <HOOFT AT HUTRUU54.BITNET>
Subject:   RE: Muziekschrift
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

Adressen naar MuTeX (Ik vermoed dat dat iets met muziek te maken heeft):

  cs.ucb.ca   137.82.8.5
  relay.cdnnet.ca  128.189.97.41

Ik hoop dat dat wat is.

Rob.
Date:Thu, 2 Aug 90 11:10:00 MET
From:    Forward in all directions!!! <VENS AT RUG.NL>
Subject:   RE: Muziekschrift
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

Wrong!!!!!!!!!! MuTeX is een PD executable van TeX voor de
IBM PC. MTeX is het pakket van de dames Angelika Schrofer
en Andrea Steinbach.              ^hoe revelant is dat eigenlijk, Vens?
MTeX kun je vinden op <sol.cs.ruu.nl> in de directory
</pub/TEX> in de files <mtex.tar.Z> (de sources) en
<mtexfonts.tar.Z> (de <.tfm> en <.300pk> files).

In elk geval is Utrecht vanuit Nederland dichterbij dan
Amerika, netwise.

Erik-Jan. Vens AT Rug.Nl
Date:Thu, 2 Aug 90 11:11:00 UT+2
From:    POPPELIER AT HUTRUU53.BITNET
Subject:   Re: LaTeX bug bij \footnote uit caption in minipage?
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

Beste Paul,

ik ben bang dat jij een aspect van \footnote niet helemaal begrijpt.
\footnote produceert binnen een minipagina een voetnoot ONDER AAN DIE
MINIPAGINA. Dan moet er natuurlijk wel een manier zien om binnen
die minipagina NORMALE voetnoten te produceren. Vandaar de opzet
die LL in LaTeX 2.09 heeft geimplementeerd.

Nico
Date:Thu, 2 Aug 90 12:23:00 N
From:    "P.Stoop, KVI, Zernikeln 25, 9747 AA Groningen, NL"
Subject:   Re: LaTeX bug bij \footnote uit caption in minipage?
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

Nico antwoordt:

> ik ben bang dat jij een aspect van \footnote niet helemaal begrijpt.
ja, daar was ik ook al bang voor.

> \footnote produceert binnen een minipagina een voetnoot ONDER AAN DIE
> MINIPAGINA.
ja dat weet ik, daarom koos ik ook voor de minipage.

> Dan moet er natuurlijk wel een manier zien om binnen
> die minipagina NORMALE voetnoten te produceren.
Wel eens een NORMALE voetnoot gezien? en,... beviel het?

> Vandaar de opzet die LL in LaTeX 2.09 heeft geimplementeerd.
Dat is inderdaad de versie die ik gebruik.

Dank je wel hoor, nu begrijp ik het.
Paul.
Date:Thu, 2 Aug 90 12:41:01 CET
From:    Rob Veldhuyzen van Zanten <SOND0016 AT HASARA11.BITNET>
Subject:   Re: NRC-Handelsblad
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>


Het woordenboek Hindi - Engels wordt gezet met behulp van TeX en
enkele macro's. Het font en enkele macro's zijn afkomstig van
F. Velthuis (RUG).
Het getoonde blad in het NRC-Handelsblad was de eerste afdruk op de
24-naalden afdrukker van de heer Wagenaar. De layout macro's moeten
nog verbeterd worden en voor de uiteindelijke afdruk zal wel een
laser apparaat gebruikt gaan worden.

De overfull boxes treden veelal op omdat hyphenation in hindi (nog) en
in devanagari (principieel) niet zijn toegestaan.
In een 'Presentation' mode worden de markers (en werk hulp uitvoer)
onderdrukt.

Bij de genoemde programmatuur dient niet aan het uitvinden van TeX
(tenzij de mogelijkheden daarvan) gedacht te worden, maar bijvoorbeeld
aan programmatuur voor
herschikking van dBase IV records,
syntax controle / verbetering van de tekst,
gestuurde sortering van ingangen binnen een passage,
sortering van passages,
woordspellings controle (engels),
hyphenation in hindi,
'alfabetisch' sorteer volgorde bepaling in devanagari (voor index),
en omzetting van dBase records naar TeX invoer (onder andere met behulp
van een programma van Velthuis).

Van de heer Wagenaar vernam ik wie de vogel bij SARA is.
Ik weet dat hij nooit bij Poppelier is geweest.

Gegroet,
Rob Veldhuyzen van Zanten
Date:Thu, 2 Aug 90 15:12:00 GMT
From:    "Gerard van Nes, ENR-Petten" <VANNES AT ECN.NL>
Subject:   Looking for a cheap laserprinter
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>


Hallo allemaal,

Een collega van mij, gebruiker van TeX, zoek voor thuis
(= prive) een goede en goedkope (lees: zo goedkoop mogelijke)
laserprinter.
Moet samenwerken met een PC (MS-DOS).
Wie raad wat (naam + prijs) aan?

Alvast bedankt.

Gerard van Nes

Date:Thu, 2 Aug 90 16:05:00 UT+2
From:    POPPELIER AT HUTRUU53.BITNET
Subject:   Re: NRC-Handelsblad
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

Rob: bedankt voor de uiteenzetting. Ik zal bij een komende
onderhoudsbeurt mijn geheugenchips laten vervangen: als andere mensen
beter weten dan ikzelf wie hier op bezoek is geweest, is dat
nieuwe geheugen wel noodzakelijk!

Nico
Date:Thu, 2 Aug 90 16:53:00 MET
From:    Forward in all directions!!! <VENS AT RUG.NL>
Subject:   Re: NRC-Handelsblad
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

Oooooooooooooooooooooooooops, heb ik hier iets opgerakeld????
Ik heb ondertussen ook al begrepen dat het hier om een
project gaat van het veel geblaat/weinig wol-type.
Ze typen een woordenboek over, en plaatsen daar een
romeinse transcriptie bij. Zegt men. Ik vind het krante-artikel
daar wat onduidelijk over.

Wie weet 't?

Erik-Jan.

P.S. Wat vroeger MTeX heette, schijnt tegenwoordig MuTeX te heten.
Date:Thu, 2 Aug 90 17:11:00 MET
From:    "Johannes L. Braams" <JL_Braams AT PTTRNL.NL>
Subject:   AMSfonts
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>


        De sources van het AMSfonts pakket zijn vandaag door mij op
        de server geplaatst. Ik heb het hele pakket in een ZOO archief
        gestopt, dat geUUEncodeerd en het resultaat daarvan in 10 stukken
        geknipt. De stukken zijn ongeveer 100 kByte groot.

        Uit pakken: Plak de stukken in de goede volgorde aan elkaar,
        UUDecodeer het zaakje en met behulp van ZOO pak je het archief
        weer uit. Als je het goed doet zelfs verdeeld over een aantal
        subdirectories.

        Veel succes!

        Johannes Braams (WG14 coordinator)
Date:Thu, 2 Aug 90 17:43:16 MET
From:    Victor Eijkhout <U641001 AT HNYKUN11.BITNET>
Subject:   Re: Muziekschrift
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

Op de listserv in Heidelberg (listserv@dhdurz1) staat het
MTeX pakket, met hele mooie fonts en (niet zo heel erg vriendelijke)
macros.

Verder is er een Fransman die iets met muziek en TeX doet.
Probeer de Cahier Gutenberg die bij de afgelopen ledenvergadering
van de Franse groep hoort te pakken te krijgen. Dit zag er zeer
goed uit, maar ik vermoed dat hij een preprocessor gebruikt,
muziekzetten stelt een aantal problemen die volgens mij
niet met TeX op te lossen zijn.


Victor Eijkhout                 Department of Mathematics
                                University of Nijmegen
                                Toernooiveld 5
  "Far out in the uncharted     6525 ED Nijmegen, the Netherlands
   backwaters of the unfash-
   ionable end of the           +31 80  65 2486 (office)
   western spiral arm              id   65 2986 (secretary)
   of the galaxy"                  id   44 8664 (home)
                                fax: +31 80 55 3450

                                u641001 AT HNYKUN11.BITNET
Date:Fri, 3 Aug 90 09:18:00 MET
From:    Forward in all directions!!! <VENS AT RUG.NL>
Subject:   RE: AMSfonts
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

Fijn dat de AMSfonts op *de server* staan, maar ik heb
net op <sol.cs.ruu.nl> en op <hp4nl.nluug.nl> gekeken,
en het resultaat was noppes. Of ik heb niet goed gekeken,
of ze staan op die mail-server in Utrecht, waar ik het
adres niet van kan/wil onthouden.

Kan de WG14 coordinator iets specifieker zijn? Ja graag?
Mooi dan, Erik-Jan.
Date:Fri, 3 Aug 90 10:13:00 MET
From:    "Johannes L. Braams" <JL_Braams AT PTTRNL.NL>
Subject:   Re: AMSfonts
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>


        Sorry voor de verwarring, maar ik bedoelde de server waar de NTG
        mee begonnen is, namelijk LISTSERV@HEARN, dezelfde die deze
        discussielijst verzorgt. sol.cs.ruu.nl in Utrecht wordt door
        Piet van Oostrum (overigens ook lid van WG14) beheerd, op hp4nl
        hebben wij (voor zover ik weet) niets opgeslagen.
        Een volgende keer zal ik specifieker zijn.

        Johannes
Date:Fri, 3 Aug 90 11:03:10 MET
From:    Undetermined origin c/o Postmaster <POSTMASTER AT HEARN.BITNET>
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

How krijg ik een DIRECT FTP toegang naar sol.cs.ruu.nl in plaats van b.v.
via een indirect weg van BITFTP in Princeton, vanuit DuneT (TU Delft)?

Bij voorbaat dank voor uw antwoord.

Jian Luo
Date:Fri, 3 Aug 90 11:21:45 MET
From:    Theo van den Heuvel <U279102 AT HNYKUN11.BITNET>
Subject:   Re: Muziekschrift
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

Daniel Taupin heeft een muziek-macro-pakket ontwikkeld.
Het materiaal bevindt zich op het onderstaande FTP-adres
  username: musictex
            rsovax.circe.fr

Taupin is evt. te bereiken via TAUPIN AT FRUPSS1.
Het materiaal is alleen voor niet-commerci\"ele toepassingen vrij beschikbaar.
Ik heb het zelf nog niet geprobeerd maar het resultaat ziet er fraai uit.
Nadeel, de invoer niet. Je zou een preprocessor moeten bouwen.

Theo van den Heuvel
taal & spraak, Letteren
KUN
Date:Fri, 3 Aug 90 12:49:00 MET
From:    "Johannes L. Braams" <JL_Braams AT PTTRNL.NL>
Subject:   Toegang tot sol.cs.ruu.nl
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>


        Jian Luo vraagt naar een DIRECT FTP toegang tot sol.cs.ru.nl.
        Ik weet niet of dat kan, maar ik wait wel dat de files die
        daar beschikbaar zijn bereikt kunnen worden via een mail-server.
        Stuur bijvoorbeeld een mail naar mail-server AT cs.ruu.nl
        met daarin het commando help en je weet meer

        Johannes Braams

PTT Research Neher Laboratorium,        P.O. box 421,
2260 AK Leidschendam,                   The Netherlands.
Phone    : +31 70 3325051               E-mail : JL_Braams AT pttrnl.nl
-------------------------------------------------------------------------------
E-mail was :
    EARN/BITnet : BRAAMS@HLSDNL5   UUCP        : hp4nl!dnlunx!johannes
    SURFnet     : DNLTS::BRAAMS    INTERnet    : BRAAMS%HLSDNL5 AT CUNYVM.cuny.edu
 PSS (DATAnet1) : +204 1170358::BRAAMS
-------------------------------------------------------------------------------
Date:Fri, 3 Aug 90 18:04:00 N
From:    "P.Stoop, KVI, Zernikeln 25, 9747 AA Groningen, NL"
Subject:   Waarom gaat dit fout??????
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

Beste Netvriend(inn)en.

Op mijn vorige bericht kreeg ik alleen de het overbodige antwoord dat ik niet
begreep wat ik deed. Dat kan, maar ik denk dat meer mensen er bij gebaat zullen
zijn te weten wat wel en niet kan in LaTeX. Daarom heb ik mijn probleem tot de
essentie (denk ik) teruggebracht en in onderstaande bug.tex weergegeven.
Disclaimer: Misschien heb ik wat gemist terwijl ons machientje plat lag.

Wanneer ik in de "caption" van mijn "table", die ik in een "minipage" verpak
een "footnote" zet gaat er iets fout WANNEER DE CAPTION TE LANG WORDT. LaTeX
KLAAGT echter nergens over. (Ok, de footnote moet ge\protect worden, maar in
LL's boek staat dat dit nooit kwaad kan, behalve in het argument van een
\setcounter command. In een caption is het altijd nodig.)

Wanneer nog steeds niemand kan vertellen wat hier aan de hand is, zullen we
maar aannemen dat niemand het begrijpt.

Groeten,
Paul.

===========================begin of bug.tex===========================
\documentstyle[dina4]{article}
\begin{document}
             %Table 1: Footnote mark "b",
             %         two identical footnotes "a" and "b" !?!?!?!?!?!
\begin{table}
  \begin{minipage}{\textwidth}
    \caption{Long caption\protect\footnote{Footnote from long caption.}.
             Just a few more words to make the caption longer.
             We still have one caption line.}
  \end{minipage}
\end{table}
             %Table 2: Footnotemark and footnote labeled "a".  Ok!
\begin{table}
  \begin{minipage}{\textwidth}
    \caption{Short caption\protect\footnote{Footnote from short caption.}.
             Just a few more words to show how little makes the difference.}
  \end{minipage}
\end{table}
\end{document}
===========================end of bug.tex===========================
Date:Sat, 4 Aug 90 10:44:19 CET
From:    "Sake J. Hogeveen" <A410SAKE AT HASARA11.BITNET>
Subject:   Re: Waarom gaat dit fout??????
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>


Dit gaat fout, omdat jij, net als veel mensen, het juiste gebruik
van het caption commando niet kent.
Dat hoef je je echter niet erg aan te trekken, want het is een
gevolg van de niet altijd even overzichtelijke indeling van de
LaTeX User's Guide and Reference Manual.

De syntax van het „caption commando is:

    „caption[ <optionele text> ]{ <werkelijke caption text> }

LaTeX houdt een lijst van figuren en een lijst van tabellen bij.
Als je de <optionele text> meegeeft, wordt die naar de lijst van
figuren of tabellen geschreven. De <werkelijke caption text> komt
bij de figuur of tabel te staan.

Als je de <optionele text> weglaat (de vierkante haken incluis)
dan doet LaTeX een poging de <werkelijke caption text> naar de
lijst van figuren of tabellen te schrijven.
Dat gaat fout als de <werkelijke caption text> te lang is, of
ingewikkelde LaTeX constructies bevat, zoals jouw „footnote.
LaTeX raakt in de war bij het wegschrijven; het probeert iets
met de commando's in de caption text te doen.

Remedie:

Bij lange of ingewikkelde caption texten een <optionele tex>
meegeven (je wilt toch geen „footnote bij de entry in de lijst van
figuren of tabellen, maar alleen bij de eigenlijke figuur of
tabel?).
Als je in je document geen lijst van figuren of tabellen gebruikt
kan de <optionele text> leeg zijn, maar de vierkante haken moeten
er wel zijn. LaTeX doet dan geen poging de <werkelijke caption text>
naar de lijst van figuren of tabellen te schrijven. Dus:

    „caption[]{ <werkelijke caption text> }

In deze vorm kan de caption text behoorlijk lang of ingewikkeld
zijn (met veel LaTeX commando's) voordat er problemen ontstaan.

Is dit gebruik van het „caption commando gedocumenteerd in de
User's Guide?
Jawel, in appendix C.8.1, in mijn vijfde druk van de manual op
blz. 177.

Sake J. Hogeveen
____________________________________________________________________________
Astronomical Institute `Anton Pannekoek', Roetersstraat 15, 1018 WB Amsterdam,
The Netherlands.
Telephone +31 (0)20 525 6025/6004.
Bitnet: A410SAKE@HASARA11     Domain: A410SAKE AT SARA.NL
or: l42 AT nikhefh.nikhef.nl
Date:Mon, 6 Aug 90 10:23:00 UT+2
From:    POPPELIER AT HUTRUU53.BITNET
Subject:   een bug is alleen een bug als er 'BUG' bij staat
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

Paul Stoop heeft een uiterst amusant probleem 'op het net gezet'.
Ogenschijnlijk lijkt TeX's gedrag af te hangen van de bladspiegelbreedte.
Natuurlijk is dat *niet* zo, en ik zal proberen uit te leggen wat er gebeurt.

Eerst wil ik even ingaan op de twee argumenten van \caption: die
hebben hier niets mee te maken. Sake Hoogeveen heeft de werking van
\caption duidelijk uitgelegd, maar de oplossing moeten we ergens
anders zoeken. Echter: in Paul's voorbeeld kun je beter

  \caption{Long caption\protect\footnote{Footnote from long caption.}.
  Just a few more words to make the caption longer.
  We still have one caption line.}

vervangen door

  \caption[Long caption. Just a few more words to make the caption longer.
  We still have one caption line.]{Long caption\footnote{Footnote
  from long caption.}.
  Just a few more words to make the caption longer.
  We still have one caption line.}

De \protect is in het {}-argument overbodig: dit is immers geen moving
argument [LaTeX-boek, p. 177]. De \protect is in het []-argument eveneens
overbodig: in de lijst van tabellen wil je immers geen voetnoot hebben en
dus laat je in het []-argument \protect\footnote{...} in zijn geheel weg.

Maar nu terug naar Paul's probleem: 1 \footnote-opdracht resulteert in 2
voetnoten als het onderschrift meer dan 1 regel beslaat. In Paul's voorbeeld
is dat eenvoudig na te gaan door de optie 'dina4' te verwijderen en te
experimenteren met de bladspiegelbreedte.

De grap zit in de volgende macro, die we aantreffen in article.sty:

\long\def\@makecaption#1#2{\vskip 10pt
  \setbox\@tempboxa\hbox{#1: #2}
  \ifdim \wd\@tempboxa >\hsize #1: #2\par
  \else \hbox to\hsize{\hfil\box\@tempboxa\hfil}\fi}

1. Deze macro plaatst de tekst van de \caption-opdracht (#2) in een
\hbox. Op dat moment wordt het onderschrift door TeX heen gejaagd en
wordt de eerste voetnoottekst, met markering 'a', onder aan de
minipagina gegenereerd.

2. Past de \hbox op 1 regel (de \else-tak van de \if-constructie) dan
wordt de inhoud van de \hbox gecentreerd op de regel en verschijnt
ook de oorspronkelijke markering 'a', die in de \hbox staat, op het
papier.

3. Past de regel echter niet, dan wordt het onderschrift (#2)
*nogmaals* door TeX heen gejaagd en wel als een onderdeel van een
alinea tekst, die door \par wordt afgesloten. In de alinea verschijnt
markering 'b' en aan de onderzijde van de minipagina verschijnt een
tweede voetnoottekst, eveneens met markering 'b'.

Conclusie: Paul's probleem kan zelfs verdwijnen als je overschakelt op
een andere documentstijl.

Oplossing (verdient geen schoonheidsprijs): plaats de volgende
herdefinitie in de preamble van het document

\makeatletter
\long\def\@makecaption#1#2{\vskip 10pt
  \begingroup \let\footnote\@gobble
    \global\setbox\@tempboxa\hbox{#1: #2}\endgroup
  \ifdim \wd\@tempboxa >\hsize #1: #2\par
  \else \hbox to\hsize{\hfil\hbox{#1: #2}\hfil}\fi}
\makeatother


Nico Poppelier
Elsevier Science Publishers, PSED, R&D Department
Sara Burgerhartstraat 25, 1055 KV Amsterdam, The Netherlands
Phone: +(20)5862504. Fax: +(20)5862425. Email: n.poppelier AT elsevier.nl
                                               poppelier AT med.ruu.nl
Date:Mon, 6 Aug 90 13:23:00 MET
From:    "Johannes L. Braams" <JL_Braams AT PTTRNL.NL>
Subject:   font cmssbxsl?
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>        Wij hebben een schreefloos, bold-extended cursief (slanted of italic)
        font nodig. Is er iemand die dat gemaakt heeft? Zo ja dan zouden
        we graag een kopie ontvangen.

    Bij voorbaat dank,

        Johannes Braams & Sjaak Schilperoort
        (JL_Braams AT pttrnl.nl & JW_Schilperoort AT pttrnl.nl)
Date:Mon, 6 Aug 90 13:36:00 UT+2
From:    Nico Poppelier <POPPELIER AT HUTRUU53.BITNET>
Subject:   Re: font cmssbxsl?
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

Zoiets heet synchronicity: ik liep vanmorgen tegen hetzelfde aan.
Voor bepaalde notaties in onze boeken heb ik cmssbi (cmssbxsl, ...)
nodig. Ik sluit mij aan bij JLB en JWS.

Nico Poppelier
Date:Mon, 6 Aug 90 14:37:53 MET
From:    Undetermined origin c/o Postmaster <POSTMASTER AT HEARN.BITNET>
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

NOTE: This is a second try to put this message onto TeX-NL, as it seemed that
the first trial failed (at least the sender didn't read it from TeX-NL since
its sending-out one week ago).  Apologize to those who might receive this twice

===============================================================================
Hello,
  I'm trying to use PiCTeX to draw some figures.  As there are many
repetitive smaller drawings in a larger one, I would like to use the
`\multiput' feature in PiCTeX, by making use of the subPiCTeXure's.
But now and then I run into problems of \multiputting the subPiCTeXures's
into the right coodinates (e.g. shifted by some distance).
  Here below I append an example.  The left bottom corners of the two large
boxes should be at the positions pointed by the arrows, but they shift
some distance to the right (at least I get this result by previewing and
final printing a hard copy).  How should this be explained?  What did I
do wrong?  I need your help.  Thank you in advance.

Jian AT Hdetud11.Bitnet / JLuo AT Duteca2.TuDelft.NL

%%%%% An example %%%%%
%%%%%         The PiCTeX file `TeGek.TeX' begins here        %%%%%
\beginpicture
  \setcoordinatesystem units <1cm,1cm> point at 0 0
  \setplotarea x from 0 to 15, y from 0 to 3
  \grid 1 1
  \axis bottom ticks numbered from 0 to 15 by 1 / % for easy to look
  \arrow <10pt> [.1, .4] from  .5 1.5 to 1 0
  \arrow <10pt> [.1, .4] from 8.5 1.5 to 9 0
  \multiput {
    \beginpicture
      \linethickness=.8pt
      \putrectangle corners at 0 0 and 5 3 % the outside frame
      \linethickness=.5pt
      \putrectangle corners at 1.0 1.7 and 4.0 2.6 % the ABOVE rectangle
      \putrectangle corners at 1.5 0.4 and 3.5 1.3 % the BOTTOM rectangle
      \linethickness=2pt
      \putrule from 2.5 1.3 to 2.5 1.7 % the DATA line between two boxes
      \put {Something Above} at 2.50 2.15
      \put {SMILE !}          at 2.50 0.85
    \endpicture } [lb] at 1 0    9 0 /
\endpicture
%%%%%         The PiCTeX file `TeGek.TeX' ENDs here         %%%%%
Date:Mon, 6 Aug 90 22:14:00 MET
From:    CGL AT RUG.NL
Subject:   Program SGML-TeX seminar, how to get there.
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

Program seminar, some courses, how to get there               Version 3/8/90

Program      TeX-SGML seminar 31 aug 1990, Groningen

 9.00 - 10.00 Welcome, registration, coffee
10.00 - 10.15 Opening
10.15 - 11.00 Language technology and the future of text automation
              Gerard Kempen (KUN)

11.00 - 11.30 Coffee

              Room ZG15                    Room ZG8
11.30 - 12.15 Two faces of text            SGML at European Patent Office
              Joop van Gent (KUB)          Terry Rowlay (EPO)
12.15 - 13.00 TeX and electronic exchange  Aspects of a marriage: SGML and TeX
              Malcolm Clark (ICRF)         Tibor Tscheke (Univ Wurzburg)

13.00 - 14.00 Lunch

14.00 - 14.45 Getting TeXnical             Publishing with TeX and LaTeX:
              Amy Hendrickson              a crash course
              (TeXnology Inc.)             Sake Hoogeveen (UvA)
14.45 - 15.15                              14.45 - 15.30
              Documentstyle designer as    SGML applications in the building
              a separate entity            and construction industry
              Victor Eijkhout, Andries     K.L. Oey (TNO)
                     Lenstra (KUN)
15.15 - 15.45 WG13 activities: Babel etc.
              Johannes Braams
              (Neher lab. PTT)

15.45 - 16.00 Tea                          15.30 - 16.00 Tea

16.00 - 16.45 TUGboat production:          SGML and TeX at
              TeX, LaTeX and paste-up      Elsevier Science Publishers
              Barbara Beeton (TUG/AMS)     Jeroen Soutberg(ESP)

16.45 - 17.30 SGML and TeX: Reflections
              Manfred Kruger (MID)
Last minute speakers added as an extra
17.30 - 18.00 Future of LaTeX3.?            Presentation rules and rules
              Frank Mittelbach              of composition in the formatting
                                            of complex text
                                            Richard Southall(Rank Xerox)

17.30 -       Cocktail party

All day: Vendor/Demonstration booths

Note: Conference language is changed into English

The costs are:
          DFL. 75,- (members (+ members any TeX Users Group))
              150,- (nonmembers)
               25,_ (students)

Registration: Koen Mulder, SGML Holland Users Group
                           Postbus 1148, 6801MK, Arnhem, The Netherlands
                           Giro 2905269

Information: C.G. van der Laan (cgl AT rug.nl)


--------------  Courses  --------------------

SGML
Orientation/introduction SGML (28 August)      Dfl  475,-
Hands-on passive knowledge SGML (29-30 August)      900,-
Hands-on active knowledge SGML (3-4 Sept.)          900,-

TeX                                            Non-profit   profit Organization
TeX intermediate (28-29-30 August)             Dfl  750,-   1250,-
TeX advanced (3-4-5 Sept)                           750,-   1250,-
(Members any TeX users Group 20% discount)

Registration c.q. information see above.

--------------  How to get there?  --------------------

                                                           Version 2/8/90
SGML-TeX-seminar 31 Aug, 1990

How to arrive at University Centre at Paddepoel, Groningen?

Address: Zernike Gebouw: Landleven 12, Postbox 800, 9700AB, Groningen
         Rekencentrum:   Landleven 1 , Postbox 800, 9700AV, Groningen

From Schiphol (airport) to Groningen
Take a train (direct) to Groningen. From Groningen at railway station take
bus no 5 direction (University Complex) Paddepoel (end of line);
it takes about half an hour.
A taxi will take about 10 minutes.

By car
General local reference point:  roundabout (`Martinihal', `Stadspark')

From roundabout (`Martinihal', `Stadspark')
Follow direction Zuidhorn.
Turn right at Pleiadenbrug direction Paddepoel (Pleiadenlaan).
Second lights turn left (Shopping centre; Zonnelaan).
Continue and you will end up at University Centre Paddepoel.

From direction Assen (South), Hoogezand (East) or Drachten (West)
Follow direction Zuidhorn (Periferal highway).
Signs will direct you North at roundabout. (See further at from roundabout)

Map (schematically)
                  ________
  N              |  _  _  |
W + E            | |_ZG_| |  Zernike Gebouw
  S              |   |  . ||
                 |   || . || Chemistry
     Univ. Compl |   || . ||
     Paddepoel   |   || . |
                 |RC|.... |
                 |      . |Guards|
                 |______ _|                    ^ Enlarged
                        ^                      |
                        | Zonnelaan            |
     ____________       |    __________________________________
                        |                                       /
                        |                                      /Bedum
      Zuidhorn      __________________________________________/
     <-------------|    .                                     |
                   |    .                                     |
               ... + ....(Pleiadenlaan)                       |Periferal
                   |                                          |     Road
                   |                                          |
                   |                Downtown                  |
                   |                                          |
                   |          .  Railway St.             .    |
    Drachten       | MH       .                          .    |
   <---------------O__________________________________________|
            Round   .         +                          +
              about .         |                          |
                    .         |                          |  Hoogezand
                              | Assen                    \
                              v                           \


Date:Tue, 7 Aug 90 12:31:00 N
From:    "P.Stoop, KVI, Zernikeln 25, 9747 AA Groningen, NL"
Subject:   Een bug is ook een bug als het een 'UNDOCUMENTED FEATURE' is.
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

Nico Poppelier bedacht niet alleen waardoor mijn `amusant probleem' ontstond,
hij hielp het ook de wereld uit. Aangezien hij een schoonheidsprijs weigert,
stel ik voor hem te nomineren voor een hierbij in te stellen `geniale vogel-
prijs' ;-).

Paul.
Date:Wed, 8 Aug 90 17:57:10 MET
From:    Undetermined origin c/o Postmaster <POSTMASTER AT HEARN.BITNET>
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

Subject:  CM fonts for White-Print Engine

Wij maken gebruiken van een TI Omnilaser 2115 Laser-printer (Psotscript
ondersteund), die is een zogenaamed white-print engine printer (die naam
heb ik net gehoort).  Als ik gewone CM fonts gebruik om een DVI file naar
een PS file te converteren, krijg ik "spotted letters" van de printer wanner
ik die PS file laat afdruken.  Met AM fonts is er geen probleem.

Eeen oplossing om CM fonts nog te gebruiken is die CM fonts aan te passen
(CM White Fonts noem ik), zodat de afdruking van een PS file kan NORMAAL
uitgevoerd kan worden.

Mijn vraag: Heeft iemand een complete set van die CM White Fonts? Of iemand
weet waar ik kan hun afhalen (FTP / mailserv)?

Groetjes (JIAN AT HDETUD11.BITNET)
Date:Thu, 9 Aug 90 23:45:00 MET
From:    David van Leeuwen <DAVID AT HLERUL59.BITNET>
Subject:   voor wie van metafont houdt...
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

% Hier is een prototype van Nederlandse ligatuur `ij'. Speel er maar eens mee.
% vereist: cmbase, cm parameters en een waarde voor ij_lig, de plaats van
% dit ligatuur in het font. Succes ermee, David.

cmchar "De ligatuur ij";
numeric dot_diam#,wi#, wj#, overlap#; dot_diam#=max(dot_size#,cap_curve#);
wi#=5u#; wj#=5.5u#; overlap#=1u#;
beginchar(ij_lig,wi#+wj#-overlap#,min(asc_height#,10/7x_height#+.5dot_diam#),
 desc_depth#);
define_whole_blacker_pixels(dot_diam); define_pixels(wi,wj,overlap);
italcorr h#*slant-serif_fit#+.5stem#-2u#;
adjust_fit(serif_fit#+stem_shift# if monospace:+.25u#fi,
 serif_fit#-2stem_shift# if monospace:-.5u# fi);
pickup tiny.nib; pos1(stem',0); pos2(stem',0);
if odd(wi-stem'): change_width; fi
lft x1l=hround(.5wi-.5stem'); x1=x2;
top y1=x_height if serifs: +min(oo,serif_drop) fi; bot y2=0;
filldraw stroke z1e--z2e;  % stem
pos3(dot_diam,0); pos4(dot_diam,90);
if serifs: x3r=max(x1r,x1+.5(dot_diam-tiny)-.2jut) else: x3=x1-.5 fi;
top y4r=h+1;
if bot y4l-top y1<slab: y4l:=min(y4r-eps,y1+tiny+slab); fi
x3=x4; y3=.5[y4l,y4r]; dot(3,4);  % dot
if serifs: sloped_serif.l(1,2,a,1/3,.95jut,serif_drop);  % upper serif
 dish_serif(2,1,b,1/3,jut,c,1/3,.9jut); fi  % lower serif
% hier begint de letter j
numeric xj; xj = wi-overlap;
pickup tiny.nib; pos11(stem',0); pos12(stem',0);
rt x11r=hround(xj+.5wj+.25u+.5stem'); x11=x12;
top y11=x_height if serifs: +min(oo,serif_drop) fi; bot y12=-1/3d;
filldraw stroke z11e--z12e;  % stem
pos13(dot_diam,0); pos14(dot_diam,90);
x13r=x11r; top y14r=h+1;
if bot y14l-top y11<slab: y14l:=min(y14r-eps,y11+tiny1+slab); fi
x13=x14; y13=.5[y14l,y14r]; dot(13,14);  % dot
if serifs: sloped_serif.l(11,12,d,1/3,1.1jut,serif_drop);  % upper serif
 pickup tiny.nib; pos15(vair,-90); pos16(hair,-180); pos17(flare,-180);
 x15=.5[x12,x17]; bot y15r=-d-oo; y16-.5flare=-.88d;
 z16r=z17r; x17=round(x1);
 (x,y15r)=whatever[z15l,z12l]; x15r:=max(x,.5[x16r,x15]);
 filldraw stroke z12e{down}...z15e{left};  bulb(15,16,17); % arc and bulb
else: pickup fine.nib; pos2'(stem',0); z12'=z12;
 pos16(.2[vair,stem'],-90); pos17(vair,-90);
 lft x17r=x1; bot y17r=vround 5/6(-d-oo);
 (x,y17l)=whatever[z17r,z13]; x17l:=x;
 z15r=z12'r; (x12'l,y15l)=whatever[z17l,z15r]; x15l=x12'l; y15=y15r;
 x16r=.5[x17r,x15r]; x16l:=.5[x17l,x15l]; bot y16r=-d-oo;
 filldraw stroke z12'e..{down}z15e & super_arc.e(15,16)
  & z16e{left}..z17e; fi  % arc and terminal
penlabels(1,2,3,4,11,12,13,14,15,16,17); endchar;

% vergeet niet ligtable "i": "j" =: ij_lig; % of iets dergelijks!

endinput
Date:Tue, 14 Aug 90 21:18:00 MET
From:    "Johannes L. Braams" <JL_Braams AT PTTRNL.NL>
Subject:   cmssbxsl font
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>


    Hi all,

        After my request for a cmssbxsl font I received seversal replies,
        some of them telling me they were in search of the same thing.
        With this message I would like to summarize the responses.

        Sebastian Rahtz, spqr AT ecs.soton.ac.uk, wrote:

= you'll tell me i'm boring if i say that Lucida Sans has an excellent
= bold italic, as do all postscript sans fonts....
=
= sebastian
        I knew, but that wasn't what I was looking for this time

        Don Hosek, DHOSEK AT HMCVAX.BITNET, wrote:

- If you send me the size, expansion factor etc., I can send you the MF
- for this (part of my custom font services). Since this is a fairly
- simple task, I'll gladly do it for a good bottle of Dutch beer (you'll
- have to mail it to me though since I don't see myself in Europe anytime
- soon).
-
- -dh

        Thanks for the offer Don, but by the time your response reached
        me we already had a solution. The way to go was pointed by
        Dave Osborne (cczdao AT clan.nott.ac.uk), who wrote:

= when i needed a slanted form of cmssdc10 (sans serif demibold condensed),
= i changed the setting of slant from "slant := 0;" to "slant := 1/6;",
= saved the result in a file called cmssdcsl10 and METAFONTed it.
= it is trivial to do the same to cmssbx10, to make cmssbxsl10,
= which should meet your needs.
=
= i asked Don Knuth at the time about the choice of name (basically,
= `was i allowed to call this a CM font?') and he said something to the
= effect of `yes, we use one-off fonts at Stanford all the time'.
=
= - dave osborne
=   university of nottingham & aston TeX archive group
=
        Inspection of the difference between cmr10 and cmsl10 learned us
        that this was the only difference (apart from the header).
        Inspection of cmssi10.mf revealed a slightly different value for
        slant:

slant:=sind 12/cosd 12;    % tilt ratio $(\Delta x/\Delta y)$

        We tried both values for slant, but the one retreived from
        cmssi10.mf looked best to us, so that's what we're using now.

        Summary:
        Take cmssbx10.mf and modify the following lines:

% Computer Modern Sans Serif Bold Extended 10 pt
if unknown cmbase: input cmbase fi

font_identifier:="CMSSBX"; font_size 10pt#;
        into
% Computer Modern Sans Serif Bold Extended Slanted 10 pt
if unknown cmbase: input cmbase fi

font_identifier:="CMSSBXSL"; font_size 10pt#;

        Than replace
slant:=0;      % tilt ratio $(\Delta x/\Delta y)$
        with
slant:=sind 12/cosd 12;    % tilt ratio $(\Delta x/\Delta y)$

        and you have created cmssbxsl10.mf
        The same can be done to smaller versions of the font if needed.
        The only thing left to do is fire up METAFONT to create the font(s).


        I hope this helps all who have the same need for a font like
        cmssbxsl.

    Regards,

        Johannes Braams

PTT Research Neher Laboratorium,        P.O. box 421,
2260 AK Leidschendam,                   The Netherlands.
Phone    : +31 70 3325051               E-mail : JL_Braams AT pttrnl.nl
-------------------------------------------------------------------------------
E-mail was :
    EARN/BITnet : BRAAMS@HLSDNL5   UUCP        : hp4nl!dnlunx!johannes
    SURFnet     : DNLTS::BRAAMS    INTERnet    : BRAAMS%HLSDNL5 AT CUNYVM.cuny.edu
 PSS (DATAnet1) : +204 1170358::BRAAMS
-------------------------------------------------------------------------------

Date:Tue, 14 Aug 90 22:09:00 MET
From:    David van Leeuwen <DAVID AT HLERUL59.BITNET>
Subject:   RE: cmssbxsl font
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

(groter) dan -> than
daarna, dan -> then
Date:Wed, 15 Aug 90 09:00:00 UT+2
From:    Nico Poppelier <POPPELIER AT HUTRUU53.BITNET>
Subject:   Re: cmssbxsl font
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

David -> nit picker
Date:Wed, 15 Aug 90 09:39:00 MET
From:    CGL AT RUG.NL
Subject:   Bibtex with plain tex now! Kees
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

From:      IN%"BNB AT MATH.AMS.COM"  "bbeeton" 14-AUG-1990 20:33:07.88
To:     TeX-archive AT science.utah.edu
CC:
Subj:   [Oren Patashnik <opbibtex AT Neon.Stanford.EDU>: BibTeX-for-plain-TeX macro
s
   ]

Return-path: BNB <@science.utah.edu:BNB AT MATH.AMS.COM>
Received: from science.utah.edu by RUG.NL; Tue, 14 Aug 90 20:31 MET
Received: from MATH.AMS.COM by science.utah.edu with TCP; Tue 14 Aug 90
 12:18:11-MDT
Date: Tue 14 Aug 90 14:27:03-EST
From: bbeeton <BNB AT MATH.AMS.COM>
Subject: [Oren Patashnik <opbibtex AT Neon.Stanford.EDU>: BibTeX-for-plain-TeX
 macros ]
To: TeX-archive AT science.utah.edu
Message-ID: <650658423.0.BNB AT MATH.AMS.COM>
Mail-System-Version: <VAX-MM(229)+TOPSLIB(132)+PONY(228)@MATH.AMS.COM>

you should all get this sooner or later, but i thought an early notice
might be nice.  (oren may have sent copies to others as well, but i
don't know who, so took the chance you hadn't seen it yet.)
                ---------------

Date: Tue, 14 Aug 1990 10:19:50 PDT
From: Oren Patashnik <opbibtex AT Neon.Stanford.EDU>
To: texhax AT cs.washington.edu
Subject: BibTeX-for-plain-TeX macros

There is now distributed with BibTeX a set of TeX macros that makes
BibTeX work with plain TeX (and presumably with other macro packages
that don't deviate too far from plain TeX).  The file is btxmac.tex,
stored on Labrea.Stanford.EDU's BibTeX area (pub/tex/bibtex).

        --Oren Patashnik
-------
Date:Wed, 15 Aug 90 11:54:00 UT+2
From:    Nico Poppelier <POPPELIER AT HUTRUU53.BITNET>
Subject:   Re: Bibtex with plain tex now! Kees
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

Great! Wie haalt btxmac.tex van pub/tex/bibtex op labrea.stanford.edu
en zet deze file op mail-server AT cs.ruu.nl of listserv@hearn?

Nico

P.S.: als Orwell nog leefde, zou hij dit NetSpeak noemen.
Date:Wed, 15 Aug 90 12:01:00 MET
From:    "Johannes L. Braams" <JL_Braams AT PTTRNL.NL>
Subject:   Re: Bibtex with plain tex now! Kees
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

> Great! Wie haalt btxmac.tex van pub/tex/bibtex op labrea.stanford.edu
> en zet deze file op mail-server AT cs.ruu.nl of listserv@hearn?
>
        Ik doe het wel even vwb LISTSERV@HEARN.

        Johannes Braams

PTT Research Neher Laboratorium,        P.O. box 421,
2260 AK Leidschendam,                   The Netherlands.
Phone    : +31 70 3325051               E-mail : JL_Braams AT pttrnl.nl
-------------------------------------------------------------------------------
E-mail was :
    EARN/BITnet : BRAAMS@HLSDNL5   UUCP        : hp4nl!dnlunx!johannes
    SURFnet     : DNLTS::BRAAMS    INTERnet    : BRAAMS%HLSDNL5 AT CUNYVM.cuny.edu
 PSS (DATAnet1) : +204 1170358::BRAAMS
-------------------------------------------------------------------------------
Date:Wed, 15 Aug 90 17:03:00 MET
From:    "Johannes L. Braams" <JL_Braams AT PTTRNL.NL>
Subject:   btxmac.tex now available
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>


        De file btxmac.tex is nu beschikbaar bij LISTSERV@HEARN

        Namens WG14,

        Johannes Braams
Date:Wed, 15 Aug 90 22:19:00 MET
From:    CGL AT RUG.NL
Subject:   For those interested in Web, Kees
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

From:      IN%"Beebe AT science.utah.edu"  "Nelson H. F. Beebe" 15-AUG-1990
9
To:     tex-archive AT science.utah.edu
CC:
Subj:   Announcing web mode editing support for GNU Emacs

Return-path: BEEBE AT science.utah.edu
Received: from science.utah.edu by RUG.NL; Wed, 15 Aug 90 15:58 MET
Date: Wed 15 Aug 90 07:40:14-MDT
From: "Nelson H. F. Beebe" <Beebe AT science.utah.edu>
Subject: Announcing web mode editing support for GNU Emacs
To: tex-archive AT science.utah.edu
Cc: Beebe AT science.utah.edu
X-US-Mail:
 "Center for Scientific Computing, South Physics, University of Utah, Salt Lake
   City, UT 84112"
X-Telephone: (801) 581-5254
Message-ID: <12613994310.21.BEEBE AT SCIENCE.utah.edu>

At long last, Mark Motl's web mode for GNU Emacs has been
released.   Here are the details from Bart Childs:
                ---------------

Return-Path: <bart AT cs.tamu.edu>
Received: from cssun.tamu.edu by science.utah.edu with TCP; Tue 14 Aug 90 10:38:
   31-MDT
Received: from cs.tamu.edu (PHOTON.TAMU.EDU) by cssun.tamu.edu (AA25035); Tue, 1
   4 Aug 90 11:40:32 CDT
Date: Tue, 14 Aug 90 11:40:32 CDT
From: bart AT cs.tamu.edu (Bart Childs)
Message-Id: <9008141640.AA25035 AT cssun.tamu.edu>
To: ajcd%lfcs.edinburgh.ac.uk AT cunyvm.cuny.edu, bd AT sde.hp.com,
        beebe AT science.utah.edu, caillat%frmeu51.earn AT cunyvm.cuny.edu,
        damerell%ac.uk AT cunyvm.cuny.edu, eho AT clarity.princeton.edu,
        furuta AT mimsy.umd.edu, krommes AT LYMAN.pppl.GOV, levy AT princeton.edu,
        mackay AT june.cs.washington.edu, mebrown AT ua1vm.ua.edu, nr AT princeton.edu,
        steiner AT topaz.retugers.edu, svb AT integin.cs.purdue.edu
Subject: New Version of web-mode.el  from Texas A&M

From: Bart Childs   bart AT cs.tamu.edu 409-845-5470
                    Department of Computer Science
                    TeXas A&M University
                    College Station, TX  77843-3112

      Mark Motl     motl AT cs.tamu.edu  soon to move to Angelo State Univ.

Subject:  web-mode.el  for  gnu-emacs

A significantly improved version of Mark's web-mode for gnu-emacs is
now available.  Sometime today it should be available for anonymous
FTP from ``csseq.tamu.edu''.

A significant change is that the output of weave is used to have the
same INDEX and list of MODULE NAMES.  We are using this with Don
Knuth's WEB, Silvio Levy's CWEB, and John Krommes FWEB.

The files included in source and compressed tar are:

-rw-r--r--  1 bart         2057 Aug 14 11:05 cweave.ch
-rw-r--r--  1 bart         1824 Aug 14 11:04 fweave.ch
-rw-r--r--  1 bart         1101 Aug 14 11:06 limbo.material
-rw-r--r--  1 bart        13198 Aug 14 11:24 litprog.bib
-rw-r--r--  1 bart        21416 Aug 14 11:05 weave.ch
-rw-r--r--  1 bart        54431 Aug 14 11:04 web-mode-manual.tex
-rw-r--r--  1 bart       215220 Aug 14 11:04 web-mode.el

  1) web-mode-manual.tex --- TeX source of a manual that describes web-mode.

  2) web-mode.el --- Contains the source for the GNU Emacs Lisp functions
     to extend Emacs.

  3) limbo.material --- Contains statements that commonly appear in the
     limbo portion of a WEB.  This `limbo' code is adapted from Don
     Knuth's WEBs.

  4) Change files for the various weaves that cause these filters to
     output separate files INDEX.tex and MODULE_NAMES.tex.  These changes
     also cause these files to be input.

  5) Nelson Beebe's literate programming bibliography as of July 7, 1990.
     It has about 40 entries.

We would appreciate any constructive (and maybe destructive) criticisms
you may offer on this project.  We plan to make it available on a wide
distribution if your input warrants it.

The following list of email addresses indicates those we know of who
have indicated some interest.  If you know of others who would like
to receive it, please distribute it to them and let us know who they
are.  Don Knuth is no longer using email because he is working on the
Art of Computer Programming, otherwise he would be on the list.

furuta AT mimsy.umd.edu       mackay AT june.cs.washington.edu
svb AT integin.cs.purdue.edu  beebe AT science.utah.edu
levy AT princeton.edu         nr AT princeton.edu
mebrown AT ua1vm.ua.edu       krommes AT ss01.pppl.gov
eho AT clarity.princeton.edu  bd AT sde.hp.com
steiner AT topaz.retugers.edu wran AT cgch.uucp
"ajcd%lfcs.edinburgh.ac.uk"@cunyvm.cuny.edu
"damerell%ac.uk"@cunyvm.cuny.edu
"caillat%frmeu51.earn"@cunyvm.cuny.edu

We are also building a list of webs that have been written and authors
are willing to distribute.  We have a dozen or so in the various webs.
The list has not been checked at all and should be available by next
week.

Thanks

Bart Childs
August 14, 1990
-------
Date:Thu, 16 Aug 90 14:47:14 met
From:    "A. Al Dhahir" <aldhahir AT MATH.UTWENTE.NL>
Subject:   Probleem met de Aston server
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>


Beste Vrienden,

We hebben aantal postscript files uit de Aston server gehaalt via
mail:
            Files /ENCODE
            FILENAME

De files komen aan met:

            mail : header
            xbtoa Begin
                .
                .
            blablabla
                .
                .
            xbtoa End N......

nu proberen wij de files te deocderen met:

     cat filename | atob > file2

maar dat lukt niet. We krijgen de volgende fout melding:

     bad format or Csum to atob

Wie weet wat er aan de hand? Oplossingen? Ervaring met de Aston
server?

Wij willen de EBCDIC vermijden.

Alvast bedankt.

Alaaddin
Date:Tue, 21 Aug 90 00:27:02 MET
From:    Victor Eijkhout <U641001 AT HNYKUN11.BITNET>
Subject:   Vooraankondiging bezoek Knuth
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

Let op: dit wordt door mij gepost voor een collega,
svp niet antwoorden naar TeX-nl of naar mij;
het correcte adres staat hieronder.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Vooraankondiging.

Op vrijdag 21 september 1990 zal de veelzijdige en internationaal
vermaarde informaticus Donald E. Knuth (de maker van TeX, de
auteur van de serie 'The Art of Computer Programming' en de man van
o.a. LR-parsing en Attribuut Grammatica's) een bezoek brengen aan
de KU Nijmegen (Faculteit der Wiskunde en Informatica).

Hij zal 's ochtends praten over een min of meer technisch onderwerp
(we hebben nog geen keus gemaakt uit zijn viertal zeer interessante
"aanbiedingen") en 's middags over het (voor een breed publiek
toegankelijke) onderwerp van zijn nieuwste boek.

Wie er zeker van wil zijn een definitieve aankondiging te ontvangen
(omstreeks 12 september) moet mij even een berichtje sturen.

svp email en physiek adres.

Hans Meijer
Vakgroep Informatica
Faculteit der Wiskunde en Informatica
Katholieke Universiteit Nijmegen
Toernooiveld
6525 ED  Nijmegen
hans AT cs.kun.nl
Date:Fri, 24 Aug 90 14:18:00 GMT
From:    WINNINK AT ECN.NL
Subject:   Tex optie Chiwrite & DEMO versie van TeX
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

Beste TeXer,

     Ondanks het mooie weer toch nog even een vraag en een mededeling.

         Vraag. Heeft er iemand ervaring met de optie van ChiWrite om file's te
                maken, die kunnen dienen als invoer voor TeX.
                        ChiWrite is een WYSIHWYG (What You See Is Hopefully What
 You Get)
                        tekstverwerkingsprogramma, dat het ondermeer mogelijk ma
akt om
                        formules in te typen. Mij werd de vraag gestelt of het z
invol is
                        om deze optie aan te schaffen.


        Mededeling. De op de NTG vergadering van 11 mei j.l. toegezegde DEMO ver
sie
                van TeX voor gebruik op MSDOS-PC's is gereed. Op de SGML-TeX
                        conferentie van 31 augustus aanstaande zal deze versie b
eschikbaar
                        komen. Het betreft hier een TeX 2.98 versie. Een komplet
e
                        TeX 3.0 versie moet nog komen.


                                                Jos Winnink


internet: winnink AT ecn.nl
earn:     esu0507@hpeenr51
Date:Sat, 25 Aug 90 10:18:00 MET
From:    CGL AT RUG.NL
Subject:   Belangrijk nieuws, i.v.m. archive organisatiess elders. Kees
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

From:      IN%"DHOSEK AT HMCVAX.CLAREMONT.EDU"  "Don Hosek" 25-AUG-1990 03:2
To:     tex-archive AT science.utah.edu
CC:
Subj:   ymir archive group

Return-path: DHOSEK <@science.utah.edu:DHOSEK AT HMCVAX.CLAREMONT.EDU>
Received: from science.utah.edu by RUG.NL; Sat, 25 Aug 90 03:22 MET
Received: from SIF.CLAREMONT.EDU by science.utah.edu with TCP; Fri 24 Aug 90
 19:18:44-MDT
Date: Fri, 24 Aug 1990 18:10 PDT
From: Don Hosek <DHOSEK AT HMCVAX.CLAREMONT.EDU>
Subject: ymir archive group
To: tex-archive AT science.utah.edu
X-VMS-To: tex_archive
Message-id: <BAF4CC6F4FE0E003C1 AT HMCVAX.CLAREMONT.EDU>
X-Envelope-to: tex-archive AT science.utah.edu

The ymir.claremont.edu TeX archive is now a group effort (just like
Aston).

Assisting me in maintaining things are:

AndrewMarc Greene (Massachusetts Institute of Technology)
Viswnathan Narayanan (Syracuse University)
Rodney Peck II (Rensselaer Polytechnic Institute)
Jon Radel (Stanford Telecommunications)
David C Royster (University of North Carolina at Charlotte)
David Steiner (Rutgers University)
Cynthia Rodriguez (University of Illinois at Chicago)
Pat Wilcox (Ohio State University)
James Wilkinson (University of California--Los Angeles)
Bill Wisner (University of Alaska)

Mail to the group should be addressed to

tex-group AT ymir.claremont.edu

The exact allocation of duties &c. is still in the planning stages, but
I hope to have everything stable by the end of the year.

-dh
Date:Mon, 27 Aug 90 09:34:00 CET
From:    LETTVA AT HLERUL2.BITNET
Subject:   MacMF
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

Heeft iemand Victor Ostromoukhov's MacMF al hierheen gehaald?
Is bekend wat MacMF aan hardware vereist?

Andrea de Leeuw van Weenen
Dept of Comparative Linguistics
Universiteit Leiden PO Box 9515, 2300 RA Leiden
The Netherlands, LETTVA AT HLERUL2.BITNET
Date:Tue, 28 Aug 90 11:24:25 +0200
From:    Erik Van Eynde <LAAAA18 AT BLEKUL11.BITNET>
Subject:   RE: Engelse dokumentatie emTeX
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>


Hello,

Ik ben sterk geinteresseerd in de deze dokumentatie files. Je kan je me
ze doorsturen, ofwel kunnen we dat vrijdag in Groningen regelen.

Waar kan ik eventueel EmTex applikatie bekomen.

Dank voor de hulp |||
 /bye
 Erik Van Eynde
 EARN: LAAAA18 AT BLEKUL11.BITNET
 DOMAIN-STYLE:LAAAA18 AT cc1.kuleuven.ac.be
 Tel:(+32) (16) 286-611 local(6) 2213
 Fax:(+32) (16) 207-168
 Universitair Rekencentrum
 Decroylaan 52a
 3030 Heverlee
 Belgie
Date:Tue, 28 Aug 90 18:54:00 MET
From:    "Johannes L. Braams" <JL_Braams AT PTTRNL.NL>
Subject:   TUGboat.com and .sty
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>


    Hallo,

        Ik heb zojuist nieuwe versies van TUGboat.com en TUGboat.sty
        op de server gezet. De files worden geidentificeerd met:

TUGBOAT.COM:

% version 1.06
%  3 Aug 90

TUGBOAT.STY:

% TUGBOAT.STY
% Version 1.07
% 7 Jun 1990

        Johannes
Date:Wed, 29 Aug 90 12:35:00 GMT
From:    winnink AT ECN.NL
Subject:   RE: Engelse dokumentatie emTeX
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

Erik,

   De engelstalige dokumentatie van emTeX in onderweg via EARN.

   Beschikbaarheid van emTeX. Op dit moment is beschikbaar versie 2.99[2g]
   van emTeX. Volgens Eberhard Mattes zou TeX 3.0 en MF 2.0 ook al klaar zijn
   moeten edoch nog vanaf de server worden opgehaald.

   emTeX is te verkrijgen door het benodigde aantal diskettes + een
   gefrankeerde retourenveloppe te sturen aan:

               Pieter Bison,                 (alleen 1.2 MB disks)
                   C. Springerstraat 11-2,
                   1073 LD Amsterdam.
                                         BISON AT KUNPV1.PSYCH.KUN.NL
   of:
                   Jos Winnink,
           p/a Centraal Planbureau,
               van Stolkweg 14,
   2585 JR Den Haag.

               Ik kan behalve 1.2 MB disks ook 1.44 MB disks aan en eventueel
720 KB. Bij de fontlibraries zij er enkele zo groot dat ze niet op een
720 KB diskette passen. Vermoedelijk zal ik voor de distributie van de TeX 3.0
versie van de NTG een wat andere konstruktie gaan gebruiken door de
libraries te splitsen of zo iets.
           Voor de liefhebber is het eventueel ook mogelijk om het systeem te
plaatsen op een 5 inch 10 MB floppy van het type BORSU TAKE TEN. Ik weet niet
of de hiermee op het oog compatibele disks van een ander fabrikaat door mij
betrouwbaar zijn aan te maken.
           Ook kan ik de boel zetten op een verwisselbare harde schijf van het
type SyQuest SQ400 (44 MB).
           Over beschikbaarheid via de server moet nog worden gesproken.


        Benodigde disks:
           emTex = TeX, MetaFont, TeXCAD ...    6 * 1.2 of 1.44
           fontlibraries:
                HP-laserjet:                    5 * 1.2 of 1.44
                Epson-FX80:                     4 * 1.2 of 1.44

          -- Op dit moment alleen via Pieter Bison: --
            NEC P6       (180 DPI)          3 * 1.2
            NEC P6       (360x180 DPI)      4 * 1.2
            NEC P6       (360x360 DPI)      6 * 1.2
            C.ITOH 8510 en
            Apple Imagewriter (160x144 DPI) 3 * 1.2


                                        Jos Winnink

internet: winnink AT ecn.nl
earn:     esu0507@hpeenr51
Date:Wed, 29 Aug 90 18:18:00 MET
From:    "Johannes L. Braams" <JL_Braams AT PTTRNL.NL>
Subject:   new version of ltugboat.sty
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>


    Hallo,

        Na gisteren tugboat.com en .sty vervangen te hebben, heb ik nu
        ook de meest recente versie van ltugboat.sty op de server geplaatst.
        De file wordt gekenmerkt door:

\def\thistubstyle{latex}
\def\fileversion{v1.04}
\def\filedate{2 Mar 90}

        Johannes Braams
Date:Wed, 29 Aug 90 19:18:10 MET
From:    Eelco Vriezekolk <wsineel AT INFO.WIN.TUE.NL>
Subject:   Ont-abonnematie
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

Hallo,

Ik probeer al een tijdje mijn abonnement op de lijst op te
zeggen, maar alle pogingen tot nu toe zijn mislukt,
waarschijnlijk omdat iemand hier de mail-adressen heeft
veranderd, waardoor ik niet

wsineel AT lso.win.tue.nl

ben, maar alleen nog maar

wsineel AT win.tue.nl


Ik zou graag van de lijst verwijderd worden.
--
--------===========---------
Eelco Vriezekolk, wsineel AT win.tue.nl
   Computer scientist looking for nice job in any civilized country.
   Low payment not necessarily a problem. Contact at above address.
Date:Thu, 30 Aug 90 11:58:28 +0200
From:    abi AT DUTIAB.TUDELFT.NL
Subject:   Previewer voor een 3B1
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>


Hallo,

Zoals het `subject' van deze mail al duidelijk maakt, ben ik op zoek naar
een TeX previewer voor een Olivetti/ATT 3B1.
Als iemand iets weet dan graag bericht.
Ton Biegstraaten  abi AT dutiaa.tudelft.nl
TU Delft, Julianalaan 132, 2628 BL Delft Tel: 015-785269
Date:Thu, 30 Aug 90 13:20:10 met
From:    Piet van Oostrum <piet AT CS.RUU.NL>
Subject:   RE: Muziekschrift
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

 > Daniel Taupin heeft een muziek-macro-pakket ontwikkeld.
 > Het materiaal bevindt zich op het onderstaande FTP-adres
 >   username: musictex
 >             rsovax.circe.fr
 >
 > Taupin is evt. te bereiken via TAUPIN AT FRUPSS1.
 > Het materiaal is alleen voor niet-commerci\"ele toepassingen vrij beschikbaar
   .
 > Ik heb het zelf nog niet geprobeerd maar het resultaat ziet er fraai uit.
 > Nadeel, de invoer niet. Je zou een preprocessor moeten bouwen.
 >
 > Theo van den Heuvel
 > taal & spraak, Letteren
 > KUN

Zo te zien is musictex een uitbreiding van de originele mtex, o.a. met de
mogelijkheid om meerstemmige muziek te zetten. Overigens is MuTeX hetzelfde
als mtex, maar viets anders verpakt en met een engelstalige handleiding.
Het mtex pakket op de Utrechtse server heeft de engelstalige handleiding al
in zich en is dus equivalent aan MuTeX. Ik zal de musictex versie ook
t.z.t. ophalen. Deze versie heeft overigens als nadeel dat het een grote
TeX nodig heeft.

Piet
Date:Fri, 31 Aug 90 12:14:06 met
From:    "A. Al Dhahir" <aldhahir AT MATH.UTWENTE.NL>
Subject:   Nummeren vergelijkingen met LaTeX
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

Beste collegaas,
Hoe kan ik de nummering van vergelijkingen zoals LaTeX dat doet
aanpassen aan mijn wensen, welke zijn:
1) het nummer van de vergelijking bestaat uit het nummer van de
`section', een punt en het nummer van de vergelijking in de
desbetreffende sectie. (bv 3.5)
2) de nummering van een `eqnarray' moet ook met een vast nummer van de
vergelijking en daaraan toegevoegd een letter kunnen (bv 3.5b). Ik wil
dus zelf beslissen of ik een `eqnarray' met 3.5a, 3.5b, etc. nummer
danwel met 3.5, 3.6, etc. nummer.
3) het nummer van een vergelijking mag ik zelf meegeven.

Mocht U weten hoe een van deze drie wensen voor elkaar te krijgen, dan
kunt U dit aan Dhr. Al-Dhahir mailen, alvast bedankt,

                              Groetjes, Theo van Bemmelen.Date:Thu, 9 Aug 90 23:45:00 MET
From:    David van Leeuwen <DAVID AT HLERUL59.BITNET>
Subject:   voor wie van metafont houdt...
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

% Hier is een prototype van Nederlandse ligatuur `ij'. Speel er maar eens mee.
% vereist: cmbase, cm parameters en een waarde voor ij_lig, de plaats van
% dit ligatuur in het font. Succes ermee, David.

cmchar "De ligatuur ij";
numeric dot_diam#,wi#, wj#, overlap#; dot_diam#=max(dot_size#,cap_curve#);
wi#=5u#; wj#=5.5u#; overlap#=1u#;
beginchar(ij_lig,wi#+wj#-overlap#,min(asc_height#,10/7x_height#+.5dot_diam#),
 desc_depth#);
define_whole_blacker_pixels(dot_diam); define_pixels(wi,wj,overlap);
italcorr h#*slant-serif_fit#+.5stem#-2u#;
adjust_fit(serif_fit#+stem_shift# if monospace:+.25u#fi,
 serif_fit#-2stem_shift# if monospace:-.5u# fi);
pickup tiny.nib; pos1(stem',0); pos2(stem',0);
if odd(wi-stem'): change_width; fi
lft x1l=hround(.5wi-.5stem'); x1=x2;
top y1=x_height if serifs: +min(oo,serif_drop) fi; bot y2=0;
filldraw stroke z1e--z2e;  % stem
pos3(dot_diam,0); pos4(dot_diam,90);
if serifs: x3r=max(x1r,x1+.5(dot_diam-tiny)-.2jut) else: x3=x1-.5 fi;
top y4r=h+1;
if bot y4l-top y1<slab: y4l:=min(y4r-eps,y1+tiny+slab); fi
x3=x4; y3=.5[y4l,y4r]; dot(3,4);  % dot
if serifs: sloped_serif.l(1,2,a,1/3,.95jut,serif_drop);  % upper serif
 dish_serif(2,1,b,1/3,jut,c,1/3,.9jut); fi  % lower serif
% hier begint de letter j
numeric xj; xj = wi-overlap;
pickup tiny.nib; pos11(stem',0); pos12(stem',0);
rt x11r=hround(xj+.5wj+.25u+.5stem'); x11=x12;
top y11=x_height if serifs: +min(oo,serif_drop) fi; bot y12=-1/3d;
filldraw stroke z11e--z12e;  % stem
pos13(dot_diam,0); pos14(dot_diam,90);
x13r=x11r; top y14r=h+1;
if bot y14l-top y11<slab: y14l:=min(y14r-eps,y11+tiny1+slab); fi
x13=x14; y13=.5[y14l,y14r]; dot(13,14);  % dot
if serifs: sloped_serif.l(11,12,d,1/3,1.1jut,serif_drop);  % upper serif
 pickup tiny.nib; pos15(vair,-90); pos16(hair,-180); pos17(flare,-180);
 x15=.5[x12,x17]; bot y15r=-d-oo; y16-.5flare=-.88d;
 z16r=z17r; x17=round(x1);
 (x,y15r)=whatever[z15l,z12l]; x15r:=max(x,.5[x16r,x15]);
 filldraw stroke z12e{down}...z15e{left};  bulb(15,16,17); % arc and bulb
else: pickup fine.nib; pos2'(stem',0); z12'=z12;
 pos16(.2[vair,stem'],-90); pos17(vair,-90);
 lft x17r=x1; bot y17r=vround 5/6(-d-oo);
 (x,y17l)=whatever[z17r,z13]; x17l:=x;
 z15r=z12'r; (x12'l,y15l)=whatever[z17l,z15r]; x15l=x12'l; y15=y15r;
 x16r=.5[x17r,x15r]; x16l:=.5[x17l,x15l]; bot y16r=-d-oo;
 filldraw stroke z12'e..{down}z15e & super_arc.e(15,16)
  & z16e{left}..z17e; fi  % arc and terminal
penlabels(1,2,3,4,11,12,13,14,15,16,17); endchar;

% vergeet niet ligtable "i": "j" =: ij_lig; % of iets dergelijks!

endinput
Date:Mon, 27 Aug 90 09:34:00 CET
From:    LETTVA AT HLERUL2.BITNET
Subject:   MacMF
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

Heeft iemand Victor Ostromoukhov's MacMF al hierheen gehaald?
Is bekend wat MacMF aan hardware vereist?

Andrea de Leeuw van Weenen
Dept of Comparative Linguistics
Universiteit Leiden PO Box 9515, 2300 RA Leiden
The Netherlands, LETTVA AT HLERUL2.BITNET
Date:Tue, 28 Aug 90 11:24:25 +0200
From:    Erik Van Eynde <LAAAA18 AT BLEKUL11.BITNET>
Subject:   RE: Engelse dokumentatie emTeX
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>


Hello,

Ik ben sterk geinteresseerd in de deze dokumentatie files. Je kan je me
ze doorsturen, ofwel kunnen we dat vrijdag in Groningen regelen.

Waar kan ik eventueel EmTex applikatie bekomen.

Dank voor de hulp |||
 /bye
 Erik Van Eynde
 EARN: LAAAA18 AT BLEKUL11.BITNET
 DOMAIN-STYLE:LAAAA18 AT cc1.kuleuven.ac.be
 Tel:(+32) (16) 286-611 local(6) 2213
 Fax:(+32) (16) 207-168
 Universitair Rekencentrum
 Decroylaan 52a
 3030 Heverlee
 Belgie
Date:Tue, 28 Aug 90 18:54:00 MET
From:    "Johannes L. Braams" <JL_Braams AT PTTRNL.NL>
Subject:   TUGboat.com and .sty
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>


    Hallo,

        Ik heb zojuist nieuwe versies van TUGboat.com en TUGboat.sty
        op de server gezet. De files worden geidentificeerd met:

TUGBOAT.COM:

% version 1.06
%  3 Aug 90

TUGBOAT.STY:

% TUGBOAT.STY
% Version 1.07
% 7 Jun 1990

        Johannes
Date:Wed, 29 Aug 90 12:35:00 GMT
From:    winnink AT ECN.NL
Subject:   RE: Engelse dokumentatie emTeX
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

Erik,

        De engelstalige dokumentatie van emTeX in onderweg via EARN.

        Beschikbaarheid van emTeX. Op dit moment is beschikbaar versie 2.99[2g]
        van emTeX. Volgens Eberhard Mattes zou TeX 3.0 en MF 2.0 ook al klaar zi
jn
        moeten edoch nog vanaf de server worden opgehaald.

        emTeX is te verkrijgen door het benodigde aantal diskettes + een
        gefrankeerde retourenveloppe te sturen aan:

               Pieter Bison,                 (alleen 1.2 MB disks)
                   C. Springerstraat 11-2,
                   1073 LD Amsterdam.
                                         BISON AT KUNPV1.PSYCH.KUN.NL
   of:
                   Jos Winnink,
           p/a Centraal Planbureau,
               van Stolkweg 14,
   2585 JR Den Haag.

               Ik kan behalve 1.2 MB disks ook 1.44 MB disks aan en eventueel
720 KB. Bij de fontlibraries zij er enkele zo groot dat ze niet op een
720 KB diskette passen. Vermoedelijk zal ik voor de distributie van de TeX 3.0
versie van de NTG een wat andere konstruktie gaan gebruiken door de
libraries te splitsen of zo iets.
           Voor de liefhebber is het eventueel ook mogelijk om het systeem te
plaatsen op een 5 inch 10 MB floppy van het type BORSU TAKE TEN. Ik weet niet
of de hiermee op het oog compatibele disks van een ander fabrikaat door mij
betrouwbaar zijn aan te maken.
           Ook kan ik de boel zetten op een verwisselbare harde schijf van het
type SyQuest SQ400 (44 MB).
           Over beschikbaarheid via de server moet nog worden gesproken.


        Benodigde disks:
           emTex = TeX, MetaFont, TeXCAD ...    6 * 1.2 of 1.44
           fontlibraries:
                HP-laserjet:                    5 * 1.2 of 1.44
                Epson-FX80:                     4 * 1.2 of 1.44

          -- Op dit moment alleen via Pieter Bison: --
            NEC P6       (180 DPI)          3 * 1.2
            NEC P6       (360x180 DPI)      4 * 1.2
            NEC P6       (360x360 DPI)      6 * 1.2
            C.ITOH 8510 en
            Apple Imagewriter (160x144 DPI) 3 * 1.2


                                        Jos Winnink

internet: winnink AT ecn.nl
earn:     esu0507@hpeenr51
Date:Wed, 29 Aug 90 18:18:00 MET
From:    "Johannes L. Braams" <JL_Braams AT PTTRNL.NL>
Subject:   new version of ltugboat.sty
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>


    Hallo,

        Na gisteren tugboat.com en .sty vervangen te hebben, heb ik nu
        ook de meest recente versie van ltugboat.sty op de server geplaatst.
        De file wordt gekenmerkt door:

\def\thistubstyle{latex}
\def\fileversion{v1.04}
\def\filedate{2 Mar 90}

        Johannes Braams
Date:Wed, 29 Aug 90 19:18:10 MET
From:    Eelco Vriezekolk <wsineel AT INFO.WIN.TUE.NL>
Subject:   Ont-abonnematie
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

Hallo,

Ik probeer al een tijdje mijn abonnement op de lijst op te
zeggen, maar alle pogingen tot nu toe zijn mislukt,
waarschijnlijk omdat iemand hier de mail-adressen heeft
veranderd, waardoor ik niet

wsineel AT lso.win.tue.nl

ben, maar alleen nog maar

wsineel AT win.tue.nl


Ik zou graag van de lijst verwijderd worden.
--
--------===========---------
Eelco Vriezekolk, wsineel AT win.tue.nl
   Computer scientist looking for nice job in any civilized country.
   Low payment not necessarily a problem. Contact at above address.
Date:Thu, 30 Aug 90 11:58:28 +0200
From:    abi AT DUTIAB.TUDELFT.NL
Subject:   Previewer voor een 3B1
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>


Hallo,

Zoals het `subject' van deze mail al duidelijk maakt, ben ik op zoek naar
een TeX previewer voor een Olivetti/ATT 3B1.
Als iemand iets weet dan graag bericht.
Ton Biegstraaten  abi AT dutiaa.tudelft.nl
TU Delft, Julianalaan 132, 2628 BL Delft Tel: 015-785269
Date:Thu, 30 Aug 90 13:20:10 met
From:    Piet van Oostrum <piet AT CS.RUU.NL>
Subject:   RE: Muziekschrift
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

 > Daniel Taupin heeft een muziek-macro-pakket ontwikkeld.
 > Het materiaal bevindt zich op het onderstaande FTP-adres
 >   username: musictex
 >             rsovax.circe.fr
 >
 > Taupin is evt. te bereiken via TAUPIN AT FRUPSS1.
 > Het materiaal is alleen voor niet-commerci\"ele toepassingen vrij beschikbaar
   .
 > Ik heb het zelf nog niet geprobeerd maar het resultaat ziet er fraai uit.
 > Nadeel, de invoer niet. Je zou een preprocessor moeten bouwen.
 >
 > Theo van den Heuvel
 > taal & spraak, Letteren
 > KUN

Zo te zien is musictex een uitbreiding van de originele mtex, o.a. met de
mogelijkheid om meerstemmige muziek te zetten. Overigens is MuTeX hetzelfde
als mtex, maar viets anders verpakt en met een engelstalige handleiding.
Het mtex pakket op de Utrechtse server heeft de engelstalige handleiding al
in zich en is dus equivalent aan MuTeX. Ik zal de musictex versie ook
t.z.t. ophalen. Deze versie heeft overigens als nadeel dat het een grote
TeX nodig heeft.

Piet
Date:Fri, 31 Aug 90 12:14:06 met
From:    "A. Al Dhahir" <aldhahir AT MATH.UTWENTE.NL>
Subject:   Nummeren vergelijkingen met LaTeX
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

Beste collegaas,
Hoe kan ik de nummering van vergelijkingen zoals LaTeX dat doet
aanpassen aan mijn wensen, welke zijn:
1) het nummer van de vergelijking bestaat uit het nummer van de
`section', een punt en het nummer van de vergelijking in de
desbetreffende sectie. (bv 3.5)
2) de nummering van een `eqnarray' moet ook met een vast nummer van de
vergelijking en daaraan toegevoegd een letter kunnen (bv 3.5b). Ik wil
dus zelf beslissen of ik een `eqnarray' met 3.5a, 3.5b, etc. nummer
danwel met 3.5, 3.6, etc. nummer.
3) het nummer van een vergelijking mag ik zelf meegeven.

Mocht U weten hoe een van deze drie wensen voor elkaar te krijgen, dan
kunt U dit aan Dhr. Al-Dhahir mailen, alvast bedankt,

                              Groetjes, Theo van Bemmelen.