TEX-NL archief september 1990

Inhoudsopgave

Sun, 2 Sep 90 13:49:00 UT+2: vergelijkingen nummeren
Mon, 3 Sep 90 09:06:00 MET: RE: nummeren van vergelijkingen
Sat, 1 Sep 90 09:43:00 MET: Ter info; nisschien iets voor de comm. werkgroep?
Mon, 3 Sep 90 12:18:00 MET: RE: vergelijkingen nummeren
Mon, 3 Sep 90 17:50:00 MET: RE: vergelijkingen nummeren
Mon, 3 Sep 90 15:09:17 +0200: RE: Ter info; nisschien iets voor de comm. werkgroep?
Mon, 3 Sep 90 10:33:59 met: RE: Bibtex with plain tex now! Kees
Tue, 4 Sep 90 00:42:00 MET: Summary: [La]TeX <==> whatever converters (Uit comp.text.TeX)
Tue, 4 Sep 90 09:23:49 met: RE: (xxencode)
Tue, 4 Sep 90 15:15:46 MET: Ongeval
Wed, 5 Sep 90 08:52:25 MET: RE: Muziekschrift
Wed, 5 Sep 90 09:27:59 +0200: looking for TEX distribution
Wed, 5 Sep 90 14:00:00 GMT: TeX op de voorpagina
Wed, 5 Sep 90 20:04:00 UT+2: RE: TeX op de voorpagina
Fri, 7 Sep 90 16:24:37 MET: dvi to postscript
Mon, 10 Sep 90 13:13:59 +0200: RE: dvi to postscript
Wed, 12 Sep 90 16:44:00 MET: Knut.
Thu, 13 Sep 90 10:13:00 MET: Ik wist niet dat je boos werd...
Thu, 13 Sep 90 10:49:11 met: Knuth
Thu, 13 Sep 90 11:06:00 MET: RE: Knuth
Thu, 13 Sep 90 11:33:00 met: RE: Knuth
Thu, 13 Sep 90 11:53:00 MET: RE: Knuth
Thu, 13 Sep 90 13:42:00 MET: Hoi,
Mon, 17 Sep 90 13:55:00 UT+2: RE: Knuth
Mon, 17 Sep 90 14:08:33 met: RE: Knuth
Mon, 17 Sep 90 14:13:00 MET: RE: Knuth
Mon, 17 Sep 90 14:24:00 MET: RE: Knuth
Mon, 17 Sep 90 14:28:00 UT+2: RE: Knuth
Mon, 17 Sep 90 14:27:00 MET: Knuth in Nijmegen.
Mon, 17 Sep 90 14:29:00 UT+2: RE: Knuth
Wed, 19 Sep 90 11:32:00 UT+2: HP Deskjet
Wed, 19 Sep 90 11:50:00 MET: RE: HP Deskjet
Wed, 19 Sep 90 16:01:00 MET: RE: HP Deskjet
Thu, 20 Sep 90 09:09:00 MET: RE: HP Deskjet
Thu, 20 Sep 90 10:53:00 GMT: Request for (working groups) contributions NTG report
Tue, 25 Sep 90 13:55:52 METDST: TeX voor Unix
Tue, 25 Sep 90 14:02:05 MET: alfabetiseren in BibTeX
Thu, 27 Sep 90 14:06:00 MET: Knuth
Thu, 27 Sep 90 14:44:00 MET: RE: Knuth
Thu, 27 Sep 90 15:53:00 UT+2: RE: Knuth
Fri, 28 Sep 90 12:13:00 MET: RE: Knuth
Fri, 28 Sep 90 12:49:00 UT+2: RE: Knuth
Fri, 28 Sep 90 13:30:00 MET: RE: Knuth
Sun, 30 Sep 90 03:36:21 MET: RE: alfabetiseren in BibTeX
Sun, 30 Sep 90 17:10:00 MET: RE: Knuth
Sun, 30 Sep 90 17:38:00 MET: RE: Knuth


Date:Sun, 2 Sep 90 13:49:00 UT+2
From:    Nico Poppelier <POPPELIER AT HUTRUU53.BITNET>
Subject:   vergelijkingen nummeren
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

1. Het aanpassen van het nummer dat de equation- en eqnarray-omgevingen
genereren gaat als volgt

  \renewcommand{\theequation}{\thesection.\alph{equation}}

Zie hiervoor ook het LaTeX-boek -- maar ja, wie leest dat tegenwoordig
nog denk ik wel eens.

2. Sub-nummering wordt verzorgd door de nieuwe amstex.sty en ook door
subeqn.sty en subeqnar.sty, de laatste twee te verkrijgen in sommmige
archieven. Johannes Braams weet hier meer van -- Johannes: vul mij eens
aan.

3. Zelf nummers opgeven kan geloof ik ook als je amstex.sty gebruikt;
voor standaard-LaTeX zou je hiervoor zelf een nieuwe omgeving moeten
maken, dan wel $$ ... \eqno $$ gebruiken.

Nico
Date:Mon, 3 Sep 90 09:06:00 MET
From:    "Johannes L. Braams" <JL_Braams AT PTTRNL.NL>
Subject:   RE: nummeren van vergelijkingen
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>


    Theo van Bemmelen vraagt:
> Hoe kan ik de nummering van vergelijkingen zoals LaTeX dat doet
> aanpassen aan mijn wensen, welke zijn:
> 1) het nummer van de vergelijking bestaat uit het nummer van de
> `section', een punt en het nummer van de vergelijking in de
> desbetreffende sectie. (bv 3.5)

        Als volgt:
\renewcommand{\theequation}{\thesection.\arabic{equation}}

> 2) de nummering van een `eqnarray' moet ook met een vast nummer van de
> vergelijking en daaraan toegevoegd een letter kunnen (bv 3.5b). Ik wil
> dus zelf beslissen of ik een `eqnarray' met 3.5a, 3.5b, etc. nummer
> danwel met 3.5, 3.6, etc. nummer.

        Er is een style-optie beschikbaar, subeqnarray.sty om dit voor
        elkaar te krijgen. Ik heb hem in 1988 nar TeXhax gestuurd en ik
        meen dat-ie in het style-archief van rochester zit. Als je hem
        niet kunt vinden wil ik hem wel opsturen.

> 3) het nummer van een vergelijking mag ik zelf meegeven.
        Dan raak je dus het automatisch nummeren dat LaTeX voor je doet
        kwijt. Als je dat wilt, moet je het volgende doen:

\setcounter{equation}{395}
        Doe je dit voor de vergelijking dan wordt de vergelijking
        genummerd 396 omdat LaTeX in het \begin{equation} commando
        de counter equation een ophoogt.

        Ik hoop dat dit helpt?

        Johannes Braams

PTT Research Neher Laboratorium,        P.O. box 421,
2260 AK Leidschendam,                   The Netherlands.
Phone    : +31 70 3325051               E-mail : JL_Braams AT pttrnl.nl
-------------------------------------------------------------------------------
E-mail was :
    EARN/BITnet : BRAAMS@HLSDNL5   UUCP        : hp4nl!dnlunx!johannes
    SURFnet     : DNLTS::BRAAMS    INTERnet    : BRAAMS%HLSDNL5 AT CUNYVM.cuny.edu
 PSS (DATAnet1) : +204 1170358::BRAAMS
-------------------------------------------------------------------------------
Date:Sat, 1 Sep 90 09:43:00 MET
From:    CGL AT RUG.NL
Subject:   Ter info; nisschien iets voor de comm. werkgroep?
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

From:      IN%"Beebe AT science.utah.edu"  "Nelson H. F. Beebe"  1-SEP-1990
9
To:     tex-archive AT science.utah.edu
CC:
Subj:   TUGlib

Return-path: BEEBE AT science.utah.edu
Received: from science.utah.edu by RUG.NL; Sat, 1 Sep 90 03:59 MET
Date: Fri 31 Aug 90 19:49:06-MDT
From: "Nelson H. F. Beebe" <Beebe AT science.utah.edu>
Subject: TUGlib
To: tex-archive AT science.utah.edu
Cc: Beebe AT science.utah.edu
X-US-Mail:
 "Center for Scientific Computing, South Physics, University of Utah, Salt Lake
   City, UT 84112"
X-Telephone: (801) 581-5254
Message-ID: <12618321302.19.BEEBE AT SCIENCE.utah.edu>


Date:Mon, 3 Sep 90 12:18:00 MET
From:    Moar t kin mie niks verschelen want schelen binnen de mooisten n
From:    Moar t kin mie niks verschelen want schelen binnen de mooisten n
Subject:   RE: vergelijkingen nummeren
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

Het is ook erg gevaarlijk om tijdens het rijden in
een family sedan een boek te gaan lezen.

Echt waar,
Erik-Jan. Vens AT Rug.Nl
Date:Mon, 3 Sep 90 17:50:00 MET
From:    David van Leeuwen <DAVID AT HLERUL59.BITNET>
Subject:   RE: vergelijkingen nummeren
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

Wat heerlijk dat ik al die latex problemen altijd direct weg kan gooien...

Maar wanneer komt er eens een latex-nl, waarop ik mij niet behoef te abonneren?

David
Date:Mon, 3 Sep 90 15:09:17 +0200
From:    vansoest AT CS.UTWENTE.NL
Subject:   RE: Ter info; nisschien iets voor de comm. werkgroep?
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

Aardig, dat xxencode programma.
Ik kan uit ervaring vertellen dat het werkt, want ik heb het
al maaaaanden geleden van trickle@trearn gehaald. Misschien
gaat het hier over een ander programma, maar ik wilde wel dat
alle  archive servers xxencode ondersteunden.


Date:Mon, 3 Sep 90 10:33:59 met
From:    Piet van Oostrum <piet AT CS.RUU.NL>
Subject:   RE: Bibtex with plain tex now! Kees
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

Hallo Nico,

Op 15 Aug 90 schreef je:

 > Great! Wie haalt btxmac.tex van pub/tex/bibtex op labrea.stanford.edu
 > en zet deze file op mail-server AT cs.ruu.nl of listserv@hearn?
 >
Hij staat op mail-server AT cs.ruu.nl als file TEX/bibtex/btxmac.tex dank zij
het automatische ftp-mechanisme.

Piet van Oostrum <piet AT cs.ruu.nl>
Date:Tue, 4 Sep 90 00:42:00 MET
From:    "Johannes L. Braams" <JL_Braams AT PTTRNL.NL>
Subject:   Summary: [La]TeX <==> whatever converters (Uit comp.text.TeX)
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>


Het volgende bericht verscheen in USEnet-News, het leek me wel nuttig
om even door te sturen.
JB
-------------------------------------------------------------------------------
X-News: dnlts comp.text:1754
From: mark AT nuri.inria.fr (james mark @)
Subject:Summary:  [La]TeX <==> whatever converters
Date: 28 Aug 90 20:36:10 GMT
Message-ID:<1566 AT seti.inria.fr>


A few weeks ago I posted a request for conversion programs that would
translate TeX or LaTeX documents to and/or from any other text or
desktop publishing format.  Here is a summary of the responses I got.
All of the following programs are available by anonymous ftp.  All of
them convert something else to TeX or LaTeX; apart from BibTeX (see
below), I received no information at all on conversions going the
other way (although prep.ai.mit.edu (128.52.14.14) is rumored to have
something called texinfo2troff, for those who are into texinfo).


troff
-----

TROFF-TO-LATEX.TAR-Z is available on wsmr-simtel20.army.mil
(26.2.0.74) in directory pd2:<unix-c.textproc>.

This program, written by Kamal Al-Yahya at Stanford, assists in the
translation of a troff document into LaTeX format.  It recognizes most
-ms and -man macros, plus most eqn and some tbl preprocessor commands.
Anything fancier than that needs to be done by hand.  Two style files
are provided.  There is also a man page (which converts very well to
LaTeX :-).  The program is copyrighted but free.


scribe
------

wsmr-simtel20.army.mil (26.2.0.74), in directory
pd2:<unix-c.textproc>, was reported to have a program called
scribe2latex, but I couldn't find it there.  I have an old copy (which
I have been unable to test) if anyone is interested.  It was written
by Van Jacobson of Lawrence Berkeley Laboratory.


WordPerfect
-----------

wp2latex.zip is available on wuarchive.wustl.edu (128.252.135.4) in
directory mirrors/msdos/tex and on wsmr-simtel20.army.mil (26.2.0.74)
in directory pd1:<msdos.tex>.

This is a PC program written in Turbo Pascal by R. C. Houtepen at the
Eindhoven University in the Netherlands.  It converts WordPerfect 5.0
documents to LaTeX.  Pascal source is included.  Users find it
"helpful" and "decent" in spite of some limitations.  It gets high
marks for handling font changes.  Limitations include no indices,
table of contents, margins or graphics.  It also won't handle the new
features of WordPerfect 5.1, in particular the equation formatter.
The program is copyrighted but free.

Glenn Geers of the University of Sydney (glenn AT extro.ucc.su.oz.au) is
translating wp2latex into C and adding some WordPerfect 5.1 features,
in particular its equation handling.  This is an ongoing project; the
current C code is available by anonymous ftp from ymir.claremont.edu
(134.173.4.23) in directory [anonymous.tex.ibm_pc.front_ends.wp2latex].
It was also posted to alt.sources on 8 August 1990.


PC-Write
--------

pcwritex.arc is available on wuarchive.wustl.edu (128.252.135.4) in
directory mirrors/msdos/tex and on wsmr-simtel20.army.mil (26.2.0.74)
in directory pd1:<msdos.tex>.

This is a print driver for PC-Write that "prints" a PC-Write V2.71
document to a TeX-compatible disk file.  It was written by Peter Flynn
at University College, Cork, Ireland.  It is public domain.  I've had
no comment from users.


RUNOFF
------

Peter Vanroose, of the University of Leuven, Belgium, has written a
RUNOFF-to-TeX conversion program in VMS Pascal.  It is available from
comp.text archives (they do exist, don't they?  The program was
submitted in December 1987) or from the author (peter AT dit.lth.se); or,
for that matter, from me, since he sent me a copy.


REFER/Tib
---------

There are a few programs for converting bibliographic data between
BibTeX and REFER/Tib formats.  They are available for anonymous ftp
from wheaties.ai.mit.edu (128.52.32.13) in directory
pub/refer-to-bibtex.  In spite of the directory name, it also contains
a program (or rather a shell script) to convert BibTeX to REFER as
well.  I have not tested any of these.


****************


In addition, a group at Ohio State University is working on a common
document format based on SGML.  In theory any format could be
translated to or from this one.  Also, Framemaker supposedly has
"import filters" to aid in the translation from alien formats
(presumably including TeX) to Framemaker; perhaps other desktop
publishing programs have similar things.

For those who are considering writing a conversion program, may I
suggest Microsoft Word to LaTeX, since this seems to be the most
frequently-asked unanswered question on this topic.

If anyone has further information, I'm always ready to update the
above list.


****************


Thanks to the following people who contributed information to this
posting:

Bill von Hagen (wvh AT transarc.com)
Darren New <new AT ee.udel.edu>
Paul Amer (amer AT cis.udel.edu)
James Darrell McCauley (jdm5548 AT diamond.tamu.edu)
Declan (declan AT portia.stanford.edu)
Peter Vanroose <peter AT dit.lth.se>
Greg Roelofs <roelofs AT amelia.nas.nasa.gov>
Glenn Geers (glenn AT extro.ucc.su.oz.au)


Disclaimer:  All errors and opinions are mine.

Mark James  <mark AT nuri.inria.fr>  or  <mark AT bdblues.altair.fr>
--
Forwarded-By:

        Johannes Braams

PTT Research Neher Laboratorium,        P.O. box 421,
2260 AK Leidschendam,                   The Netherlands.
Phone    : +31 70 3325051               E-mail : JL_Braams AT pttrnl.nl
-------------------------------------------------------------------------------
E-mail was :
    EARN/BITnet : BRAAMS@HLSDNL5   UUCP        : hp4nl!dnlunx!johannes
    SURFnet     : DNLTS::BRAAMS    INTERnet    : BRAAMS%HLSDNL5 AT CUNYVM.cuny.edu
 PSS (DATAnet1) : +204 1170358::BRAAMS
-------------------------------------------------------------------------------
Date:Tue, 4 Sep 90 09:23:49 met
From:    Piet van Oostrum <piet AT CS.RUU.NL>
Subject:   RE: (xxencode)
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

 > Aardig, dat xxencode programma.
 > Ik kan uit ervaring vertellen dat het werkt, want ik heb het
 > al maaaaanden geleden van trickle@trearn gehaald. Misschien
 > gaat het hier over een ander programma, maar ik wilde wel dat
 > alle  archive servers xxencode ondersteunden.
 >
Probleem: Nelson heeft later nog een boodschap gestuurd dat de naam
xx{en|de}code ongelukkig gekozen was omdat hij later ontdekte dat er al een
ander programma was met die naam. Hij zal na zijn vakantie(?) een nieuwe
naam bedenken, zoiets als {yy|zz|uu}{en|de}code.

Piet van Oostrum <piet AT cs.ruu.nl>
Date:Tue, 4 Sep 90 15:15:46 MET
From:    useridentity projectLierop/Klieb <uims AT INFO.WIN.TUE.NL>
Subject:   Ongeval
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

Gegroet TeX-lijst abonnees,

Helaas moet ik u mededelen dat de heer Vriezekolk eergisteren
bij een verkeersongeluk om het leven is gekomen. Het is zeer
pijnlijk om nog steeds TeX-berichten te ontvangen, en wij
verzoeken U de toezending hiervan onmiddellijk te staken.

Met vriendelijke groeten,
A. de Jong.
Date:Wed, 5 Sep 90 08:52:25 MET
From:    Victor Eijkhout <U641001 AT HNYKUN11.BITNET>
Subject:   RE: Muziekschrift
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

On Thu, 30 Aug 90 13:20:10 met Piet van Oostrum said:
> > Daniel Taupin heeft een muziek-macro-pakket ontwikkeld.
>
>Zo te zien is musictex een uitbreiding van de originele mtex, o.a. met de

Ik betwijfel het. Het originele MTeX van die twee duitse dames
werkt op het principe dat elke notenbalk een tabel (halign) is.
Dat werkt, maar voor communicatie/synchronisatie tussen notenbalken
is dat onvoldoende. Theo heeft me wat uitvoer van het franse pakket
laten zien, en dat ziet er echt prima uit. Ik kan me alleen niet
voorstellen hoe het zonder preprocessor gegenereerd is.
(De uitvoer is te bewonderen in het nummer van Cahier Gutenberg
dat de proceedings van hun conferentie van begin dit jaar is.)


Victor Eijkhout                 Department of Mathematics
                                University of Nijmegen
                                Toernooiveld 5
  "Far out in the uncharted     6525 ED Nijmegen, the Netherlands
   backwaters of the unfash-
   ionable end of the           +31 80  65 2486 (office)
   western spiral arm              id   65 2986 (secretary)
   of the galaxy"                  id   44 8664 (home)
                                fax: +31 80 55 3450

                                u641001 AT HNYKUN11.BITNET
Date:Wed, 5 Sep 90 09:27:59 +0200
From:    "B. DEBANDE/CALC 5090/52.68" <debande AT SMD.UCL.AC.BE>
Subject:   looking for TEX distribution
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>


Hello,

I'm looking for Tex distribution for UNIX machines (SUN4 under SUNOS 4.0.3).

Someone gave me an address (peter AT sci.kun.nl) but it seems that it's a wrong
one.

Can someone help me ?

Please answer to my address, I'm not (yet) on TEX-NL.

Thank in advance ...
Thank in advance

================================================================================
       Dr. Benoit DEBANDE                      E-MAIL : debande AT smd.ucl.ac.be
       Faculte de Medecine                     FAX    : 32-2-7645322
       Universite Catholique de Louvain        PHONE  : 32-2-7645268
       Av. Hippocrate 50 (50.90)
       1200 BRUXELLES (BELGIUM)
================================================================================

Date:Wed, 5 Sep 90 14:00:00 GMT
From:    winnink AT ECN.NL
Subject:   TeX op de voorpagina
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

Hallo,
      Op de voorpagina van de Automatiserings Gids van vandaag (5/9/90) een
klein en enigszins gekleurd verhaaltje over de TeX/SGML conferentie van vorige
week. De teneur  van het verhaal is positief.

               Jos Winnink
Date:Wed, 5 Sep 90 20:04:00 UT+2
From:    Nico Poppelier <POPPELIER AT HUTRUU53.BITNET>
Subject:   RE: TeX op de voorpagina
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

Als onze secretaris een kopie van het stukje in de Automatiseringsgids
kon toevoegen aan de notulen die hij binnenkort gaat versturen, maakt
hij daarmee mij blij en msschien ook andere NTG-leden. Goed idee, Gerard?

Nico
Date:Fri, 7 Sep 90 16:24:37 MET
From:    nspit AT RUUNSA.FYS.RUU.NL
Subject:   dvi to postscript
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

Weet iemand waar ik een minofmeer werkend
programma kan bekomen dat .dvi files omzet
in postscript. Bij voorkeur voor UNIX.

Werenfried Spit
Date:Mon, 10 Sep 90 13:13:59 +0200
From:    abi AT DUTIAB.TUDELFT.NL
Subject:   RE: dvi to postscript
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

        Weet iemand waar ik een minofmeer werkend
        programma kan bekomen dat .dvi files omzet
        in postscript. Bij voorkeur voor UNIX.

        Werenfried Spit

Er is een tamelijk uitgebreide verzameling dvidrivers door Nelson Beebe
gemaakt. Ze blinken niet uit door toeters en bellen.
Ze draaien echter onder UNIX MSDOS en vele andere ossen en zijn dus vrij
algemeen te gebruiken.
Deze drivers zijn in ieder geval te vinden op de server in Heidelberg,
vanuit UNIX te bereiken onder listserv AT dhdurz1.bitnet.
Stuur een mail met help in de body of gebruik ftp.

Op de voor UNIX geschikte tape van TeX, welke door Peter van Campen wordt
gedistribueerd (petervc AT sci.kun.nl) staan ook een aantal drivers voor
postscriptprinters.
Er is dus keus genoeg.

Ton Biegstraaten  abi AT dutiaa.tudelft.nl
TU Delft, Julianalaan 132, 2628 BL Delft Tel: 015-785269
Date:Wed, 12 Sep 90 16:44:00 MET
From:    Moar t kin mie niks verschelen want schelen binnen de mooisten n
From:    Moar t kin mie niks verschelen want schelen binnen de mooisten n
Subject:   Knut.
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

Enige tijd geleden meldde iemand dat Knuth naar Nijmegen zou
komen. ALs ik me goed herinner de 21e september. Wie hierheen
wilde moest een boodschap sturen. Dat heb ik gedaan.
  Het is nu de 12e. Dus volgende week vrijdag zou Knuth er al
moeten zijn. Hoe zit dat nou?

Erik-Jan. Vens AT Rug.Nl
Date:Thu, 13 Sep 90 10:13:00 MET
From:    Moar t kin mie niks verschelen want schelen binnen de mooisten n
From:    Moar t kin mie niks verschelen want schelen binnen de mooisten n
Subject:   Ik wist niet dat je boos werd...
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

Sorry, iets te vroeg gereageerd.
  Ik keek net in mijn postvakje, en daar lag de
uitnodiging voor het bezoek van Knuth.
  Hoera, hoera. Hij gaat het hebben over stabiele
koppelingen in een set in-elkaar-geinteresseerde
jongens en meisjes. Maar ook over de bijbel. ???.
Volgens de toelichting: K. heeft van elk bijbelboek
dezelfde verzen (hoofdstuk 3, vers 16) genomen en
die bestudeerd. Deze hebben (nog steeds de
toelichting) -over het algemeen- geen bijzondere
kenmerken, maar blijken zowel historisch als
geestelijk buitengewoon te zijn.
  Hm, tsja... ik zou bijna zeggen: dat wil ik wel
eens horen. Maar dat ga ik dus al doen. Maar
vooralsnog kan ik mij niet echt goed voorstellen
dat dit interessanter of oninteressanter kan worden
wanneer iemand als K. hierover vertelt.
  Ik bedoel, als het K. niet was ging ik er niet
heen.

In elk geval, ik heb mijn uitnodiging,

Erik-Jan (erikjan AT guicce.uucp)
    Vens (Vens AT Rug.Nl)
Date:Thu, 13 Sep 90 10:49:11 met
From:    Piet van Oostrum <piet AT CS.RUU.NL>
Subject:   Knuth
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

Op 13 Sep 90 schreef Erik-Jan Vens:

 >   Ik keek net in mijn postvakje, en daar lag de
 > uitnodiging voor het bezoek van Knuth.
 >   Hoera, hoera. Hij gaat het hebben over stabiele
 > koppelingen in een set in-elkaar-geinteresseerde
 > jongens en meisjes. Maar ook over de bijbel. ???.
 > Volgens de toelichting: K. heeft van elk bijbelboek
 > dezelfde verzen (hoofdstuk 3, vers 16) genomen en
 > die bestudeerd. Deze hebben (nog steeds de
 > toelichting) -over het algemeen- geen bijzondere
 > kenmerken, maar blijken zowel historisch als
 > geestelijk buitengewoon te zijn.

Als je de uitnodiging goed leest, dan zie je dat hij vooral bestudeerd
heeft wat vooraanstaande geleerden er in de loop der eeuwen over geschreven
hebben.

 >   Hm, tsja... ik zou bijna zeggen: dat wil ik wel
 > eens horen. Maar dat ga ik dus al doen. Maar
 > vooralsnog kan ik mij niet echt goed voorstellen
 > dat dit interessanter of oninteressanter kan worden
 > wanneer iemand als K. hierover vertelt.

Een paar jaar geleden werd gezegd dat Knuth na het voltooien van TeX een
sabbatsjaar had en dat ging gebruiken om een theologisch boek te schrijven.
Dat is kennelijk over bovenstaand onderwerp.

De verzen 3:16 zijn overigens best populair als parallel-teksten, meestal
in een preek, maar ik heb nog nooit een vergelijking van ALLE meegemaakt.
 >
 > In elk geval, ik heb mijn uitnodiging,

Tot ziens in Nijmegen dan.

Piet
Date:Thu, 13 Sep 90 11:06:00 MET
From:    Moar t kin mie niks verschelen want schelen binnen de mooisten n
From:    Moar t kin mie niks verschelen want schelen binnen de mooisten n
Subject:   RE: Knuth
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

(Dat was 2 keer.)

Ik word er steeds van 'beschuldigd' niet goed te lezen.
Toch staat in de uitnodiging "Een hoeveelheid informatie kan
vaak goed worden begrepen door een aantal willekeurig
gekozen fragmenten diepgaand te bestuderen. Knuth paste dit
principe toe op de bijbel en concentreerde zich op
hoofdstuk 3 vers 16 van elk bijbelboek."
Daarna staat er "De verzen 3:16 hebben over het algemeen geen
bijzondere kenmerken, maar de studie van wat vooraanstaande
geleerden er in de loop van de eeuwen over hebben geschreven
verschafte in ieder afzonderljk geval nieuwe en boeiende
                             ^ ja, dat staat er echt!
inzichten, zowel op het historische als op het geestelijke
vlak..."
Staat daar nou dat Knuth de verzen bestudeerde, of staat
daar dat Knuth bestudeerde wat de geleerden er over geschreven
hebben?

Erik-Jan.
Date:Thu, 13 Sep 90 11:33:00 met
From:    Piet van Oostrum <piet AT CS.RUU.NL>
Subject:   RE: Knuth
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

EJ> Ik word er steeds van 'beschuldigd' niet goed te lezen.

'Je' was niet bedoeld als 'jij' maar als 'men'. Dus geen beshuldiging.

EJ> Toch staat in de uitnodiging "Een hoeveelheid informatie kan
EJ> vaak goed worden begrepen door een aantal willekeurig
EJ> gekozen fragmenten diepgaand te bestuderen. Knuth paste dit
EJ> principe toe op de bijbel en concentreerde zich op
EJ> hoofdstuk 3 vers 16 van elk bijbelboek."
EJ> Daarna staat er "De verzen 3:16 hebben over het algemeen geen
EJ> bijzondere kenmerken, maar de studie van wat vooraanstaande
EJ> geleerden er in de loop van de eeuwen over hebben geschreven
EJ> verschafte in ieder afzonderljk geval nieuwe en boeiende
EJ>                              ^ ja, dat staat er echt!
EJ> inzichten, zowel op het historische als op het geestelijke
EJ> vlak..."
EJ> Staat daar nou dat Knuth de verzen bestudeerde, of staat
EJ> daar dat Knuth bestudeerde wat de geleerden er over geschreven
EJ> hebben?

Zoals ik het lees, bestudeerde K. wat de geleerden erover gezegd hebben, om
vandaaruit de teksten te bekijken.

Deze diskussie geeft al aan wat voor nieuwe inzichten verkregen kunnen
worden als een stel "geleerden" een tekst bestuderen, al is het maar een
aankondiging van een lezing.

Overigens, wat heeft dit met TeX te maken, anders dan dat Knuth de schepper
ervan is?

Piet
Date:Thu, 13 Sep 90 11:53:00 MET
From:    Moar t kin mie niks verschelen want schelen binnen de mooisten n
From:    Moar t kin mie niks verschelen want schelen binnen de mooisten n
Subject:   RE: Knuth
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

Niets toch? Dat was toch de bedoeling? Tenminste, zoals die
twee weken geleden in Groningen bekend was. Knuth zou over
andere dingen dan TeX praten. Waarbij meteen gemeld werd, dat
hij zeer benaderbaar zou zijn, en dan best bereid was iets
over TeX te zeggen.

Knuth heeft zijn handen van TeX afgetrokken. TeX is volwassen.

Erik-Jan.
Date:Thu, 13 Sep 90 13:42:00 MET
From:    Rob Hooft <HOOFT AT HUTRUU54.BITNET>
Subject:   Hoi,
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

Is er iemand die mij (even) kan vertellen waar ik een TeX previewer voor
VaxStation UIS kan vinden? We draaien VMS 4.7 hier.

Rob Hooft.
Date:Mon, 17 Sep 90 13:55:00 UT+2
From:    Nico Poppelier <POPPELIER AT HUTRUU53.BITNET>
Subject:   RE: Knuth
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

> Knuth heeft zijn handen van TeX afgetrokken.
Begrijpelijk, maar helas.
> TeX is volwassen.
Niet dus! Wie het geluk had, zoals ik, op de TeX'90 conferentie te zijn,
heeft gemerkt dat het gonst in de TeX-gemeenschap over de noodzaak tot
voortdurend evolueren van TeX, LaTeX, BibTeX, MakeIndex, AMSTeX, hoewel
in alle gevallen de makers zeggen dat het produkt AF is. Er is geen sprake
van dat TeX af is met versie 3.0!!!

Nico
Date:Mon, 17 Sep 90 14:08:33 met
From:    Piet van Oostrum <piet AT CS.RUU.NL>
Subject:   RE: Knuth
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

Nico Poppelier:
 > > TeX is volwassen.
 > Niet dus! Wie het geluk had, zoals ik, op de TeX'90 conferentie te zijn,

Het zou m.i. interessant kunnen zijn als iemand via TEX-NL verslag zou doen
van TeX'90.

 > heeft gemerkt dat het gonst in de TeX-gemeenschap over de noodzaak tot
 > voortdurend evolueren van TeX, LaTeX, BibTeX, MakeIndex, AMSTeX, hoewel
 > in alle gevallen de makers zeggen dat het produkt AF is. Er is geen sprake
 > van dat TeX af is met versie 3.0!!!

Ik denk dat dat waar is vanuit gebruikersoogpunt. Of Knuth het daar ook mee
ens is is iets anders. Overigens had Knuth al gezegd dat TeX af was voor
hij aan TeX3.0 begon. Dus ook hij is niet onfeilbaar.

Piet* van Oostrum, Dept of Computer Science, Utrecht University,
Padualaan 14, P.O. Box 80.089, 3508 TB Utrecht, The Netherlands.
Telephone: +31 30 531806   Uucp:   uunet!mcsun!ruuinf!piet
Telefax:   +31 30 513791   Internet:  piet AT cs.ruu.nl   (*`Pete')
Date:Mon, 17 Sep 90 14:13:00 MET
From:    Moar t kin mie niks verschelen want schelen binnen de mooisten n
From:    Moar t kin mie niks verschelen want schelen binnen de mooisten n
Subject:   RE: Knuth
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

Nou, ik blijf erbij dat TeX volwassen is geworden. *Maar* en dat
is een grote maar, TeX is niet het eindstation. Zie bijv. her artikel
van Frank Mittelbach in de laatste TUGboat (V11N3): E-TeX: Guidelines
for Future TeX Extensions.
..So TeX is finally frozen, and any further development will result in
a different system no longer maintained by Knuth....
The current TeX system is not powerful enough to meet all the challenges
of high quality (hand) typesetting. The author shares Knuth's dream of a
stable, low-level formatter which is able to produce documents of highest
quality. But, unlike Knuth, he views the current TeX only as a very good
prototype on the way to reach this goal.

Frank Mittelbach stelt daarna voor dat TUG haar bestaansrecht zal moeten
ontlenen aan 'supporting and maintaining' *het beste zetprogramma in de
wereld*, en niet alleen het programma van Knuth blijven promoten. TUG zou
verdere research projecten moeten starten en evt. ondersteunen.

Ik kan me daar iets van een team bij voorstellen dat uitgaande van TeX en
de wensen en verlangens die er nu bestaan (en die bestaan, lees er FMi
maar op na), komt tot een SOTA programma voor zetwerk. TeX is er nog
niet, inderdaad. Maar zal het vervolg ook TeX zijn? En is zodoende TeX
dus toch volwassen?

Erik-Jan. Vens AT Rug.Nl
Date:Mon, 17 Sep 90 14:24:00 MET
From:    Moar t kin mie niks verschelen want schelen binnen de mooisten n
From:    Moar t kin mie niks verschelen want schelen binnen de mooisten n
Subject:   RE: Knuth
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

IS DE TeX GEMEENSCHAP MISSCHIEN WEL TEVREDEN OVER TeX SOMS?

De belangrijkste lezing in Groningen een paar weken geleden
vond ik die van Richard Southall. Deze toonde dat het er niet
toe doet hoe de resultaten tot stand komen (compu's, waterkracht,
voodoo (dank je Victor)), maar dat het eindproduct er goed uit
moet zien.
En ik moet bekennen dat, bij de voorbeelden van lelijke layout,
ik vaak wel zag dat er iets aan de hand was, maar niet wat.
Bovendien, ik doe het zetwerk van een blaadje. Dat is vaak last-minute
werk, zodat het niet altijd wordt wat ik wil. Maar de overige
redactieleden zien het vaak niet eens dat er iets mis is.

Is men er misschien van overtuigd dat TeX het beste van het
beste is, en dat het niet beter kan/hoeft? Wie kan programmeren
in TeX, zou automatisch ook een goede layout kunnen herkennen?
En een goede layout is noodzakelijkerwijze een layout die niet
verbeterd kan worden?

Wordt het niet tijd dat professionele zetmensen eisen gaan
opstellen van wat je met TeX zou moeten kunnen? En aan de
andere kant technische mensen die weten hoe TeX dat alles zou
moeten kunnen? Tot nu toe is deze kennis afkomstig van een
persoon. Weliswaar een genie, maar toch.

Erik-Jan. Vens AT Rug.Nl
Date:Mon, 17 Sep 90 14:28:00 UT+2
From:    Nico Poppelier <POPPELIER AT HUTRUU53.BITNET>
Subject:   RE: Knuth
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

Johannes Braams, Kees van der Laan en ondergetekende zullen een verslag
schrijven vooor Malcolm Clark's TeXline. Een kopie hiervan kan natuurlijk
via de notulen van de NTG en via TeX-nl worden verspreid.

Hou het er voorlopig maar op dat het gonst in de TeX-bijenkorf!

Nico
Date:Mon, 17 Sep 90 14:27:00 MET
From:    Moar t kin mie niks verschelen want schelen binnen de mooisten n
From:    Moar t kin mie niks verschelen want schelen binnen de mooisten n
Subject:   Knuth in Nijmegen.
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

Deze vraag is waarschijnlijk alleen gericht aan de TeX-ers in
Groningen, maar wie weet.

Gaat er iemand uit het Noorden (en dat is al zo ongeveer vanaf Zwolle)
naar Nijmegen om Knuth te horen? En zou ik mee kunnen rijden?

Erik-Jan. Vens AT Rug.Nl

P.S. Inderdaad houdt deze vraag maar zijdelings verband met TeX.
Date:Mon, 17 Sep 90 14:29:00 UT+2
From:    Nico Poppelier <POPPELIER AT HUTRUU53.BITNET>
Subject:   RE: Knuth
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

Als het vervolg op TeX geen TeX meer het, is het zinloos erover te
praten in de TeX Users Group, de NTG en op TeX-nl.

Nico
Date:Wed, 19 Sep 90 11:32:00 UT+2
From:    Nico Poppelier <POPPELIER AT HUTRUU53.BITNET>
Subject:   HP Deskjet
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

Vraag:

waar vind ik een HP DEskjet printer-driver voor DOS-pc's?
In geval van commerciele versie: wat is de prijs?

Nico


P.S.: deze vraag wordt gesteld namens een ex-collega van mij; ik
      gebruik zelf bij voorkeur geen DOS! Hoewel: bij Elsevier is het
      helaas standaard ... (zucht) ...
Date:Wed, 19 Sep 90 11:50:00 MET
From:    Moar t kin mie niks verschelen want schelen binnen de mooisten n
From:    Moar t kin mie niks verschelen want schelen binnen de mooisten n
Subject:   RE: HP Deskjet
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

Als het goed is (en dat is het) kun je de LaserJet driver van
Gustaf Neumann ook voor de DeskJet gebruiken.

Deze driver is zeer goed, zeer snel, zeer correct, en zeer
gratis.

Te halen uit Aston (of te bevragen bij mij). Sources zijn in C,
dus op alle machines te creeeren. Ik gebruik executables op DOSsers
en op IBM RT 6150.

Erik-Jan.
Date:Wed, 19 Sep 90 16:01:00 MET
From:    "Pieter W. Bison" <BISON AT KUNPV1.PSYCH.KUN.NL>
Subject:   RE: HP Deskjet
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

Een driver voor de HP Deskjet maakt tegenwoordig deel uit
van de emTeX distributie voor MS-DOS.

emTeX is te verkrijgen op een aantal ftp-adressen:

rusmv1.rus.uni-stuttgart.de  [129.69.1.12]  (in: soft/tex/emtex)
terminator.cc.umich.edu      [35.1.33.8]    (in: msdos/text-mgmt/TeX/emtex)
eba.eb.ele.tue.nl            [131.155.2.25] (in: pub/tex/emtex.new)
sol.cs.ruu.nl                [131.211.80.5] (in: pub/tex/emtex)
    (grote hoeveelheden bij deze laatste alleen tussen 18.00 en 8.00)

en daarnaast ook op de Aston server. Je moet de files dvidrv1.zip
dvidrv2.zip en  dvidrv3.zip hebben. (hangen ws. onder directory
disk3; een algemene readme.eng en pkunzip.exe voor uitpakken staan
in disk1)

Binnenkort krijg ik de hele emTeX distributie op floppies en
kunnen belangstellenden die bovenstaande bronnen niet kunnen gebruiken
bij mij floppies laten kopieren. Bericht volgt op TeX-NL

Pieter Bison.


Date:Thu, 20 Sep 90 09:09:00 MET
From:    Daniel Kropveld <KROPVELD AT AMC.UVA.NL>
Subject:   RE: HP Deskjet
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

]Vraag:
]
]waar vind ik een HP DEskjet printer-driver voor DOS-pc's?
]In geval van commerciele versie: wat is de prijs?
]
]Nico
]
]
]P.S.: deze vraag wordt gesteld namens een ex-collega van mij; ik
]      gebruik zelf bij voorkeur geen DOS! Hoewel: bij Elsevier is het
]      helaas standaard ... (zucht) ...
]
Antwoord:

In de LISTSERV AT DHDURZ1.BITNET is het volgende op te halen:


RUMDJET UUE    DVI driver for HP Deskjet using MSDOS , Kaspar uit Munster
RUMHELP UUE    Help file

DVIHPDJ UUE    source code voor een HP Deskjest using OS/2, Niesel uit Bonn

Succes!
Dani\"el  Kropveld

Date:Thu, 20 Sep 90 10:53:00 GMT
From:    "Gerard van Nes, ENR-Petten" <van_nes AT ECN.NL>
Subject:   Request for (working groups) contributions NTG report
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

======================================================================
NEDERLANDSTALIGE TEX GEBRUIKERSGROUP
======================================================================

Hallo allemaal,

Het verslag van de laatste NTG vergadering is bijna gereed.
Diverse bijlagen zijn reeds ontvangen. Het Cork90 verslag zal
ook worden opgenomen.
Van een aantal werkgroepen verwachten we echter nog informatie/bijdragen.

Willen de NTG werkgroepsleden (en coordinators) de nodige acties
ondernemen en >> indien mogelijk, rond het komende weekend << mij
de nodige informatie toesturen?
Vanzelfsprekend zijn bijdragen van andere \TeX\ gebruikers ook
welkom.
Het blijkt dikwijls dat veel kennis betreffende bepaalde
TeX zaken op individuele basis aanwezig is.
Laat ook anderen hiervan gebruik maken! Hot items zijn zeker
onderwerpen op het gebied van bijvoorbeeld educatie. Bekijk ook
eens de lijst van werkgroepen (bijlage C laatste verslag),
mogelijk dat men een idee krijgt.

Suggesties voor de agenda van de november vergadering?
Laat NTG@HEARN het dan ook even weten!

Correcties t.b.v. de ledenlijst? Gaarne dan ook even een reactie.

Gerard van Nes
vannes AT ecn.nl
secretaris NTG

======================================================================
Date:Tue, 25 Sep 90 13:55:52 METDST
From:    Dick Dee
Subject:   TeX voor Unix
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

Kan iemand mij nog eens vertellen waar in Nederland (of in de buurt) ik
de TeX-voor-Unix distributietape kan verkrijgen?

Hartelijk dank,

Dick Dee
Waterloopkundig Laboratorium
seodp AT hdedh1.bitnet
Date:Tue, 25 Sep 90 14:02:05 MET
From:    "P. Wackers" <U216002 AT HNYKUN11.BITNET>
Subject:   alfabetiseren in BibTeX
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

Hallo,
Heeft iemand ooit geprobeerd om BibTeX volgens de Nederlandse
alfabetiseringsregels te laten ordenen en niet volgens de
Engels-Amerikaanse? Wij van de vakgroep Nederlands hier in Nijmegen
zouden eigenlijk wel willen kunnen kiezen of Van Daele
automatisch onder de V  komt (zoals nu gebeurt) of onder de D
(zoals volgens de Nederlandse conventies hoort).
Programmatuur, maar ook suggesties worden met graagte aanvaard.
Bedankt vast
Paul Wackers
Date:Thu, 27 Sep 90 14:06:00 MET
From:    David van Leeuwen <DAVID AT HLERUL59.BITNET>
Subject:   Knuth
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

Hallo,

Wat is het eng stil de laatste week! Of is er een link tussen mij en Nijmegen
kapot?

Wat vonden jullie van meneer Knuth? Ik vond hem wel erg indrukwekkend. Dit is
natuurlijk geen wiskunde of bijbel clubje, maar misschien zijn er toch nog
wat reacties los te peuteren. Wat vonden jullie ervan?

Groeten, David
Date:Thu, 27 Sep 90 14:44:00 MET
From:    Moar t kin mie niks verschelen want schelen binnen de mooisten n
From:    Moar t kin mie niks verschelen want schelen binnen de mooisten n
Subject:   RE: Knuth
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

David, en alle anderen natuurlijk,

eerlijk gezegd, eigenlijk, moet ik toegeven, toch wel, ...
dat ik het 's morgens toch het leukst vond. Godsdienst wekt
mij (en niet alleen Xristendom), toch een sterke mate van
afkeer op. Niet tegen de persoon in kwestie, want ik neem
aan dat de meeste gelovigen zeer integer in hun geloof zijn.
Maar tegen godsdienst in het algemeen. En dat maakte dat ik
zeer veel moeite had met mij te concentreren, hoe leuk ik 't
ook vond om een afgod in werking te zien.

Was ik tussen de middag nog vrolijk gestemd, na afloop van
de dag ging ik met gemengde gevoelens terug. Ik had het gevoel
een halve dag verspild te hebben. Vooral omdat de meeste vragen
aan Knuth over het bijbelgedeelte bleken te gaan. De theologenbende
achterin bleven maar doorzeuren in nog erbarmelijker Engels dan
dat van de inleider over wel of niet gebruikte testamenten. Terwijl
Knuth daar eigenlijk nauwelijks iets over verteld heeft.

Hij ging eerder in op de gebruikte statistiek, dan op wat-ie
daar nou mee deed. "Het was zo leerzaam geweest", zei-die. Maar
wat-ie dan geleerd had, vertelde-die niet. Hij vertelde een
bijbels grapje, dat mijn buurman al van de middelbare school
kende. Hij liet plaatjes zien, die slecht geprojecteerd werden.

Kortom, ik was een weinig bedroefd. Jammer.

Erik-Jan. Vens AT Rug.Nl
Date:Thu, 27 Sep 90 15:53:00 UT+2
From:    Nico Poppelier <POPPELIER AT HUTRUU53.BITNET>
Subject:   RE: Knuth
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

Knuth was verre van indrukwekkend, eerder een warhoofd. Misschien
dat hij teveel van zijn a propos werd gebracht door het technisch
geklungel in de ochtend.
Knuth spreekt net zo als hij schrijft: kundig, maar onduidelijk.

KNUTH == Kan Niets Uitleggen in Totale Helderheid

Nico
Date:Fri, 28 Sep 90 12:13:00 MET
From:    David van Leeuwen <DAVID AT HLERUL59.BITNET>
Subject:   RE: Knuth
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

Aha, dus daarom was het zo stil. De mensen die hem verafgodden zijn geshockeerd
een beetje van hun geloof gevallen, en de mensen die toch al niet zo'n fan van
hem zijn hebben hun mening bevestigd gezien.

Ja, ik vond hem dus wel erg indrukwekkend, met name wat-ie van het tweede
verhaal wist te maken. Ik moet het ook helemaal niet hebben van fanatieke
Xristenen, maar ik vond het juist nu zo mooi dat Knuth zich daarover helemaal
niet uitsprak. (Het moet dus juist voor de theologen een tegenvaller zijn
geweest; geen conclusies die met de inhoud van het boek te maken hebben, alleen
met steekproeven etc.  Vragen over bijbel en zo waren natuurlijk van mensen die
zo nodig moesten laten horen dat ze dat boek ook een beetje bestudeerd hadden.
(Zo van: ik hoor er ook bij, hoor!) Maar dit zou ik op het theologen netwerk
moeten polsen.)

Ja, de eerste lezing was wat klungelig, dus ik denk dat die technicus die het
allemaal moest verzorgen nu wel een hekel aan zichzelf heeft. (Regel 1 van een
presentatie: altijd eerst even rustig van te voren uitproberen of alle AV-hulp-
middelen wel werken. Het was wel weer duidelijk dat daar tegen gezondigd was.)
Ik ben zelf geen wiskundige, dus het eerste verhaal was voor mij aan het einde
niet helemaal meer interessant, en bovendien hing ik op de trap, dankzij de
NS.

Maar ik denk dat als je kijkt naar wat Knuth allemaal heeft geproduceerd, denk
ik toch wel dat je dat indrukwekkend kunt noemen. En de manier waarop: rigoreus.
En dan is-ie ook nog eens een beetje alternatief, wat ik wel geinig vind voor
iemand met zo'n status.


Tot zover dan maar, David
Date:Fri, 28 Sep 90 12:49:00 UT+2
From:    Nico Poppelier <POPPELIER AT HUTRUU53.BITNET>
Subject:   RE: Knuth
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

Zonder pissig te willen overkomen:

1. ik verafgood Knuth niet -- wie wel in Nederland?
2. Knuth heeft geen bijzondere status: hij heeft een complexe programmeer-
klus goed geklaard. Goed programma, portabel, documentatie ruim aanwezig.
Meer niet: gewoon goed werk! Indrukwekkend: o.k. Status: hoebedoelu? Uit
hoofde van zijn werk aan TeX, uit hoofde van zijn functie als prof?
Niks te status!

Nico
Date:Fri, 28 Sep 90 13:30:00 MET
From:    rataplan rataplan rataplan <VENS AT RUG.NL>
Subject:   RE: Knuth
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

Verafgoding. Het woord moet mij bij vandaan komen, ik gebruikte
het woord halfgod (als ik het wel heb). Niet helemaal god, maar
een eind in de richting. Eigenlijk een grapje in de richting van
de godsdienst.

Tevens, tegen bevriende sociologen -die altijd klagen dat er
geen helden meer zijn in de sociologie- mag ik altijd graag
zeggen dat wij -en dat is in de informatica- wel idolen
(kunnen) hebben.

Want het vak zit nog erg in de hoek van de geniale gekken. Het is
net bezig bezadigd te worden. Een vak waarin types als Knuth
zich graag ophouden.

En dan Knuth's status als schrijver van TeX en prof. In de
'Preface' van Computers & Typesetting / B, TeX: The Program,
schrijft hij zelf: "My goal in this work has been to write a
computer program of which a professor of computer science
might be proud, in spite of the fact that it meets real-world
constraints and compromises..." Daar is-ie in geslaagd.

-------                       ^^^ vak (vorige alinea) -> richting
       (dit naar aanleiding van een interview in de NRC met ...
        die beweerde dat interessante theorieen door groepjes
        gelijkgestemde gekken werden bedacht. Op een gegeven
        moment wordt zo'n theorie door saaie theoretici
        opgepikt, maar dan zijn de bedenkers allang al weer
        met iets anders bezig.)

Verder over het schrijven van TeX. Dat is inderdaad een
model voor goed programmeren. Zie bijv. Software - Practice and
Experience, Vol. 19(7), 607-685 (July 1989). Dat is de
het relaas van Knuth over de wijze waarop hij TeX van idee
tot programma gemaakt heeft. Maar niets van wat hij schrijft
is nieuw. Je ziet alleen te weinig dat een programma op die
manier gemaakt wordt. Maar Knuth kon dit doen, want hij kon
zich 10 jaar lang permitteren om TeX te maken. Er staat zelfs
een paar keer in dat hij 'classes' aan een andere docent
overdoet, omdat hij geen tijd heeft voor lesgeven.

Er staat ook in: "Of course I do not mean to imply that all
problems of typography have been solved. Far from it! There
are countless important issues to be studied, relating especially
to the many classes of documents that go far beyond what I
ever intended TeX to handle."  Nou vind ik dit een Knuthiaanse
redenering: je begint zelf te roepen dat er fouten zijn & je
roept heel hard dat *jij* de schuldige daaraan bent, en dan
zegt iedereen dat het wel mee valt, en dat het eigenlijk heel
goed is. Maar misschien is dat wel Amerikaans, want Leslie
Lamport doet het ook een beetje. Of misschien is het wel
algemeen menselijk.

Hm, ik schrijf dit voor de vuist weg. Nu mogen jullie er
soep van koken.

Erik-Jan.
Date:Sun, 30 Sep 90 03:36:21 MET
From:    nspit AT FYS.RUU.NL
Subject:   RE: alfabetiseren in BibTeX
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

>
> Hallo,
> Heeft iemand ooit geprobeerd om BibTeX volgens de Nederlandse
> alfabetiseringsregels te laten ordenen en niet volgens de
> Engels-Amerikaanse? Wij van de vakgroep Nederlands hier in Nijmegen
> zouden eigenlijk wel willen kunnen kiezen of Van Daele
> automatisch onder de V  komt (zoals nu gebeurt) of onder de D
> (zoals volgens de Nederlandse conventies hoort).
> Programmatuur, maar ook suggesties worden met graagte aanvaard.
> Bedankt vast
> Paul Wackers
>

Jawel, wij hebben zo'n bibstyle. Volgt hierna.

Werenfried Spit
   R.J. v.d. Graafflaboratorium            030--53-2330
   Postbus 80.000
   3508 TA  Utrecht                        nspit AT fys.ruu.nl

------------cut here--------------------
FUNCTION {hello}
{ "BibTeX bibliography style   nederlands plain   " top$
  % "version 0.99a  for BibTeX 0.99a and LaTeX 2.09 " top$
  "laatste wijziging 04-07-1990                     " top$
}
% (C) Werenfried Spit    16-01-89
% 02-07-90  tijdschriftafkortingen uitgebreid

ENTRY
  { address
    author
    booktitle
    chapter
    edition
    editor
    howpublished
    institution
    journal
    key
    month
    note
    number
    organization
    pages
    publisher
    school
    series
    title
    type
    volume
    year
  }
  {}
  { label extra.label sort.label }

INTEGERS { output.state before.all mid.sentence after.sentence after.block }

FUNCTION {init.state.consts}
{ #0 'before.all :=
  #1 'mid.sentence :=
  #2 'after.sentence :=
  #3 'after.block :=
}

STRINGS { s t }

FUNCTION {output.nonnull}
{ 's :=
  output.state mid.sentence =
    { ", " * write$ }
    { output.state after.block =
        { add.period$ write$
          newline$
          "\newblock " write$
        }
        { output.state before.all =
            'write$
            { add.period$ " " * write$ }
          if$
        }
      if$
      mid.sentence 'output.state :=
    }
  if$
  s
}

FUNCTION {output}
{ duplicate$ empty$
    'pop$
    'output.nonnull
  if$
}

FUNCTION {output.check}
{ 't :=
  duplicate$ empty$
    { top$ "empty " t * " in " * cite$ * warning$ }
    'output.nonnull
  if$
}

FUNCTION {output.bibitem}
{ newline$
  "\bibitem[" write$
  label write$
  "]{" write$
  cite$ write$
  "}" write$
  newline$
  ""
  before.all 'output.state :=
}

FUNCTION {fin.entry}
{ add.period$
  write$
  newline$
}

FUNCTION {new.block}
{ output.state before.all =
    'skip$
    { after.block 'output.state := }
  if$
}

FUNCTION {new.sentence}
{ output.state after.block =
    'skip$
    { output.state before.all =
        'skip$
        { after.sentence 'output.state := }
      if$
    }
  if$
}

FUNCTION {not}
{   { #0 }
    { #1 }
  if$
}

FUNCTION {and}
{   'skip$
    { pop$ #0 }
  if$
}

FUNCTION {or}
{   { pop$ #1 }
    'skip$
  if$
}

FUNCTION {new.block.checka}
{ empty$
    'skip$
    'new.block
  if$
}

FUNCTION {new.block.checkb}
{ empty$
  swap$ empty$
  and
    'skip$
    'new.block
  if$
}

FUNCTION {new.sentence.checka}
{ empty$
    'skip$
    'new.sentence
  if$
}

FUNCTION {new.sentence.checkb}
{ empty$
  swap$ empty$
  and
    'skip$
    'new.sentence
  if$
}

FUNCTION {field.or.null}
{ duplicate$ empty$
    { pop$ "" }
    'skip$
  if$
}

FUNCTION {emphasize}
{ duplicate$ empty$
    { pop$ "" }
    { "{\em " swap$ * "}" * }
  if$
}

INTEGERS { nameptr namesleft numnames }

FUNCTION {format.names}
{ 's :=
  #1 'nameptr :=
  s num.names$ 'numnames :=
  numnames 'namesleft :=
    { namesleft #0 > }
    { s nameptr "{ff~}{vv~}{ll}{, jj}" format.name$ 't :=
      nameptr #1 >
        { namesleft #1 >
            { ", " * t * }
            {                            %   numnames #2 >
                                         %      { "," * }
                                         %      'skip$
                                         %    if$
              t "others" =
                { " et~al." * }
                { " en " * t * }
              if$
            }
          if$
        }
        't
      if$
      nameptr #1 + 'nameptr :=
      namesleft #1 - 'namesleft :=
    }
  while$
}

FUNCTION {format.authors}
{ author empty$
    { "" }
    { author format.names }
  if$
}

FUNCTION {format.editors}
{ editor empty$
    { "" }
    { editor format.names
      ", ed." *            }
    if$
}

FUNCTION {format.title}
{ title empty$
    { "" }
                               %   { title "t" change.case$ }
    { title }
  if$
}

FUNCTION {n.dashify}
{ 't :=
  ""
    { t empty$ not }
    { t #1 #1 substring$ "-" =
        { t #1 #2 substring$ "--" = not
            { "--" *
              t #2 global.max$ substring$ 't :=
            }
            {   { t #1 #1 substring$ "-" = }
                { "-" *
                  t #2 global.max$ substring$ 't :=
                }
              while$
            }
          if$
        }
        { t #1 #1 substring$ *
          t #2 global.max$ substring$ 't :=
        }
      if$
    }
  while$
}

FUNCTION {format.date}
{ year empty$
    { month empty$
        { "" }
        { "there's a month but no year in " cite$ * warning$
          month
        }
      if$
    }
    { month empty$
        'year
        { month " " * year * }
      if$
    }
  if$
}

FUNCTION {format.btitle}
{ title emphasize
}

FUNCTION {tie.or.space.connect}
{ duplicate$ text.length$ #3 <
    { "~" }
    { " " }
  if$
  swap$ * *
}

FUNCTION {either.or.check}
{ empty$
    'pop$
    { pop$ } % "can't use both " swap$ * " fields in " * cite$ * warning$ }
  if$
}

FUNCTION {format.bvolume}
{ volume empty$
    { "" }
    { series empty$
      { ", deel"  }
      { ", "  series emphasize * ", deel" * }
      if$
      volume tie.or.space.connect
    }
  if$
}

FUNCTION {format.number.series}
{ volume empty$
    { number empty$
        { series field.or.null }
        { series empty$
            { "there's a number but no series in " cite$ * warning$ }
            { series number tie.or.space.connect }
          if$
        }
      if$
    }
    { "" }
  if$
}FUNCTION {format.edition}
{ edition empty$
    { "" }
    { edition "1" =
        { "Eerste" }
        { edition "2" =
            { "Tweede" }
            { edition "3" =
                { "Derde" }
                { edition "$^{\rm e}$ " * }
                if$
            }
            if$
        }
        if$
        output.state mid.sentence =
            { "l" change.case$ " druk" * }
            { "t" change.case$ " druk" * }
            if$
    }
    if$
}


INTEGERS { multiresult }

FUNCTION {multi.page.check}
{ 't :=
  #0 'multiresult :=
    { multiresult not
      t empty$ not
      and
    }
    { t #1 #1 substring$
      duplicate$ "-" =
      swap$ duplicate$ "," =
      swap$ "+" =
      or or
        { #1 'multiresult := }
        { t #2 global.max$ substring$ 't := }
      if$
    }
  while$
  multiresult
}

FUNCTION {format.pages}
{ pages empty$
    { "" }
    { pages multi.page.check
        { "p." pages n.dashify tie.or.space.connect }
        { "p." pages tie.or.space.connect }
      if$
    }
  if$
}


FUNCTION {format.vol.date.pages}
{   volume empty$
       { "empty volume in " cite$ * warning$  }
       { " {\bf " * volume * "}" *  }
    if$
    number empty$
      'skip$
      { "-" * number * }
    if$
    year empty$
      {"empty year in " cite$ * warning$ ", " * }
      { " (" * year * ")" * }
      if$
    pages empty$
       'skip$
      { duplicate$ empty$
        { pop$ format.pages }
        { " " * pages n.dashify * }
      if$
         }
   if$
}


FUNCTION {format.vol.num.pages}
{ volume field.or.null
  number empty$
    'skip$
    { "(" number * ")" * *
      volume empty$
        { "there's a number but no volume in " cite$ * warning$ }
        'skip$
      if$
    }
  if$
  pages empty$
    'skip$
    { duplicate$ empty$
        { pop$ format.pages }
        { ":" * pages n.dashify * }
      if$
    }
  if$
}

FUNCTION {format.chapter.pages}
{ chapter empty$
    'format.pages
    { type empty$
        { output.state mid.sentence =
          { "hoofdstuk" }
          { "Hoofdstuk" }
          if$
         }
        { type "l" change.case$ }
      if$
      chapter tie.or.space.connect
      pages empty$
        'skip$
        { ", " * format.pages * }
      if$
    }
  if$
}

FUNCTION {format.in.ed.booktitle}
{ booktitle empty$
    { "" }
    { editor empty$
      { output.state mid.sentence =
        { "uit " booktitle emphasize * }
        { "Uit " booktitle emphasize * }
        if$ }
      { output.state mid.sentence =
        { "uit " booktitle emphasize * ", " * format.editors * }
        { "Uit " booktitle emphasize * ", " * format.editors * }
        if$ }
      if$
    }
  if$
}

FUNCTION {empty.misc.check}
{ author empty$ title empty$ howpublished empty$
  month empty$ year empty$ note empty$
  and and and and and
  key empty$ not and
    { "all relevant fields are empty in " cite$ * warning$ }
    'skip$
  if$
}

FUNCTION {format.thesis.type}
{ type empty$
    'skip$
    { pop$
      type "t" change.case$
    }
  if$
}

FUNCTION {format.preprint.number}
{ type empty$
    { "Preprint" }
    'type
  if$
  number empty$
    { "t" change.case$ }
    { number tie.or.space.connect }
  if$
}


FUNCTION {format.tr.number}
{ type empty$
    { "Intern Rapport" }
    'type
  if$
  number empty$
    { "t" change.case$ }
    { number tie.or.space.connect }
  if$
}

FUNCTION {format.article.crossref}
{ key empty$
    { journal empty$
        { "need key or journal for " cite$ * " to crossref " * crossref *
          warning$
          ""
        }
        { "In {\em " journal * "\/}" * }
      if$
    }
    { "In " key * }
  if$
  " \cite{" * crossref * "}" *
}

FUNCTION {format.crossref.editor}
{ editor #1 "{vv~}{ll}" format.name$
  editor num.names$ duplicate$
  #2 >
    { pop$ " et~al." * }
    { #2 <
        'skip$
        { editor #2 "{ff }{vv }{ll}{ jj}" format.name$ "others" =
            { " et~al." * }
            { " en " * editor #2 "{vv~}{ll}" format.name$ * }
          if$
        }
      if$
    }
  if$
}

FUNCTION {format.book.crossref}
{ volume empty$
    { "empty volume in " cite$ * "'s crossref of " * crossref * warning$
      "In "
    }
    { "Deel" volume tie.or.space.connect
      " van " *
    }
  if$
  editor empty$
  editor field.or.null author field.or.null =
  or
    { key empty$
        { series empty$
            { "need editor, key, or series for " cite$ * " to crossref " *
              crossref * warning$
              "" *
            }
            { "{\em " * series * "\/}" * }
          if$
        }
        { key * }
      if$
    }
    { format.crossref.editor * }
  if$
  " \cite{" * crossref * "}" *
}

FUNCTION {institution.or.organization.output}
{institution empty$
 {organization empty$
  { "Both organization and institution are missing in " cite$ * warning$ }
  { organization output }
  if$
 }
 {institution output}
if$
}


FUNCTION {format.incoll.inproc.crossref}
{ editor empty$
  editor field.or.null author field.or.null =
  or
    { key empty$
        { booktitle empty$
            { "need editor, key, or booktitle for " cite$ * " to crossref " *
              crossref * warning$
              ""
            }
            { "In {\em " booktitle * "\/}" * }
          if$
        }
        { "In " key * }
      if$
    }
    { "In " format.crossref.editor * }
  if$
  " \cite{" * crossref * "}" *
}

FUNCTION {article}
{ output.bibitem
  format.authors "author" output.check
  new.block
  format.title "title" output.check
  new.block
  crossref missing$
    { journal empty$
              { "empty journal in " cite$ * warning$ "" }
              { journal }
              if$
      format.vol.date.pages  output
    }
    { format.article.crossref output.nonnull
      format.pages output
    }
  if$
  new.block
  note output
  fin.entry
}

FUNCTION {book}
{ output.bibitem
  author empty$
    { format.editors "author and editor" output.check }
    { format.authors output.nonnull
      crossref missing$
        { "author and editor" editor either.or.check }
        'skip$
      if$
    }
  if$
  new.block
  format.btitle "title" output.check
  crossref missing$
    { format.bvolume output
      new.block
      format.number.series output
      new.sentence
      publisher "publisher" output.check
      address output
    }
    { new.block
      format.book.crossref output.nonnull
    }
  if$
  format.edition output
  format.date "year" output.check
  new.block
  note output
  fin.entry
}

FUNCTION {booklet}
{ output.bibitem
  format.authors output
  new.block
  format.title "title" output.check
  howpublished address new.block.checkb
  howpublished output
  address output
  format.date output
  new.block
  note output
  fin.entry
}

FUNCTION {inbook}
{ output.bibitem
  author empty$
    { format.editors "author and editor" output.check }
    { format.authors output.nonnull
      crossref missing$
        { "author and editor" editor either.or.check }
        'skip$
      if$
    }
  if$
  new.block
  format.btitle "title" output.check
  crossref missing$
    { format.bvolume output
      format.chapter.pages "chapter and pages" output.check
      format.in.ed.booktitle output
      new.block
      format.number.series output
      new.sentence
      publisher "publisher" output.check
      address output
    }
    { format.chapter.pages "chapter and pages" output.check
      new.block
      format.book.crossref output.nonnull
    }
  if$
  format.edition output
  format.date "year" output.check
  new.block
  note output
  fin.entry
}

FUNCTION {incollection}
{ output.bibitem
  format.authors "author" output.check
  new.block
  format.title "title" output.check
  new.block
  crossref missing$
    { format.in.ed.booktitle "booktitle" output.check
      format.bvolume output
      format.number.series output
      format.chapter.pages output
      new.sentence
      publisher "publisher" output.check
      address output
      format.edition output
      format.date "year" output.check
    }
    { format.incoll.inproc.crossref output.nonnull
      format.chapter.pages output
    }
  if$
  new.block
  note output
  fin.entry
}

FUNCTION {inproceedings}
{ output.bibitem
  format.authors "author" output.check
  new.block
  format.title "title" output.check
  new.block
  crossref missing$
    { format.in.ed.booktitle "booktitle" output.check
      format.bvolume output
      format.number.series output
      format.pages output
      address empty$
        { organization institution new.sentence.checkb
          institution.or.organization.output
          publisher output
          format.date "year" output.check
        }
        { publisher output
          address output.nonnull
          format.date "year" output.check
        }
      if$
    }
    { format.incoll.inproc.crossref output.nonnull
      format.pages output
    }
  if$
  new.block
  note output
  fin.entry
}

FUNCTION {conference} { inproceedings }

FUNCTION {manual}
{ output.bibitem
  author empty$
  { institution.or.organization.output
          address output        }
  { format.authors output.nonnull }
  if$
  new.block
  format.btitle "title" output.check
  author empty$
    { organization empty$
        { address new.block.checka
          address output
        }
        'skip$
      if$
    }
    { organization institution new.block.checkb
      institution.or.organization.output
      address output
    }
  if$
  format.edition output
  format.date output
  new.block
  note output
  fin.entry
}

FUNCTION {mastersthesis}
{ output.bibitem
  format.authors "author" output.check
  new.block
  format.btitle "title" output.check
  new.block
  "Doctoraalscriptie" format.thesis.type output.nonnull
  school "school" output.check
  address output
  format.date "year" output.check
  number empty$
         { skip$ }
         { " (Nr. " number * ")" * output }
         if$
  new.block
  note output
  fin.entry
}

FUNCTION {misc}
{ output.bibitem
  format.authors output
  title howpublished new.block.checkb
  format.title output
  howpublished new.block.checka
  howpublished output
  format.date output
  new.block
  note output
  fin.entry
  empty.misc.check
}

FUNCTION {phdthesis}
{ output.bibitem
  format.authors "author" output.check
  new.block
  format.btitle "title" output.check
  new.block
  "Dissertatie" format.thesis.type output.nonnull
  school "school" output.check
  address output
  format.date "year" output.check
  new.block
  note output
  fin.entry
}

FUNCTION {proceedings}
{ output.bibitem
  editor empty$
    { institution.or.organization.output }
    { format.editors output.nonnull }
  if$
  new.block
  format.btitle "title" output.check
  format.bvolume output
  format.number.series output
  address empty$
    { editor empty$
        { publisher new.sentence.checka }
        { organization institution new.sentence.checkb
          institution.or.organization.output
        }
      if$
      publisher output
      format.date "year" output.check
    }
    { address output.nonnull
      format.date "year" output.check
      new.sentence
      editor empty$
        'skip$
        { institution.or.organization.output }
      if$
      publisher output
    }
  if$
  new.block
  note output
  fin.entry
}

FUNCTION {preprint}
{ output.bibitem
  format.authors "author" output.check
  new.block
  format.title "title" output.check
  new.block
  format.preprint.number output.nonnull
  institution.or.organization.output
  publisher output
  address output
  format.date "year" output.check
  new.block
  note output
  fin.entry
}
FUNCTION {techreport}
{ output.bibitem
  format.authors "author" output.check
  new.block
  format.title "title" output.check
  new.block
  format.tr.number output.nonnull
  institution.or.organization.output
  address output
  format.date "year" output.check
  new.block
  note output
  fin.entry
}

FUNCTION {unpublished}
{ output.bibitem
  format.authors "author" output.check
  new.block
  format.title "title" output.check
  new.block
  note "note" output.check
  format.date output
  fin.entry
}

FUNCTION {default.type} { misc }

MACRO {jan} {"januari"}
MACRO {feb} {"februari"}
MACRO {mar} {"maart"}
MACRO {apr} {"april"}
MACRO {may} {"mei"}
MACRO {jun} {"juni"}
MACRO {jul} {"juli"}
MACRO {aug} {"augustus"}
MACRO {sep} {"september"}
MACRO {oct} {"oktober"}
MACRO {nov} {"november"}
MACRO {dec} {"december"}

MACRO {acmcs} {"ACM Computing Surveys"}
MACRO {acta} {"Acta Informatica"}
MACRO {cacm} {"Communications of the ACM"}
MACRO {ibmjrd} {"IBM Journal of Research and Development"}
MACRO {ibmsj} {"IBM Systems Journal"}
MACRO {ieeese} {"IEEE Transactions on Software Engineering"}
MACRO {ieeetc} {"IEEE Transactions on Computers"}
MACRO {ipl} {"Information Processing Letters"}
MACRO {jacm} {"Journal of the ACM"}
MACRO {jcss} {"Journal of Computer and System Sciences"}
MACRO {scp} {"Science of Computer Programming"}
MACRO {sicomp} {"SIAM Journal on Computing"}
MACRO {tocs} {"ACM Transactions on Computer Systems"}
MACRO {tods} {"ACM Transactions on Database Systems"}
MACRO {tog} {"ACM Transactions on Graphics"}
MACRO {toms} {"ACM Transactions on Mathematical Software"}
MACRO {toois} {"ACM Transactions on Office Information Systems"}
MACRO {poplas} {"ACM Transactions on Programming Languages and Systems"}
MACRO {tcs} {"Theoretical Computer Science"}

MACRO {Dokl}   {"{\cyr Doklady Akademij Nauk SSSR}"}
MACRO {Usp}    {"{\cyr Uspe\ch i Akademij Nauk SSSR}"}
MACRO {FizElJa}{"{\cyr Fizika {\E}lementarni\ch\ {\Cz}astic i Atomnogo {\Ja}dra}
   "}
MACRO {PiZETF} {"{\cyr Pis{\mz}ma v {\Z}\E TF}"}
MACRO {ZETF}   {"{\cyr {\Z}urnal \Eksperimental{\mz}noj i Teoreti{\cz}eskoj Fizi
   ki}"}

MACRO {AcP}    {"Acta Physica"}
MACRO {AcPA}   {"Acta Physica Austriaca"}
MACRO {AcPP}   {"Acta Physica Polonica"}
MACRO {AdP}    {"Advances in Physics"}
MACRO {AdNP}   {"Advances in Nuclear Physics"}
MACRO {AmJP}   {"American Journal of Physics"}
MACRO {AnPDu}  {"Annalen der Physik (Leipzig)"}
MACRO {AnPFr}  {"Annales de Physique (Paris)"}
MACRO {AnPNY}  {"Annals of Physics (NY)"}
MACRO {ARevNS} {"Annual Review of Nuclear Science"}
MACRO {ADNDT}  {"Atomic Data and Nuclear Data Tables"}
MACRO {AusJP}  {"Australian Journal of Physics"}
MACRO {CanJP}  {"Canadian Journal Physics"}
MACRO {CPC}    {"Computer Physics Communications"}
MACRO {EJP}    {"European Journal of Physics"}
MACRO {EPL}    {"Europhysics Letters"}
MACRO {FBS}    {"Few Body Systems"}
MACRO {FBSSup} {"Few Body Systems Supplement"}
MACRO {FortP}  {"Fortschritte der Physik"}
MACRO {HePA}   {"Helvetica Physica Acta"}
MACRO {IEEE}   {"IEEE Transactions"}
MACRO {IJMP}   {"International Journal of Modern Physics"}
MACRO {JETP}   {"JETP"}
MACRO {JETPL}  {"JETP Letters"}
MACRO {JaFi}   {"{\cyr {\Ja}derna\ja Fizika}"}
MACRO {JPFr}   {"Journal de Physique (Paris)"}
MACRO {JP}     {"Journal of Physics"}
MACRO {JPSJ}   {"Journal of the Physical Society of Japan"}
MACRO {JPSJSup}{"Journal of the Physical Society of Japan Supplement"}
MACRO {MPL}    {"Modern Physics Letters"}
MACRO {NCim}   {"Il Nuovo Cimento"}
MACRO {NDS}    {"Nuclear Data Sheets"}
MACRO {NP}     {"Nuclear Physics"}
MACRO {PL}     {"Physics Letters"}
MACRO {PRSLon} {"Proceedings of the Royal Society of London"}
MACRO {PR}     {"Physical Review"}
MACRO {PRL}    {"Physical Review Letters"}
MACRO {PRep}   {"Physics Reports"}
MACRO {PScr}   {"Physica Scripta"}
MACRO {PToday} {"Physics Today"}
MACRO {PTP}    {"Progress of Theoretical Physics"}
MACRO {RMP}    {"Reviews of Modern Physics"}
MACRO {ScAm}   {"Scientific American"}
MACRO {SSin}   {"Scienta Sinica"}
MACRO {SovJNP} {"Soviet Journal of Nuclear Physics"}
MACRO {SovJPN} {"Soviet Journal of Particles and Nuclei"}
MACRO {SovPDo} {"Soviet Physics Doklady"}
MACRO {SovPUs} {"Soviet Physics Uspekhi"}
MACRO {STS}    {"Bulletin of Science, Technology and Social Affairs"}
MACRO {ZfN}    {"Zeitschrift f{\H{u}}r Naturforschung"}
MACRO {ZfP}    {"Zeitschrift f{\H{u}}r Physik"}

MACRO {KUN} {"Katholieke Universiteit Nijmegen"}
MACRO {RUU} {"Rijksuniversiteit te Utrecht"}
MACRO {UvA} {"Universiteit van Amsterdam"}
MACRO {RUG} {"Rijksuniversiteit te Groningen"}
MACRO {RUL} {"Rijksuniversiteit te Leiden"}
MACRO {VU}  {"Vrije Universiteit"}
MACRO {TUD} {"Technische Universiteit Delft"}

MACRO {tbp} {"nog te publiceren"}

READ

EXECUTE {hello}

FUNCTION {sortify}
{ purify$
  "l" change.case$
}

INTEGERS { numberlen numberzero}
% make sure 1<10 by setting 1-->000001, 10-->000010 etc
%
FUNCTION {numsortify}
{ purify$
  "l" change.case$
  's :=
  #1 'numberlen :=
  { s numberlen #1 substring$ "1" =
    s numberlen #1 substring$ "2" =
    s numberlen #1 substring$ "3" =
    s numberlen #1 substring$ "4" =
    s numberlen #1 substring$ "5" =
    s numberlen #1 substring$ "6" =
    s numberlen #1 substring$ "7" =
    s numberlen #1 substring$ "8" =
    s numberlen #1 substring$ "9" =
    s numberlen #1 substring$ "0" =
    or or or or or or or or or    }
  { numberlen #1 + 'numberlen :=  }
  while$
  #6 numberlen -  'numberzero :=
  "000000" #1 numberzero substring$
  s *
}


INTEGERS { len }

FUNCTION {chop.word}
{ 's :=
  'len :=
  s #1 len substring$ =
    { s len #1 + global.max$ substring$ }
    's
  if$
}

INTEGERS { et.al.char.used }

FUNCTION {initialize.et.al.char.used}
{ #0 'et.al.char.used :=
}

EXECUTE {initialize.et.al.char.used}

FUNCTION {format.lab.names}
{ 's :=
  s num.names$ 'numnames :=
   s
   #1 "{ll{}}" format.name$
   #4 text.prefix$
}

FUNCTION {author.key.label}
{ author empty$
    { key empty$
        { cite$ #1 #4 substring$ }
        { key #4 text.prefix$ }
      if$
    }
    { author format.lab.names }
  if$
}

FUNCTION {author.editor.key.label}
{ author empty$
    { editor empty$
        { key empty$
            { cite$ #1 #4 substring$ }
            { key #4 text.prefix$ }
          if$
        }
        { editor format.lab.names }
      if$
    }
    { author format.lab.names }
  if$
}

FUNCTION {author.key.organization.label}
{ author empty$
    { key empty$
        { organization empty$
            { cite$ #1 #4 substring$ }
            { "The " #4 organization chop.word #4 text.prefix$ }
          if$
        }
        { key #4 text.prefix$ }
      if$
    }
    { author format.lab.names }
  if$
}

FUNCTION {editor.key.organization.label}
{ editor empty$
    { key empty$
        { organization empty$
            { institution empty$
               { cite$ #1 #4 substring$ }
               { institution #4 text.prefix$ }
              if$
            }
            { "The " #4 organization chop.word #4 text.prefix$ }
          if$
        }
        { key #4 text.prefix$ }
      if$
    }
    { editor format.lab.names }
  if$
}

FUNCTION {calc.label}
{ type$ "book" =
  type$ "inbook" =
  or
    'author.editor.key.label
    { type$ "proceedings" =
        'editor.key.organization.label
        { type$ "manual" =
            'author.key.organization.label
            'author.key.label
          if$
        }
      if$
    }
  if$
  duplicate$
  year field.or.null purify$ #-1 #2 substring$
  *
  'label :=
  year field.or.null purify$ #-1 #4 substring$
  *
  sortify 'sort.label :=
}

FUNCTION {sort.format.names}
{ 's :=
  #1 'nameptr :=
  ""
   s nameptr "{ll{ } }{vv{ }}{  f{ }}{  jj{ }}" format.name$ 't :=
   t sortify *
}

FUNCTION {sort.format.title}
{ 't :=
  "A " #2
    "An " #3
      "The " #4 t chop.word
    chop.word
  chop.word
  sortify
  #1 global.max$ substring$
}

FUNCTION {author.sort}
{ author empty$
    { key empty$
        { "to sort, need author or key in " cite$ * warning$
          ""
        }
        { key sortify }
      if$
    }
    { author sort.format.names }
  if$
}

FUNCTION {author.editor.sort}
{ author empty$
    { editor empty$
        { key empty$
            { "to sort, need author, editor, or key in " cite$ * warning$
              ""
            }
            { key sortify }
          if$
        }
        { editor sort.format.names }
      if$
    }
    { author sort.format.names }
  if$
}

FUNCTION {author.organization.sort}
{ author empty$
    { organization empty$
        { key empty$
            { "to sort, need author, organization, or key in " cite$ * warning$
              ""
            }
            { key sortify }
          if$
        }
        { "The " #4 organization chop.word sortify }
      if$
    }
    { author sort.format.names }
  if$
}

FUNCTION {editor.organization.sort}
{ editor empty$
    { organization empty$
       { institution empty$
          { key empty$
             { "to sort, need editor, organization, institution or key in " cite
   $ * warning$
              ""
             }
             { key sortify }
            if$
          }
          { institution sortify }
         if$
       }
       { "The " #4 organization chop.word sortify }
      if$
    }
    { editor sort.format.names }
  if$
}

FUNCTION {presort}
{ calc.label
   sort.label
   "    "
   *
  type$ "book" =
  type$ "inbook" =
  or
    'author.editor.sort
    { type$ "proceedings" =
        'editor.organization.sort
        { type$ "manual" =
            'author.organization.sort
            'author.sort
          if$
        }
      if$
    }
  if$
  *
  "    "
  *
  year field.or.null sortify
  *
  type$ "article" =
        { " " *
          journal field.or.null sortify *
          volume  field.or.null numsortify *
          pages   field.or.null numsortify * }
        { skip$    }
        if$
  "    "
  *
  title field.or.null
  sort.format.title
  *
  #1 entry.max$ substring$
  'sort.key$ :=
}

ITERATE {presort}

SORT

STRINGS { longest.label last.sort.label next.extra }

INTEGERS { longest.label.width last.extra.num }

FUNCTION {initialize.longest.label}
{ "" 'longest.label :=
  #0 int.to.chr$ 'last.sort.label :=
  "" 'next.extra :=
  #0 'longest.label.width :=
  #0 'last.extra.num :=
}

FUNCTION {forward.pass}
{ last.sort.label sort.label =
    { last.extra.num #1 + 'last.extra.num :=
      last.extra.num int.to.chr$ 'extra.label :=
    }
    { "a" chr.to.int$ 'last.extra.num :=
      "" 'extra.label :=
      sort.label 'last.sort.label :=
    }
  if$
}

FUNCTION {reverse.pass}
{ next.extra "b" =
    { "a" 'extra.label := }
    'skip$
  if$
  label extra.label * 'label :=
  label width$ longest.label.width >
    { label 'longest.label :=
      label width$ 'longest.label.width :=
    }
    'skip$
  if$
  extra.label 'next.extra :=
}

EXECUTE {initialize.longest.label}

ITERATE {forward.pass}

REVERSE {reverse.pass}

FUNCTION {begin.bib}
{ % et.al.char.used
  %  { "\newcommand{\etalchar}[1]{$^{#1}$}" write$ newline$ }
  %  'skip$
  % if$
  preamble$ empty$
    'skip$
    { preamble$ write$ newline$ }
  if$
  "\begin{thebibliography}{"  longest.label  * "}" * write$ newline$
}

EXECUTE {begin.bib}

EXECUTE {init.state.consts}

ITERATE {call.type$}

FUNCTION {end.bib}
{ newline$
  "\end{thebibliography}" write$ newline$
}

EXECUTE {end.bib}------------cut here--------------------Date:Sun, 30 Sep 90 17:10:00 MET
From:    David van Leeuwen <DAVID AT HLERUL59.BITNET>
Subject:   RE: Knuth
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

Nou Nico, Erik-Jan had beter begrepen wie ik onder `verafgodden' bedoelde dan
jij blijkbaar. Iedereen zal wel begrepen hebben intussen dat jij niet zo'n fan
bent van Knuth. Hoewel ik helemaal niet in het NTG-wereldje leef, ik ben niet
eens lid (overweeg dat overigens wel eens te worden als er weer een stukje van
de secretaris voorbij komt, maar op een een of andere is dat al weer uit de
mail weg voordat ik de belangerijke gegevens heb overgeschreven), heb ik van
achter de terminal wel enige indrukken van netwerkers gekregen. En daarbij
heb jij meer de indruk `Knuth-hater' gewekt dan `Knuth-verafgodder'.

Deze laatste indruk zou meer op zijn plaats zijn, denk ik, bij mensen als
Erik-Jan (nooit-verlegen-om-een-citaat) Vens en Victor (nooit-verlegen-om-
TeXnische-bijstand-te-verlenen) Eijkhout, al blijkt
deze indruk nogal overtrokken te zijn. Wellicht door eigen ideeen over Knuth.
Ik hoor nog niet tot dat clubje mensen die boek B hebben bestudeerd, maar daar
wordt sinds anderhalve week aan gewerkt. Ik ben ook geen wiskundige of
informaticus, maar natuurkundige en moet daarom een `kruistocht' tegen vies
programmeren voeren. Dan vind ik bijvoorbeeld een project als `WEB' prachtig,
zeker als je nagaat dat het in twee maanden ontwikkeld is.

Ik kende Knuth verder alleen van zijn boeken, namelijk A en C uit de serie en
nu dus ook B een beetje, en een paar regels over Fast-Fourier-Transforms uit
die andere serie. Dit alles geeft de indruk dat Knuth `het wel door' heeft.
Na zijn verhaal op vrijdag heb ik hem van wat andere kanten kunnen aanschouwen,
en dat heeft over het algemeen mijn indruk over hem versterkt. Hij is niet on-
feilbaar; het viel me tegen dat hij punten op hoofdletters I zette (nogal
naief, zo lijkt het), en dat hij `tek' zegt als hij TeX uitspreekt. Dit laatste
zou te verdedigen zijn, maar ik had me van een perfectionist als hem kunnen
voorstellen dat hij spraaklessen zou hebben genomen om hier wat aan te doen.

Rest het feit, dat hij Amerikaan is. Ik ben met Nico eens, dat dit niet iets is
om erg trots op te zijn, anderzijds mag je het hem ook niet kwalijk nemen. Ik
ben met Erik-Jan eens, dat Knuth wel in een gemakkelijke positie was bij zijn
werk aan TeX etc. (geen college geven, vrij 10 jaar lang betaald aanrotzooien)
maar aan de andere kant had hij het misschien ook wel verdiend. En nu zijn wij
hem (bijna) allen dankbaar dat-ie het zo makkelijk heeft gehad. (Is dit een
zinvolle Nederlandse zin?  Ik denk dat het zeker bij Heldring zou worden
behandeld als het in de krant stond!)

Om nog even op indrukken terug te komen: ik heb het vermoeden dat Erik-Jan tot
twee maal toe een vraag heeft gesteld aan Knuth. Dat wil zeggen: ik denk dat
degene die twee vragen stelde (over citaties en over display georienteerde
programmata) Erik-Jan wel eens zou kunnen zijn. Kan dit kloppen? Mijn excuses
aan de personen in kwestie als ik hier volkomen fout ben. Maar ik vond het
Amerikaans wel mooi.

Tot zover mijn bijdrage voor de soep. Een volgende keer gaan we over iemand
anders praten die goed en gratis werk aflevert, Eberhard Mattes bijvoorbeeld.

Groeten, david.
Date:Sun, 30 Sep 90 17:38:00 MET
From:    rataplan rataplan rataplan <VENS AT RUG.NL>
Subject:   RE: Knuth
Sender:    TEX-NL <TEX-NL AT HEARN.BITNET>

David,

nee, dat was ik niet. Ik wist waar Knuth zijn citaten vandaan haalde.
Uit een interview in de bundel Mathematical People. Dat is een
aardig boek met interviews met moderne wiskundigen, zoals Martin
Gardner, Persi Diakonis (laatst nog een artikel over hem in de
Volkskrant: hoe vaak moet je een pak kaarten schudden voordat het
werkelijk random verdeeld is.), Don Knuth, John Conway Horton (de
uitvinder van Life) en anderen zoals de bedenker van BASIC.

Ja, Eberhard Mattes, goed en gratis en snel. Fijn. Maar weet er
iemand iets af van Christoph Strunk? Deze heeft volgens Volker
Brandt een PD versie van TeX 3.0 en MF 2.0 voor de Atari in
elkaar geknutseld. Hij heeft echter alleen een snail-mail adres.
Heeft iemand 'm al eens benaderd?

Happy LaTeX-ing ;-)

Erik-Jan.