De Nederlandstalige TeX Gebruikersgroep

Belangrijke data

10-16 September 2023
17e ConTeXt meeting
details
Praag-Sibrina, Tsjechië

De Nederlandstalige TeX Gebruikersgroep (NTG) is een vereniging van gebruikers van TeX en verwante programmatuur. Daaronder vallen onder meer LaTeX, ConTeXt, Metafont en MetaPost.

De vereniging is in 1988 opgericht met als doel Nederlandstalige gebruikers de best mogelijke ondersteuning te geven bij het gebruik van TeX en ontplooit daartoe vele activiteiten.

Twee maal per jaar organiseert de NTG een bijeenkomst ergens in Nederland of België waar de leden samenkomen voor een programma van lezingen. Van tijd tot tijd worden ook cursussen georganiseerd.

Het lijfblad van de NTG is de "MAPS", waarin artikelen gepubliceerd worden rond het thema TeX. NTG-leden krijgen dit blad twee maal per jaar toegestuurd, evenals relevante software op cdroms.

De vereniging telt momenteel circa 160 leden in voornamelijk Nederland en België. Er wordt veel samengewerkt met andere TeX gebruikersgroepen wereldwijd, onder andere voor de organisatie van conferenties en het opzetten van grote projecten.

Lid worden kan eenvoudig door het invullen van het aanmeldformulier.
Wijzigingen in uw gegevens kunt u per e-mail doorgeven aan de penningmeester.
Afmelding kan met ingang van het volgende kalenderjaar door opzegging per e-mail aan de penningmeester.

Voor de NTG in een notedop, zie onze folder.