Het bestuur van de NTG

voorzitter:
Hans Hagen (t/m 2021) voorzitter@ntg.nl

secretaris:
Taco Hoekwater (t/m 2028) secretaris@ntg.nl

penningmeester:
Robbert Schwippert (t/m 2032) penningmeester@ntg.nl

bestuursleden:
Frans Goddijn (t/m 2021 frans@goddijn.com
Pieter van Oostrum (t/m 2029 pieter@vanoostrum.org

e-mail bestuur:info@ntg.nl

postadres:bankrekening:
Nederlandstalige TeX Gebruikersgroep
Baarsjesweg 268-I
1058 AD Amsterdam
IBAN: NL53INGB0001306238
t.n.v. NTG, Deil

De geschiedenis

(Klik op de figuur voor de PDF.)

bestuur