Nieuwsgroepen en discussielijsten

Nieuwsgroepen (Usenet News)

De volgende nieuwsgroepen zijn gewijd aan TeX, Metafont, MetaPost & aanverwante zaken:
 • comp.text.tex over TeX en alles daar omheen (Engelstalig)
 • comp.lang.postscript over de PostScript taal (Engelstalig)
 • comp.text.pdf over Adobe Acrobat en Portable Document Format (Engelstalig)
 • comp.fonts over het maken van fonts, het gebruik, conversie, etc. (Engelstalig)
 • comp.text.sgml over SGML, gestructureerde documenten en document-markup (Engelstalig)

Discussielijsten (mailing lists)

De belangrijkste mailing lists voor (Nederlandstalige) TeX-gebruikers zijn:
 • TeX-NL: discussie- en vragenlijst voor de Nederlandse TeX-gebruikers.
 • ntg-context: discussielijst voor ConTeXt gebruikers

Aanmelden

Voor deze discussielijsten kun je je aan- en afmelden via respectievelijk de

Let op: Als je je aanmeldt krijg je een bevestiging en een lijst met tips. Bewaar die goed.

Archieven

Alle berichten die naar deze discusssielijsten zijn gestuurd worden gearchiveerd:

Overige

Hieronder een verre van volledige lijst van discussielijsten over TeX & Metafont:
 • INFO-TeX TeX-Related Network Discussion List (doorverbonden met Usenet's comp.text.tex newsgroup, Engelstalig).
 • CTAN-Ann announcements van CTAN (Engelstalig).
 • 4TeX voor 4TeX-gebruikers. Engelstalig; zie de 4TeX-site voor meer informatie.
 • tetex over deze TeX-distributie voor (o.a.) Unix (Engelstalig). Let op: bij aanmelden geen voor- en achternaam geven!
 • MikTeX over deze Win32-implementatie (Engelstalig).
 • LaTeX-L over de ontwikkeling van LaTeX 3 (Engelstalig).
 • Metafont: de naam zegt het al. Hier worden naast Metafont ook MetaPost zaken besproken.