Activiteiten

De Nederlandstalige TeX Gebruikersgroep is actief op verschillende fronten:

  • Voor haar leden organiseert ze regelmatig bijeenkomsten en cursussen.
  • Ze geeft het tijdschrift MAPS uit waarin vele interessante TeX-gerelateerde artikelen verschijnen.
  • De NTG werkt mee aan de organisatie van internationale conferenties zoals EuroTeX 1995 en EuroTeX 2001.
  • Waar nodig treedt ze faciliterend op zodat actieve leden in staat worden gesteld in TeX-gerelateerde projecten te participeren, bv. door bezoek aan conferenties, workshops of vergaderingen.
  • Veel NTG-leden participeren in (internationale) projecten, zoals de TeX Live cdrom, de CTAN cdrom, de verdere ontwikkeling van LaTeX, van ConTeXt, van TeXShop en van Web2c.
  • NTG-leden zijn actief als vraagbaak op verschillende mailing lists waar zowel beginners als gevorderden hun problemen kunnen voorleggen aan de experts.
  • Dankzij actieve NTG-leden kan TeX voldoen aan de Nederlandse regels voor spelling en grammatica (denk aan woordafbrekingen, woordenlijsten voor spellingcontrole, automatische vertalingen voor "chapter", "abstract", "table of contents" en dergelijke).
  • NTG-leden hebben zorg gedragen voor de implementatie van typisch Nederlandse typografische verfijningen zoals de ij-ligatuur, witruimte rond sectietitels, en een A4-georiĆ«nteerde bladspiegel.
  • Verschillende leden hebben met steun van de NTG software ontwikkeld (bv. 4allTeX);