18e NTG bijeenkomst

(najaar 1996)

Hierbij nodigen wij u uit voor de 18e Nederlandstalige TeX gebruikersbijeenkomst op:

donderdag 24 oktober 1996

bij de Universiteit van Utrecht (Achter de Dom 24; zaal 2.02).

Utrecht

Programma

09:30Ontvangst
- Koffie, informele informatie-uitwisseling
10:00Opening
- Verslag 17e NTG bijeenkomst 1 juni 1996 (inclusief bijlagen)
- Ingekomen stukken en mededelingen
- Bestuursmutaties, penningmeesterschap
- Financiele zaken
- Begroting 1997
- MAPS zaken (hoofdredacteurschap)
- Komende activiteiten (zit de NTG wel op de goede weg?)
- Wat verder ter tafel komt
- Rondvraag
10:45Thee en Koffie
11:15Verslag werkgroepen
- Kort verslag spellingscommissie (door Piet Tutelaers)
- Voorstellen (her)instelling nieuwe werkgroepen:
 . Kleur/graphics
 . SGML/DSSSL
 . ??
11:30== Het raadsel van TeX==
== Spreker: J. Hagen, Pragma (Zwolle) ==
In de literatuur wordt bij het beschrijven van het proces dat een brontekst door TeX doorloopt vaak een vergelijking gemaakt met ons spijsverteringsproces. Het soms raadselachtige binnenste van TeX wordt daarbij aangeduid als de maag.
Bij maagonderzoek wordt tegenwoordig frequent gebruik gemaakt van een endoscoop. Tijdens deze lezing wordt een module besproken die overeenkomsten vertoont met zo'n endoscoop. Boxes, skips, kerns, glues, penalties en fills worden met dit instrumentarium zichtbaar gemaakt. Eindgebruikers van vaak complexe macros of macropakketten krijgen op deze manier een kijkje achter de schermen. Zowel eindgebruikers als ontwikkelaars kunnen deze endoscoop gebruiken om hun inzicht in TeX te vergroten en de werking van macros te optimaliseren.
Tijdens de lezing wordt ingegaan op de werking van de module, die gebruikt maakt van een aantal truukjes die het weten waard zijn. Verder laten we natuurlijk enkele beelden van TeX's maag zien.
12:30Lunchpauze
13:30== Meta-Font or Meta-Graph? ==
== Spreker: Boguslaw Jackowski ==
Een introductie tot de TeX & Graphics cursus van vrijdag 25 oktober.
14:30== Commerciele Graphics in TeX ==
== Spreker: T. Hoekwater, Wolters Kluwer Academic Publishers (Dordrecht)
Regelmatig duikt de vraag op wat het voordeel is van een commerciele TeX-implementatie ten opzichte van emTeX of teTeX.
Deze lezing is een kort overzicht van aangeboden graphics support in de commerciele TeX's voor de PC: pcTeX, Y&Y TeX, TrueTeX en VectorTeX, zowel wat bedreft het opnemen van externe bitmap-figuren als \special's voor het weergeven van lijnen -- vlakken -- kleur.
15:00Koffie en Thee
15:30== blue.tex and its graphics ==
== Spreker: C.G. van der Laan (Groningen)
The essentials of blue.tex will be discussed. Special attention will be paid to the three graphics tools incorporated in blue.tex: Knuth's stacking of boxes; Knuth's picture environment; and Turtle graphics macros. The first is about the basics; the second is used in the book `Concrete Mathematics' and useful for use in AllTeX, the last is handy for fractals and recursive drawings.
16:00== Just a little bit of PostScript ==
== Spreker: C.G. van der Laan (Groningen)
It is all about creating EPS --- With graphics --- to be merged with (La)TeX scripts. The emphasis is on creating raw PostScript for simple drawings. Asides like incorporating accurate graphs of math functions, typesetting text along curved paths, or tables set sideways, next to reverse video, clipping and tiling will be addressed. A poor man's mftpeps will be touched upon: declarative Metafont into imperative PostScript.
17:00Sluiting

De officiële uitnodiging, routebeschrijving en aanmeldingsformulier zijn reeds drie weken geleden met PTT Post aan alle NTG-leden verstuurd.

MAPS96.2 is ruim een week geleden verstuurd aan alle NTG-leden.

Heeft u nog bijdragen die in de agenda passen? Laat dat dan ondergetekende even weten!

Zoals u ziet, wederom een uitgebreid en interessant programma. Voldoende gelegenheid is aanwezig om ook informeel van gedachten te wisselen.

Een leestafel is wederom gevuld met de nodige TeX(-achtige)-boeken, tijdschriften, verslagen, mededelingen, artikelen, etc.

Addison-Wesley is (onder voorbehoud) aanwezig met een boekenstand. Korting als vanouds.

=== Aanmelding voor de komende bijeenkomst is noodzakelijk ===

Graphics and TeX course

Aansluitend (op 25 oktober) vindt een cursus "Graphics and TeX" plaats, meer informatie vindt u hier.

Schriftelijke aanmelding is noodzakelijk. Bij voorkeur vóór 18 oktober 1996.
Aan het bijwonen van deze bijeenkomst zijn (zoals gewoonlijk) geen kosten verbonden.
Er vindt geen bevestiging van uw aanmelding plaats.

Met vriendelijke groeten, Gerard J.H. van Nes, secretaris NTG.