19e NTG bijeenkomst

(voorjaar 1997)

Hierbij nodigen wij u uit voor de 19e Nederlandstalige TeX gebruikersbijeenkomst op:

donderdag 12 juni

aan de Technische Universiteit Delft. Het adres is:
Faculteit der Technische Wiskunde en Informatica
Zuidplantsoen 4
Zaal C
Zie ook de routebeschrijving.

Het thema van de bijeenkomst is:

Tekst als data

Agenda

09:30 Ontvangst, koffie, informele informatie-uitwisseling
10:00 Opening
- Verslag 18e NTG bijeenkomst 24 oktober 1996 (inclusief bijlagen)
- Ingekomen stukken en mededelingen
10:10 NTG ledenvergadering
- Jaarverslag secretaris (zie MAPS 97.1)
- Jaarverslag penningmeester (zie MAPS 97.1)
- Royementen
- Verslag kascontrolecommissie
- Vaststelling nieuwe kascontrolecommissie
- Bestuursverkiezingen
- Verslag kersverse hoofdredacteur
- Wat verder ter tafel komt
10:45 Miscellaneous
- Communicatiezaken: TEX-NL, WWW, FTP-server, FGBBS
- TUG/LUG aangelegenheden
- De nieuwe UNIX teTeX cd-rom
- Vooruitzichten nieuwe 4allTeX cd-rom
- Verslag NTG werkgroepen
- Wat verder ter tafel komt
11:15 Rondvraag en sluiting
11:30 Koffiepauze

Voordrachten

11:45 Hans Hagen: TeX, PDF & PDFTeX
(samenvatting)
12:30 Lunch
13:30 Kees van der Laan: TeX and the database idea
(samenvatting)
14:30 Hans Hagen: General markup versus dedicated typography
(samenvatting)
15:30 Theepauze
16:00 Taco Hoekwater: De verhouding tussen TeX/LaTeX en SGML
(samenvatting)
17:00 Sluiting
18:00 Diner