21e NTG bijeenkomst

(voorjaar 1998)

De NTG viert dit jaar zijn
10-jarig bestaan met een
bijzondere bijeenkomst en een
bijzondere MAPS

Hierbij nodigen wij u uit voor de 21e Nederlandstalige TeX gebruikersbijeenkomst op:

donderdag 11 juni

aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Faculteit Techniek
Ruitenberglaan 26
6826 CC Arnhem.
Er is een routebeschrijving.

Het thema van de bijeenkomst is:

Typografie

Een keur aan binnenlandse en buitenlandse deskundigen zullen hun licht doen schijnen over dit thema.

Na afloop van de bijeenkomst zal er een feestelijke borrel zijn met aansluitend een smakelijk buffet. Alle NTG-leden zijn uiteraard van harte welkom. Ook niet-leden zijn welkom, maar betalen een bescheiden bijdrage aan de kosten.

Programma

11 juni 1998:

08:45-09:30NTG ledenvergadering
09:15-09:45Ontvangst voor de niet-vergaderaars
09:45-10:45Het echte handwerk: Gerrit Oomen
10:45-11:00Koffie
11:00-12:00Van handwerk naar computer: Gerrit Noordzij
12:15-13:00Lunch
13:00-13:30Overzicht 10 jaar NTG, nieuw logo, MAPS-award etc.
13:30-14:30Typesetting Arabic in TeX: Klaus Lagally (in English)
14:30-15:00Thee
15:00-16:00TeX and Typesetting: Philip Taylor (in English)
16:00-17:00The future, TeX and the World Wide Web: Sebastian Rahtz (in English)
17:00-18:00Borrel
18:00-20:00Koud buffet

12 juni:

Cursus: Mastering TeX in one day: Philip Taylor (in English)
Aan de orde komen onder andere:

  • typographic TeX variables
  • some TeXbook appendix D things
  • how to use e-TeX's new primitives