22e NTG bijeenkomst

(najaar 1998)

De NTG viert dit jaar zijn 10-jarig bestaan!

Hierbij nodigen wij u uit voor de 22e Nederlandstalige TeX gebruikersbijeenkomst op:

donderdag 22 october

aan de Katholieke Universiteit van Leuven,
Leuvens Universitair Dienstencentrum voor Informatica en Telematica (LUDIT),
Arenbergkasteel
Kardinaal Mercierlaan 94
3001 Heverlee (Leuven)
België

De bijeenkomst vindt plaats in het auditorium Arenbergkasteel. Neem de hoofdingang van het kasteel, en volg vandaar de bewegwijzering. Er is een routebeschrijving beschikbaar.

Het thema van de bijeenkomst is:

Fonts

Een keur aan binnenlandse en buitenlandse deskundigen zullen hun licht doen schijnen over dit thema.

Men kan zich per email inschrijven of, bij voorkeur, met dit inschrijfformulier.

Programma

09.30Ontvangst
10.00Vergadering -- diverse sub-onderwerpen
10.45Introduktie van de "future" groep
11.00Koffie
11.15Taco Hoekwater: Wat zijn fonts?
Fonts zijn het thema van deze 22e NTG-dag. Voordat we dieper op het gebruik van lettertypen ingaan, schetst Taco (de TeX-expert van Wolters Kluwer) de contouren van het gebruik van fonts binnen TeX en LaTeX. Hij gaat in op de logische opbouw van lettertypes en op de gebruikte bestanden. Hierbij bespreekt hij ook zogenaamde `virtuele' fonts. Knuth zelf introduceerde deze onder het motto ``fun for wizards''. Taco vertelt ons wat we kunnen doen met fonts die eigenlijk niet bestaan en in plaats van letters zelfs hele pagina's met tekst kunnen bevatten.
11.35Hans Hagen: Font encodings
``Computers doen altijd wat je zegt, maar slechts zelden wat je bedoelt; printers komen zelfs daar niet aan toe.'' Het blijkt nog een hele klus om een printer of een programma als DVIPS te vertellen welke letter wanneer moet worden neergezet. Zo lang we alleen `normale' letters gebruiken gaat alles goed. Willen we complexere dingen (vreemde letters, accenten, etc.) dan wordt de encoding van een lettertype van belang: hoe vertel ik de computer welke letter ik op welke plaats wil hebben. Hans Hagen, ontwikkelaar van ConTeXt, legt het allemaal uit en gaat ook in op de font-macro's van plain en ConTeXt.
12.00Siep Kroonenberg: (PS)NFSS
De huisstijlspecialist van de NTG, bouwt voort op het verhaal van Hans. Zij bespreekt de fontmacro's van LaTeX voor gebruik en manipulatie van onder andere PostScript-lettertypes.
12.15Hein Laan: De Euro
Een font van één letter: het Euro-symbool. We zullen het binnenkort allemaal nodig hebben. Hein Laan laat kort zien wat er komt kijken bij het installeren van de Euro binnen LaTeX, hoe de letter vervolgens gebruikt kan worden en hoe het eindresultaat eruit ziet.

Het ochtendgedeelte wordt afgesloten met het uitdelen van papieren voor een font-experiment. Hierna is het de hoogste tijd om de inwendige mens van versterkingen te voorzien.

12.30Lunch
13.30Thierry Bouche: TeX and other typographies
Menig TeX-document is op meters afstand te herkennen aan het gebruikte font (Computer Modern) en de gekozen pagina-opmaak (meestal standaard LaTeX). Met de komst van LaTeX 2e en het daarin opgenomen PSNFFS is het gebruik van `vreemde' lettertypes veel gemakkelijker geworden. Dat dit uiteindelijk kan leiden tot zowel oerlelijk, als zeer professioneel ogend drukwerk weten we allemaal. Thierry bespreekt de achterliggende principes vanuit een technisch perspectief, maar laat esthetische aspecten zeker niet onbesproken.
14.20Maarten Gelderman: Font classification
Wat is er modern aan een Computer Modern? Wat is er ouderwets aan een Goudy Oldstyle? Fontclassificatie is een heikel onderwerp en een absoluut geldige indeling zal wel nooit gevonden worden. Desalniettemin kan enige achtergrondkennis op dit gebied helpen bij het herkennen van lettertypes en vaststellen van hun gebruiksmogelijkheden. In deze lezing wordt geprobeerd een beeld van de belangrijkste onderscheidende kenmerken te schetsen.
15.00Koffie/Thee
15.15Siep Kroonenberg: Boekontwerp
Van theorie naar praktijk. We weten nu hoe we lettertypes binnen LaTeX benaderen, maar dan verder. Wat komt er allemaal nog meer kijken bij het ontwerpen van de layout van een boek en het afronden van de uiteindelijke vormgeving.
16.00Hans Hagen: Uitslagen & uitleg font-experiment
Behoudens computerstoringen worden nu de uitslagen van de voor de lunch uitgedeelde experiment gepresenteerd. Hans ligt toe wat zijn bedoeling met dit experiment was en hoe we de uitslagen kunnen interpreteren.
16.15TFG: Fonts in 2003
Hoe ziet het fontgebruik binnen TeX, e-TeX en Omega er over vijf jaar heen. Wat zijn veelbelovende ontwikkelingen en waar liggen de bottlenecks. De leden van de TeX Future Group praten ons kort bij over de actuele ontwikkelingen.
16.45forum: Vragenblok
Op de gebruikersdagen is altijd veel expertise in de zaal aanwezig. Een mooie gelegenheid onder voorzitterschap van Frans Goddijn uw TeX-gerelateerde vragen of hot items aan een nadere beschouwing te laten onderwerpen.
17.30Einde

Na afloop gaan we, voor wie daar zin in heeft, gezamenlijk ergens in Leuven dineren.