23e NTG bijeenkomst

(voorjaar 1999)

Hierbij nodigen wij u uit voor de 23e Nederlandstalige TeX gebruikersbijeenkomst op:

donderdag 10 juni

aan de Technische Universiteit Eindhoven. De bijeenkomst vindt plaats in het Auditorium, collegezaal 12. Er is een routebeschrijving beschikbaar.

Het thema van de bijeenkomst is:

TeX: de toolbox

Een keur aan deskundigen zullen hun licht doen schijnen over dit thema.

Men kan zich per email inschrijven.

Programma

09.00 Ontvangst
09.15 Ledenvergadering NTG
10.00 Koffie
10.30 De Free Office Suite - Wybo Dekker
`TEX, Perl en emacs, meer heb je voor een modern kantoor niet nodig.' Deze uitspraak is af komstig van Wybo Dekker. Zowel voor Servalys, zijn eigen bedrijf en Melatie, dat van zijn echtgenote, als voor de NTG houdt hij de vol ledige administratie bij met de drie genoemde pakketten. Wat hierbij komt kijken, zet Wybo tijdens deze lezing uiteen.
11:00 Unix en CygWin - Taco Hoekwater
Taco, hoofdredacteur van de MAPS en auteur van een van de weinige oorspronkelijk Neder landstalige boeken over Linux zet de waarde van Unix-tools als grep diff, recode en rcs voor de TEX-gebruiker uiteen. Ook het roemruchte verschijnsel regular expressions (`Unix, that's a thousand different flavours of regular expressions' is een uitspraak die wel aan Knuth wordt toegeschreven) komt aan de orde. De Windows-fanaten hoe ven niet te wanhopen. Deze roemruchte set tools is tegenwoordig ook voor Windows beschikbaar onder de naam Cygnus.
11:30GhostScript - Siep Kroonenberg
GhostScript is een PostScript interpreter die het mogelijk maakt PostScript-uitvoer te previewen en PostScript-bestanden te printen op (beter betaalbare) niet-PostScript printers. Met dit programma kan echter nog veel meer. Bestands conversie en het comprimeren van gegevens zijn nog maar twee va n de vele mogelijkheden. Ook het genereren van PDF-bestanden is me GhostScript direct mogelijk. Siep doet het allemaal uit de doeken.
12:00Lunch
We lunchen in de mensa van de Technische Universiteit Zoals gebruikelijk wordt voor de lunch een eigen bijdrage (van tussen de f 10,- en f 15,-) gevraagd. Gelieve op het aanmeldingsformulie aan te geven of u aan de lunch deelneemt.
13:30Michael Guravage - Literate Programming
TEX als de toolbox voor de C, Pascal, Java of zelfs de MatLab-programmeur. We zou den haast vergeten dat een van de redenen waarom Knuth aan de ontwikkeling van TEX begon, was aan te tonen dat zijn techniek van `literate programming' zich niet alleen leende voor de traditionele `classroom exercises' (schrijf een programma dat de eerste 50 priemgetallen print), maar ook voor serieuze projecten. In een soort vicieuze cirkel werd TEX uiteindelijk niet alleen een demonstratie van, maar ook een tool voor literate programming. Wat literate programming is, hoe we computerprogramma's kunnen behandelen als kunst en literatuur en hoe TEX ons hierbij behulpzaam kan zijn wordt door Michael Guravage uiteengezet.
14:00Grafieken (1): MetaPost - Hans Hagen
Op eerdere NTG-dagen is ingegaan op vele relatief geavanceerde mogelijkheden van METAPOST. Uit opmerkingen op TEX-NL en van diverse leden blijkt echter bij herhaling dat deze tool een erg hoge drempel heeft. Hans legt uit hoe de eerste hindernissen te nemen en vergelijkt de mogelijkheden van METAPOST met die van Simplot.
14:30Grafieken (2): Simplot - Wybo Dekker
Een nog relatief onbekend pakket voor het aanmaken van grafieken is Simplot. Wybo zet uiteen dat hoe via een simpel Simplot-script de meest uiteenlopende PostScript-plaatjes kunnen worden gegenereerd terwijl via de Simplot-routinebibliotheek object-georienteerde toepassingen kunnen worden gemaakt.
15:00Thee
15:30ASCII-editors - Erik Frambach
Erik Frambach is samen met Wietse Dol wereldwijd bekend dankzij 4TEX. Bij het ontwikkelen van zo'n geintegreerde TEX-omgeving komen vele zaken kijken en de selectie van de juiste tools is zeker niet het geringste probleem. We geven Erik dan ook de tijd om uiteen te zetten hoe Wietse en hij bij de samenstelling van 4TEX zijn gekomen tot de keuze van een editor en wat de mogelijkheden van de gekozen programma's zijn. Alhoewel dit een uitgelezen mogelijkheid is om vers van de pers het meest recente nieuws over 4TEX te krijgen, is deze lezing zeker ook voor anderen interessant. De beschreven tools zijn ook buiten 4TEX bruikbaar.
16:00Emacs, AUCTEX - Piet van Oostrum
De meeste NTG-ers kennen Piet van Oostrum van zijn frequente bijdragen op TEX-NL. Recentelijk merkte Piet op deze lijst op dat hij naast TEX eigenlijk no g maar twee programma's gebruikt: Netscape en emacs. Emacs is een volledig programmeerbare editor. Piet gaat in op de mogelijkheden van emacs en de TEX-ondersteuning (AUCTEX) die deze editor biedt Hij zal onder andere aangeven hoe de mogelijkheden van AUCTEX zijn uit te breiden voor zelf toegevoegde LATEX-commando's. We streven er naar om zoals gebruikelijk de mogelijkheid aan te bieden tijdens de pauzes demonstraties van diverse TEX-tools de organisere n Tevens zal er minstens een stand met computerboeken aanwezig zijn.
17.30Einde

Na afloop gaan we, voor wie daar zin in heeft, gezamenlijk ergens in Eindhoven dineren.