26e NTG bijeenkomst

(najaar 2000)

Hierbij nodigen wij u uit voor de 26e Nederlandstalige TeX gebruikersbijeenkomst op:

donderdag 16 november

Locatie

Hotel Haarhuis
Stationsplein 1
Arnhem
telefoon 026-4427441

Routebeschrijving

Eenvoudiger kan het niet: Hotel Haarhuis ligt pal tegenover het centraal NS-station van Arnhem.

Aanmelding

Aanmelding voor 8 november 2000, bij voorkeur via email aan mgelderman@planet.nl. Wilt u zo vriendelijk zijn in uw email uw volledige persoonsgegevens (ten behoeve van de badges) aan te geven en tevens aan te geven of u (voor eigen rekening) deel wenst te nemen aan het diner na afloop (kosten ca. f 40,-) en zo ja, of u vegetariƫr bent (dit ten behoeve van de reservering). Wie niet in de gelegenheid is zich per email op te geven, kan zich telefonisch aanmelden op nummer 020-6237580 (u kunt het antwoordapparaat inspreken).

Programma

9:30 Ontvangst met koffie
10:00 Ledenvergadering NTG
Op de ledenvergadering wordt nogmaals ingegaan op de problemen rondom 4TeX, en de voorgestelde wijziging van de statuten wordt besproken.
10:30 De overeenkomst tussen TeX en het Evangelie: het is niet voor iedereen
Maarten Wisse hoe TeX hem helpt zijn onderzoek te organiseren, welke problemen theologen en alpha-wetenschappers tegenkomen bij het gebruik van TeX en hoe hij deze heeft opgelost.
11:15 Microtypographic extensions to TeX
Han The Than, de ontwikkelaar van pdfTeX gaat in op een aantal features in pdfTeX die de mogelijkheden in vergelijking met traditioneel TeX aanzienlijk verruimen.
12:00 Hoe wijs is grijs, een experidemo
Hans Hagen en Frans Godijn geven een experimenteel opgezette demonstratie van de nieuwe mogelijkheden van pdfTeX.
12:30 Lunch
13:30 MAPS-productie
Siep Kroonenberg bespreekt wat er zoal bij het gebruik van TeX komt kijken wanneer je complexe documenten zoals de MAPS wilt verwerken.
14:15 Waarom is er een nieuwe TeX nodig?
Hans Hagen geeft onder het motto horror macro's en borderline hacking aan dat de traditionele TeX-versies voor gewone gebruikers weliswaar volstaan, maar dat voor ontwikkelaars van macropakketten als LaTeX en Context, de grenzen van het mogelijke zijn bereikt. Nieuwe ontwikkelingen als eTeX, NTS en Omega komen op de gewone gebruiker wellicht wat bedreigend over; iedereen is per slot van rekening bang dat oude documenten niet meer zullen compileren. Hans zal uiteenzetten dat deze angst niet terecht is en tevens aangeven hoe de gewone gebruiker van nieuwe TeX-versies zal profiteren.
15:00 Theepauze
15:30 NTS: the New Typesetting System
Karel Skoupy, een van de ontwikkelaars van NTS (New Typesetting System) geeft een overzicht van wat NTS nou precies inhoudt.
16:15 Het nobele handwerk van boeken maken
Willi Egger zet ons weer met beide benen op de grond zet met lezing over het traditionele vakmanschap.
17:00 Discussie
17:30 Sluiting

Na afloop gaan we, voor wie daar zin in heeft, gezamenlijk ergens in Arnhem dineren.