39e NTG bijeenkomst

(voorjaar 2007) (foto's)

Hierbij nodigen wij u uit voor de 39e Nederlandstalige TeX gebruikersbijeenkomst:

vrijdag 8 juni

Met als thema: Fonts & Talen

De bijeenkomst vindt plaats in het midden van het land en zal bestaan uit een ledenvergadering en de gebruikelijke reeks voordrachten.

Tijdens de ledenvergadering zullen ook bestuursverkiezingen nodig zijn. Karel Wesseling heeft de tweede termijn voltooid. Hij stelt zich herkiesbaar. Het bestuur heeft Frans Absil bereid gevonden een plaats in het bestuur in te nemen. Het bestuur draagt Frans voor als nieuw bestuurslid.

Het thema van deze dag is ingegeven door de verschuiving van het gebruik van Type1 fonts naar OpenType in de grafische industrie.

  • Wat zijn de gevolgen voor de TeX-wereld en hoe moeten gebruikers zich aanpassen aan deze nieuwe situatie?
  • Wat is de relatie tussen fonts en talen. In TeX is afbreken sterk gekoppeld aan font encodings. Welke gevolgen heeft de overgang voor afbreken?
  • OTF fonts kunnen taalspecifieke kenmerken hebben. Wat zijn dat en hoe kunnen we daarvan maximaal profiteren?
  • In een OTF font zijn kenmerken gecombineerd (oldstyle, caps, etc). Hoe gaan we daarmee om?
  • Er lopen een aantal door gebruikersgroupen (waaronder de NTG) gesponsorde font projecten, die de overgang naar OTF mogelijk maken. Wat kunnen gebruikers verwachten en wat zijn de consequenties voor distributies.

Locatie

Faculteit Diergeneeskunde Utrecht, afdeling Paard, Yalelaan 114.

Programma

09:30Ontvangst met koffie en thee
10:00Ledenvergadering met bestuursverkiezingen
10:30Pauze
10:45Jelle Huisman: Met TeX meertalig (wordt in MAPS gepubliceerd)
11:30Siep Kroonenberg: Lettertypen voor TeX: wat hebben we al in de kast liggen?
12:00Lunch
13:00Rondleiding
11:45Sebastian Fuchs: Taal en TeX - waarvoor heeft TeX woordenlijsten nodig?
14:30Arthur Reutenauer: An introduction to OpenType
15:30Pauze
15:45Hans Hagen en Taco Hoekwater: Implicaties van OTF voor een TeX-systeem
17:00Einde van de bijeenkomst

Bij elk onderwerp is tijd voor vragen en of discussie.

Na afsluiting van de bijeenkomst gaan we zoals gebruikelijk samen dineren.

Aanmelding

Graag zo spoedig mogelijk per email aan de NTG-secretaris. Vermeld bij je aanmelding of je mee gaat naar het diner en of je vegetarisch wilt eten.

Routebeschrijving

Zie plattegrond. Let op, sinds de laatste aanpassing van de website is er een en ander veranderd!