48e NTG bijeenkomst

(najaar 2011)

Hierbij nodigen wij u uit voor de 48e bijeenkomst van de Nederlandstalige TeX Gebruikersgroep:

donderdag 6 oktober 10:00-16:30 uur

Locatie: InspirID, Petrus Driessenstraat 44/46, 9714 CC Groningen

Programma:

De dag zal beginnen om 10:00. De hele dag staat in het teken van het typesetten van Wiskunde. Gezien de ontwikkelingen is dit voor allen die met het typesetten van wiskunde te maken hebben de gelegenheid om op te hoogte gebracht te worden van de stand van zaken en we krijgen de kans om mee te discussiƫren over de verdere ontwikkeling. We zullen in een tweede sectie ook terugkomen op het onderwerp TeX-live 2011.

-- Jaarvergadering NTG
Taco Hoekwater: MetaPost 1.750
Taco Hoekwater: Generatie van geoptimalizeerde PDFs voor de iPad
Frans Goddijn: Een ePub boek maken 'met de hand'
Hans Hagen: Tagged PDF

De stukken voor de jaarvergadering van zowel de penningmeester als de secretaris zijn op ons website te vinden in het besloten gedeelte. Er zijn dit jaar geen bestuursverkiezingen nodig.

Aanmelden: bij de secretaris