49e NTG bijeenkomst

(voorjaar 2012)

Hierbij nodigen wij u uit voor de 49e bijeenkomst van de Nederlandstalige TeX Gebruikersgroep:

vrijdag 29 juni 10:30-16:30 uur

Locatie: Academiezaal, Kasteel KMA, Kasteelplein 10, 4811 XC Breda, GPS: 51.59024 4.77627

Programma:

10:30-- Ontvangst met koffie
11:00-- Jaarvergadering NTG
13:00-- Lunch
14:00Hans van der Meer: Gebruik van XML-database in het kader van tentamens
14:30Ivo Geradts: Typesetten van Sanskrit met LuaTeX
15:00-- Thee
15:30Hans Hagen: Ik verzin wel iets ...
16:30-- Sluiting van de bijeenkomst.
Hierna: borrel en eten in de stad ...

De stukken voor de jaarvergadering van zowel de penningmeester als de secretaris zijn op onze website te vinden in het besloten gedeelte. Er zijn dit jaar bestuursverkiezingen nodig: voor de voorzitter, de penningmeester en de secretaris.

De zittende leden van het bestuur stellen zich herkiesbaar.

Voor de volledigheid van de verkiezingsprocedure willen we erop wijzen, dat 10 of meer leden een voordracht kunnen doen voor een nieuw lid voor het bestuur. Dit is een bindende voordracht als die minimaal een maand voor de vergadering aan het bestuur wordt kenbaar gemaakt.

Aanmelden: bij de secretaris