54e NTG bijeenkomst

(voorjaar 2015) (foto's)

Hierbij nodigen wij u uit voor de 54e bijeenkomst van de Nederlandstalige TeX Gebruikersgroep:

donderdag 11 juni 2015 11.00 uur

Locatie: InspirID, Petrus Driessenstraat 44, 9714 CC Groningen

Programma:

ALV met verkiezingen

Lunch

Font sessie: de nieuwe math fonts en wat daar allemaal in zit

Tijdens de ALV zal een nieuwe secretaris verkozen worden. Sietse Brouwer, lid van het bestuur sinds 2014, heeft bij de ALV van afgelopen jaar laten weten, dat hij deze functie wil gaan invullen. Als vanuit de leden geen tegenkandidaten gemeld worden geldt hij als bindende voordracht. — Ferdy Hanssen stelt zich voor een derde termijn als penningmeester herverkiesbaar.

Tijdens de bijeenkomst in het Sjetootje in Bassenge is het voorstel gekomen om Erik Frambach erelid van de vereniging te maken. Het bestuur heeft besloten, om Erik het erelidmaatschap tijdens de ALV te verlenen.

Alle verslagen van de penningmeester en de secretaris zijn op het besloten gedeelte van de NTG-website geplaatst.

Aanmelden: Ik verzoek jullie om zich voor de deelname aan de ALV aan te melden omdat wij de aantallen aan InspirID voor de lunch moeten mededelen.