56e NTG bijeenkomst

(voorjaar 2017) (foto's)

Hierbij nodigen wij u uit voor de 56e bijeenkomst van de Nederlandstalige TeX Gebruikersgroep:

maandag 29 mei 2017 10.00 uur

Locatie:Buurtkamer Corantijn, Corantijnstraat 25, 1058 DB Amsterdam Amsterdam
webstek :buurtkamercorantijn.nl

Programma

10.00-11.00-ontvangst en koffie
11:00-12:30-ledenvergadering
12:30-13.30-lunch verzorgd door Anna Sfendoni
13:30-13.50-Hans Hagen: Variabele fonts
13:50-14.10-Kai Egner & Ivo Geradts: (titel nader aan te kondigen)
14:10-15:30-Hans van der Meer: 'Blokjes-module' in ConTeXt
15:30-16.00-Siep Kroonenberg: TeX Live Launcher voor RU Groningen
16:00- -einde, huiswaarts

We hebben een bijzondere attractie in de vorm van een gigantisch pakket TeX-boeken en -tijdschriften van ons erelid Gerard van Nes. Dit pakket is nog ongeopend en de koorden zullen worden doorgesneden tijdens de ledenvergadering waarbij ieder hetgeen hem / haar interesseert kosteloos mee naar huis mag nemen.

Onderdelen van de ledenvergadering zullen de jaarcijfers van vorig jaar zijn en de begroting voor dit jaar.

Willi Egger, die aanvankelijk wel terug wilde keren in het bestuur als secretaris, blijkt hiervoor toch niet beschikbaar, dit tengevolge van gewijzigde plannen.

Indien er iemand is die zich kandidaat zou willen stellen voor deze functie: laat het weten!

Aanmelden

Graag zo snel mogelijk, maar minimaal een week tevoren, aanmelden bij Frans Goddijn, zodat Anna voldoende broodjes en kaas voor de lunch in huis kan halen.