57e NTG bijeenkomst

(voorjaar 2018)

Hierbij nodigen wij u uit voor de 57e bijeenkomst van de Nederlandstalige TeX Gebruikersgroep:

maandag 28 mei 2018 10.00 uur

Locatie:Centrum Wiskunde & Informatica, Science Park 123, 1098 XG Amsterdam
webstek :CWI

Programma

 1. Opening van de vergadering
 2. Agenda
 3. Notulen vorige vergadering
 4. Algemeen
  • Presentielijst
  • Afmeldingen
  • Ingekomen stukken
  • Mededelingen
 5. Jaarverslag van de secretaris
 6. Het financiƫle verenigingsjaar
  • Jaarverslag 2017
  • Kascontrole
  • Goedkeuring kascontrole door de vergadering
  • Begroting 2018
  • Goedkeuring begroting door de vergadering
 7. Kiezen nieuw lid van de kascommissie
 8. Bestuursverkiezingen
  • Verkiezing penningmeester (Ferdy Hanssen is herkiesbaar)
  • Afscheid Frans Absil als bestuurslid
  • Voorstel intrede Piet van Oostrum als bestuurslid
 9. Privacybeleid AVG
 10. Projecten
 11. MAPS
  • MAPS 48
  • Verzending (Contract PostNL)
  • Planning
 12. Rondvraag
 13. Sluiting van de vergadering

Aanmelden

Graag zo snel mogelijk, maar minimaal een week tevoren, aanmelden bij de secretaris.