58e NTG bijeenkomst

(voorjaar 2019)

Hierbij nodigen wij u uit voor de 58e bijeenkomst van de Nederlandstalige TeX Gebruikersgroep:

maandag 3 juni 2019 10.00 uur

Locatie:Nationaal instituut voor subatomaire fysica, Science Park 105, 1098 XG Amsterdam
webstek :Nikhef

Programma

 1. Opening van de vergadering
 2. Agenda
 3. Notulen vorige vergadering
 4. Algemeen
  • Presentielijst
  • Afmeldingen
  • Ingekomen stukken
  • Mededelingen
 5. Jaarverslag van de secretaris
 6. Het financiƫle verenigingsjaar
  • Jaarverslag 2018
  • Kascontrole
  • Goedkeuring kascontrole door de vergadering
  • Depot PostNL
  • Contributieverlaging
  • Begroting 2019
  • Goedkeuring begroting door de vergadering
 7. Kiezen nieuw lid van de kascommissie
 8. Projecten
 9. MAPS
  • MAPS 49
  • Planning
 10. Rondvraag
 11. Sluiting van de vergadering

Aanmelden

Graag zo snel mogelijk, maar minimaal een week tevoren, aanmelden bij de secretaris.