61e NTG bijeenkomst

(voorjaar 2022)

Hierbij nodigen wij u uit voor de 61e bijeenkomst van de Nederlandstalige TeX Gebruikersgroep:

vrijdag 24 juni 2022 (Pensioenfonds Rail & OV, Utrecht)

Programma

 1. Opening van de vergadering
 2. Agenda
 3. Notulen vorige vergadering
 4. Algemeen
  • Presentielijst
  • Afmeldingen
  • Ingekomen stukken
   • Oude Mapsen van John Van der Koijk: #4, #5, #6 en #7
   • KvK: Brief over UBO registratie
  • Mededelingen
 5. Jaarverslag van de secretaris
 6. Het financiƫle verenigingsjaar
  • Jaarverslag 2021
  • Kascontrole
  • Goedkeuring kascontrole door de vergadering
  • Begroting 2022
  • Goedkeuring begroting door de vergadering
 7. Kiezen nieuwe kascommissie
 8. Contributie bedragen 2023
 9. Gevolgen Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
 10. Bestuursverkiezingen
  • Uitleg UBO registratie
  • Hans Hagen en Frans Goddijn hebben allebei hun maximale termijn bereikt en moeten aftreden. Het bestuur draagt Pieter van Oostrum voor als nieuwe voorzitter. Voor de andere bestuursvacature zoeken we nog een vrijwilliger, wie hier belangstelling voor heeft kan zich aanmelden bij de secretaris.
 11. Projecten
 12. MAPS
  • MAPS 52
  • Planning
 13. Rondvraag
 14. Sluiting van de vergadering

De diverse documenten van de penningmeester en secretaris zijn online beschikbaar via het besloten gedeelte van de NTG website, voor wie deze vooraf wil inzien.

Aanmelden

Aanmelden gaarne bij de secretaris.