62e NTG bijeenkomst

(voorjaar 2023)

Hierbij nodigen wij u uit voor de 62e bijeenkomst van de Nederlandstalige TeX Gebruikersgroep:

vrijdag 9 juni 2023 (Pensioenfonds Rail & Ov, Utrecht)

Programma

 1. Opening van de vergadering
 2. Agenda
 3. Notulen vorige vergadering
 4. Algemeen
  • Presentielijst
  • Afmeldingen
  • Ingekomen stukken
  • Mededelingen
 5. Jaarverslag van de secretaris
 6. Het financiƫle verenigingsjaar
  • Jaarverslag 2021
  • Jaarverslag 2022
  • Kascontrole
  • Goedkeuring kascontrole door de vergadering
  • Begroting 2023
  • Goedkeuring begroting door de vergadering
 7. Kiezen nieuwe kascommissie
 8. Contributie bedragen 2024
 9. Bestuursverkiezingen
  • Taco Hoekwater is herkiesbaar als secretaris
  • Het bestuur draagt Frans Goddijn en Hans Hagen voor als herintredende bestuursleden
  • Er zijn bestuursvacatures waarvoor we vrijwilligers zoeken
 10. Projecten
 11. MAPS
  • MAPS 53
  • Planning
 12. Rondvraag
 13. Sluiting van de vergadering

De diverse documenten van de penningmeester en secretaris zijn online beschikbaar via het besloten gedeelte van de NTG website, voor wie deze vooraf wil inzien.

Aanmelden

Aanmelden gaarne bij de secretaris.