MAPS 10

Gerard van Nes
MAPS 1993.1 (Dutch/English)
MAPS 10, 1993, 1-218
maps.pdf (3082kb)
keywords:
NTG, MAPS
abstract:
NTG's magazine

Gerard van Nes, Jos Winnink
Verslag (1993) (Dutch)
MAPS 10, 1993, 1-4
01.pdf (49kb)
keywords:
report, members meeting
abstract:
Opening; Verslag bijeenkomst 4 juni 1992; Ingekomen stukken en Mededelingen; NTG presentaties: `The future of TeX/LaTeX'; Rondvraag en Sluiting.

(anonymous)
TeX kalender, Glossary & Mededelingen (Dutch)
MAPS 10, 1993, 5-6
02.pdf (23kb)
keywords:
calendar, glossary, announcement

Gerard van Nes
Van uw MAPS Editor; `5 jaar MAPS' (Dutch)
MAPS 10, 1993, 7-10
03.pdf (60kb)
keywords:
MAPS, MAPS, NTG

Kees van der Laan
Van de Voorzitter (1993/1) (Dutch)
MAPS 10, 1993, 11-14
04.pdf (55kb)
keywords:
chairman

Gerard van Nes
Jaarverslag NTG 1992 (Dutch)
MAPS 10, 1993, 15-17
05.pdf (29kb)
keywords:
report NTG
abstract:
In 1992 ging de NTG zijn 5e jaar van bestaan in. Twee NTG bijeenkomsten vonden plaats met vele goede lezingen, naast een succesvolle en goed bezette 5-daagse Advanced TeX cursus (low budget; met het cursusmateriaal als MAPS-Special). Er verschenen wederom een tweetal MAPS uitgaven (Minutes & APpendiceS). Medewerking werd tevens verleend aan het LaTeX3 projekt.
En voor de rest is er het diverse door de leden gedaan waaronder een Public Domain MS-DOS set (instap en volledige versie), proeflezen van de MAPS, en de hulpverlening bij vragen op de TeX-NL discussielijst.

Johannes Braams
Financieel verslag NTG 1992 (Dutch)
MAPS 10, 1993, 18-19
06.pdf (24kb)
keywords:
financial report

(anonymous)
NTG's Listserver TeX-NL (Dutch)
MAPS 10, 1993, 20-22
07.pdf (19kb)
keywords:
listserver, TEX-NL
abstract:
Overzicht gebruikers listserver.

(anonymous)
NTG's Fileserver TeX-NL (Dutch)
MAPS 10, 1993, 23-30
08.pdf (40kb)
keywords:
fileserver
abstract:
Overzicht inhoud NTG fileserver.

Frans Goddijn
NTG's Bulletin Board FGBBS (Dutch)
MAPS 10, 1993, 31-36
09.pdf (58kb)
keywords:
BBS, bulletin board, FGBBS
abstract:
Nieuw voor de Nederlandstalige TeX Gebruikersgroep: een TeX Bulletin Board speciaal voor diegenen die niet op het Internet zijn aangesloten. De naam: FGBBS. Op FGBBS is sinds kort een zo volledig en actueel mogelijke TeX, emTeX, LaTeX en MusicTeX collectie beschikbaar voor alle bezitters van een modem. Het BBS is kosteloos toegankelijk voor iedereen en er zijn geen beperkingen aan de hoeveelheid bestanden die kunnen worden opgevraagd. Het systeem is aangesloten op een High Speed modem, vergeleken met de transmissiesnelheid die een directe Internet link biedt misschien niet geweldig, maar veel beter kan het niet over de gewone huis- tuin- en keukenPTTlijn. FGBBS is te bellen op 085-217041. Noot 31-jan-1997: nieuw nummer is 026-3217 041.

David Jones
A Catalogue of TeX Macros (English)
MAPS 10, 1993, 37-40
10.pdf (39kb)
keywords:
TeX, LaTeX, AMSTeX, AMSLaTeX, macros, index
abstract:
This is a catalogue of TeX macros. Its scope includes all macros that are available via anonymous ftp or mail-server or some similar mechanism. Commercial packages will be included only if a full Catalogue entry is supplied to me by the vendor.

Michel Lavaud
A way to ensure the future of TeX: make its use easier on low-cost machines (English)
MAPS 10, 1993, 41-52
11.pdf (436kb)
keywords:
back-end, front-end, scientific publishing, AsTeX, hyperTeX, tree, link, multi-author document, file manager, numerical computation, formal computation, worksheet, databases, email, MS-DOS, notebook, OS/2
abstract:
The PC is the cheapest computer and the most widespread one in the scientific community. Faced with commercial scientific word-processors that are improving steadily in wrong directions, it is urgent to make the use of TeX easier on the PC, to ensure its future and avoid costly dead-ends to researchers. We have designed a program, AsTeX, that allows to create easily multi-author scientific documents in TeX or LaTeX on PCs. It provides an on-line hypertext help and a multi-level assistance in typing LaTeX code. It allows to display and modify very easily the structure of a document, to archive and retrieve files related to it, to perform numerical and formal computations from the document and include automatically the results, to create LaTeX tables from worksheets or databases of formulas. It processes electronic mail and files sent by list servers for a better use of information and eases considerably the use of anonymous ftp and archie servers by local archiving of selected informations.

Wietse Dol, Erik Frambach, Maarten van der Vlerk
4TeX: a TeX Workbench for MS-DOS PC's (English)
MAPS 10, 1993, 53-56
12.pdf (58kb)
keywords:
4TeX, workbench, PC, MS-DOS, freeware, shareware
abstract:
TeX and all its companions offer an enormous amount of possibilities. This is both an advantage and a disadvantage. The advantage is that almost anything is possible; the disadvantage is that you need detailed knowledge of all related programs to fully exploit the possibilities. The MS-DOS program 4TeX is an attempt to integrate all major TeX related programs in a shell that shields you from the tedious and frustrating job of setting environment variables and program parameters.

Robert Best
TeX zonder omhaal; voor Atari ST en andere PC's (I) (Dutch)
MAPS 10, 1993, 57-68
13.pdf (196kb)
keywords:
Atari, PD-TeX
abstract:
Deze cursus is bedoeld als eerste kennismaking met TeX op een eenvoudige PC. Een harde schijf is niet nodig. De cursus is gebaseerd op de PD-TeX van Christoph Strunk voor Atari ST. De installatie en de functie van de basis bestanden van TeX worden behandeld. Deze cursus is een gecorrigeerde herdruk van een serie artikelen in het blad ST uitgegeven door: Stichting ST. Daar zijn de in de tekst genoemde schijfjes te verkrijgen.

Philippe Vanoverbeke
Gezeefd uit de TeX-NL discussielijst (1993/1) (Dutch)
MAPS 10, 1993, 69-72
14.pdf (37kb)
keywords:
TEX-NL, discussionlist
abstract:
Gezeefd uit de NTG TeX-NL discussielijst van 1992 en begin 1993: een zestiental vragen en antwoorden. Niet alleen voor de niet-netwerkers doch ook voor de TeX-NL subscribers die de berichten te snel langs hun heen zagen gaan. Keuze is gemaakt op persoonlijke titel, veel is dus ongetwijfeld missende. Echter de onderwerpen welke in deze bijdrage worden behandeld zijn zeker van algemeen belang.

Mark Sinke
armTeX, een port van TeX voor de Archimedes (Dutch)
MAPS 10, 1993, 73
15.pdf (16kb)
keywords:
armTeX, Acorn, Archimedes, port
abstract:
In dit artikeltje zal ik vertellen wat armTeX is en welke voor- en nadelen het systeem heeft. Het is geen uitvoerige opsomming van wat TeX kan, omdat de lezer geacht wordt daarvan (enigszins) op de hoogte te zijn. Ik zal me meer richten op de technische kanten van het werken met TeX op de Archimedes.

Piet Tutelaers
Het gebruik van MathTime in LaTeX (Dutch)
MAPS 10, 1993, 74-76
16.pdf (106kb)
keywords:
MathTime, LaTeX

Philip Taylor
The Future of TeX (English)
MAPS 10, 1993, 77-85
17.pdf (126kb)
keywords:
extended TeX, NTS, New Typesetting System
abstract:
TeX and the other members of Knuth's Computers & Typesetting family are arguably amongst the most successful examples of computer software in the world, having been ported to almost every conceivable operating system and attracting an allegiance that verges on the fanatical. Development work on this family has now ceased, and many members of the computer typesetting community are concerned that some action should be taken to ensure that the ideas and philosophy enshrined in TeX are not allowed simply to fade away. In this paper, we discuss some of the options available for perpetuating the TeX philosophy, and examine the strengths and weaknesses of the present TeX system. We conclude by postulating a development strategy for the future which will honour both the letter and the spirit of Knuth's wish that TeX, METAFONT and the Computer Modern typefaces remain his sole responsibility, and at the same time ensure that the philosophy and paradigms which are the strengths of TeX are not lost for ever by having artificial constraints placed on their evolution.

Frank Mittelbach
E-TeX: Guidelines for Future TeX extensions (English)
MAPS 10, 1993, 86-94
18.pdf (256kb)
keywords:
e-TeX, guidelines, extensions
abstract:
With the announcement of TeX 3.0, Don Knuth acknowledged the need of the (ever growing) TeX community for an even better system. But at the same time, he made it clear, that he will not get involved in any further enhancements that would change the TeXbook. TeX started out originally as a system designed to typeset its author's own publications. In the meantime it serves hundreds of thousands of users. Now it is time, after ten years' experience, to step back and consider whether or not TeX 3.0 is an adequate answer to the typesetting requirements of the nineties. Output produced by TeX has higher standards than output generated automatically by most other typesetting systems. Therefore, in this paper we will focus on the quality standards set by typographers for hand-typeset documents and ask to what extent they are achieved by TeX. Limitations of TeX's algorithms are analyzed; and missing features as well as new concepts are outlined.

Frank Mittelbach, Chris Rowley
The LaTeX3 Project (English)
MAPS 10, 1993, 95-100
19.pdf (61kb)
keywords:
LaTeX3
abstract:
This is a brief sketch of the LaTeX3 Project: background, history, principles, aims and functionality. The new version of LaTeX is, like the current version, a freely available system for automated processing of structured documents, formatting them to the highest typographic standards by use of the TeX typesetting software. Although its uses include a very large range of published documents, the importance of its unsurpassed ability to format mathematical formulas will not be forgotten in producing the new version. It is being produced by an international group of volunteers under the technical direction of Frank Mittelbach.

Michel Goossens
PostScript en LaTeX, de komplementariteit in praktijk (Dutch)
MAPS 10, 1993, 101-113
20.pdf (225kb)
keywords:
PostScript, LaTeX, epsfig, NFSS
abstract:
In dit artikel toon ik aan hoe PostScript en LaTeX een hoge graad van samenhorigheid bezitten, die het mogelijk maakt om de voordelen van beide systemen te kombineren om dokumenten elektronisch te publiceren. Allereerst vertel ik hoe, samen met de dvi-vertaler dvips en het stijlbestand epsfig, het invoegen van PostScript materiaal in een (La)TeX bestand heel eenvoudig wordt. Samen met de stijl rotating kan men bijna elk gewenst globaal grafisch effekt verkrijgen zonder per-se een PostScript guru te zijn. In het tweede gedeelte van het artikel geef ik een kort overzicht van enkele op PostScript gebaseerde stijlbestanden, die bepaalde nuttige visuele effekten genereren, zoals grijze raampjes, kleurentypografie en het overdrukken van tekst. In het laatste gedeelte toon ik hoe eenvoudig het is om PostScript fonts te gebruiken in LaTeX met het nieuwe fontselektie systeem (NFSS) van Frank Mittelbach.

Yannis Haralambous
Virtual Fonts: Great Fun, Not for Wizards Only (English)
MAPS 10, 1993, 114-119
21.pdf (122kb)
keywords:
virtual fonts
abstract:
This paper deals with virtual fonts. I would like to present some examples of their astonishing possibilities, taken from everyday typesetting (or almost).

Yannis Haralambous
The Birth of a Virtual Font; The AdjKerns Utility (English)
MAPS 10, 1993, 120-123
22.pdf (41kb)
keywords:
virtual fonts, AdjKerns

Alan Hoenig
When TeX and METAFONT Work Together (English)
MAPS 10, 1993, 124-139
23.pdf (279kb)
keywords:
METAFONT, labelling figures, figures with labels, curvilinear
abstract:
When TeX and METAFONT communicate to each other, they can do more together than they can alone. This presentation concentrates on two illustrations of this principal, and urges readers to come up with more. When TeX becomes sensitive to information passed to it from METAFONT, it is possible to prepare diagrams and figures using METAFONT and then to have TeX prepare labels which can be precisely positioned within the figure. When communication goes the other way, TeX and METAFONT can prepare special purpose fonts which (among other things) can be set along curved baselines. Illustrations of both techniques are presented.

David van Leeuwen
Getallen (Dutch)
MAPS 10, 1993, 140-141
24.pdf (25kb)
keywords:
numbers

Johannes Braams
International quotations (English)
MAPS 10, 1993, 142-144
25.pdf (28kb)
keywords:
quotation marks
abstract:
In this article some relatively simple macros are presented for people who need an occasional quotation mark that is different from the default quotation marks provided by TeX.

Kees van der Laan
Typesetting number sequences; FIFO and some more (English)
MAPS 10, 1993, 145-148
26.pdf (68kb)
keywords:
typesetting sequences, citation lists, lists of references, linear sorting, FIFO, plain TeX
abstract:
Typesetting sequences of numerical values, represented via symbolic names which get their values on the fly, is dealt with. The sorting of the sequence is done by a linear sorting algorithm, of complexity O(n2). Three or more consecutive numbers are typeset as a range. The objective was to encode typesetting sequences of numbers as simple, concise, general, compatible, modular, orthogonal, and ..., as possible in TeX.

Kees van der Laan
Sorting in BLUe (English)
MAPS 10, 1993, 149-170
27.pdf (259kb)
keywords:
sorting, index preparation, database handling, multiple sorting keys
abstract:
Macros for number and lexicographic sorting are supplied. Data can originate from the copy, from file, or generated automatically. Lexicographic sorting allows words with ligatures and diacritical marks. Applications treated are: sorting with respect to report generation with TeX as a database tool, sorting and compressing index.TeX, Knuth's index reminders file, and sorting control sequences separately. It is illustrated by various examples that a set can be sorted within TeX once the ordering of the set is defined and encoded in a comparison macro, in compliance with the parameter macro \cmp.

Kees van der Laan
Manmac BLUes; or how to typeset a book via TeX (English)
MAPS 10, 1993, 171-191
28.pdf (227kb)
keywords:
computer-assisted typography, manmac, style, customizing, index preparation, plain TeX, fonts
abstract:
The manmac macros are enumerated. A user's guide is provided, and the encodings are explained. As enhancements the writing of index reminders to the file index.TeX is elaborated upon, and how to incorporate AMS fonts and non-CM fonts is referred to. In the appendixes I provided the source of manmac and my personalized report template. With respect to the latter, I played with the idea of formatting the MAPS specials series in this way.

Kees van der Laan
AMS BLUes; professionals at work (English)
MAPS 10, 1993, 192-212
29.pdf (234kb)
keywords:
computer-assisted typography, math, bibliography, markup, AMSTeX, math fonts, cyrillics, plain TeX
abstract:
The significance of the American Mathematical Society for the TeX community at large, and more general the leading role of the AMS in the area of professional computer-assisted typesetting, is praised. AMS-TeX, AMS-LaTeX, their accompanying styles amsppt.sty, respectively amsart.sty, as well as AMS fonts are discussed. AMS provides excellent user's and installation guides along with the software and fonts, all in the public domain. Despite the quality, an alternative approach — and in detail some alternative encodings — are provided. A publisher is strongly encouraged to take notice of the computer-assisted publishing activities of this pace-setting society. A new procedural idea with respect to specifying and formatting bibliographies, given a background file of all the references an author is familiar with, is proposed to suit the author and the publisher.

Sebastian Rahtz
The 14th Annual TeX Users Group Meeting (English)
MAPS 10, 1993, 213-216
30.pdf (53kb)
keywords:
TUG conference, Aston
abstract:
`A World-Wide Window on TeX'

(anonymous)
Table of Contents TUGboat (Dutch)
MAPS 10, 1993, 217-218
31.pdf (19kb)
keywords:
TUGboat, contents
abstract:
Table of contents of TUGboat Volume 13.4.